II Zarząd

I Zarząd Głównego WiN
prezes : płk Jan RZEPECKI

III Zarząd Głównego WiN
prezes : ppłk Wincenty KWIECIŃSKI

IV Zarząd Głównego WiN
prezes : ppłk Łukasz CIEPLIŃSKI

 

II   ZARZĄD   GŁÓWNY   WiN
(listopad 1945 – październik 1946)

Prezes:
płk Franciszek NIEPOKÓLCZYCKI,
ps. „Teodor”, „Halny”, Żejmian” „Marek”, „Woźniak”
XI 1945 -22 X 1946

niepokolczycki

Zastępca Prezesa:
ppłk rez. kaw. Kazimierz ROLEWICZ,
ps. „Kama”, „Zbigniew”, „Zbyszek”
XI 1945 – VII 1946

Dział informacji

Szef Wywiadu:
Edward BZYMEK-STRZAŁKOWSKI,
ps. „Swoboda”, „Grudzień”, „Bazyli”, „XII”, „Wolski”
2 IX 1945 – 22 VIII 1946
Biuro Studiów:
Jan KOT
ps. „Kurek”, „Janusz”
(?) – 24 VIII 1946
Propaganda:
Wiktor LANGNER,
ps. „Siew”, „Cis”, „Szydłowski”, „Jasny”
Szef łączności:
Zygmunt KŁONIECKI,
ps. „Antoni”

Doradczy Komitet Polityczny przy II-gim Zarządzie Głównym

Szef Komitetu:
Alojzy KACZMARCZYK, ps. „Zośka”

opracował Andrzej Zagórski