Współpracownicy Zeszytów

 BYLI CZŁONKOWIE REDAKCJI „ZESZYTÓW HISTORYCZNYCH WiN-u” :

Redaktorzy Naczelni:
Andrzej ZAGÓRSKI (od numeru 1 do 4)
Janusz KURTYKA (od numeru 5 do 31)

Redakcja:
Marian KOZIELSKI (od numeru 18 do 34)
Tomasz BIEDROŃ (numery 3 – 4)
Mieczysław HUCHLA (od numeru 1 do 4)
Andrzej KOSTRZEWSKI (od numeru 1 do 4)
Ludwik KUBIK (od numeru 1 do 27)
Zbigniew LAZAROWICZ (od numeru 1 do 4)
Czesław NALEZIŃSKI (od numeru 1 do 40)
Ludwik NALEZIŃSKI (numer 1, sekretarz redakcji numerów 2 – 4)
Anna WIEKLUK (od numeru 6 do 16 )
Zbigniew K. WÓJCIK (od numeru 2 do 4)

AUTORZY I REDAKTORZY „ZESZYTÓW HISTORYCZNYCH WiN-u”:

Tomasz BALBUS (1970)
dr, historyk, pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej (Oddział we Wrocławiu).

Mariusz BECHTA
historyk.

Wacław BEYNAR (1914-1998)
żołnierz AK w V Brygadzie „Łupaszki” w l. 1943-1948, więzień polityczny.

Tomasz BIEDROŃ (1950)
dr hab., historyk, profesor WSP w Krakowie. Specjalizuje się w problematyce dziejów najnowszych Polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii obozu narodowego.

Bogdan BIEGALSKI
dr, historyk.

Jan BIENIASIEWICZ
żołnierz AK i „Nie”, zastępca Inspektora Inspektoratu Drohobyckiego „Nie” na początku 1945 r., więzień łagrów sowieckich.

Anna BILIŃSKA-GUT
prawnik, absolwentka KUL, pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej – Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Wacław H. BNIŃSKI
oficer AK, działacz WiN, wysłannik II ZG WiN na Zachód, przedstawiciel WiN przy Watykanie w l. 1951-1952. Mieszka w USA.

Stanisław BOROŃ (1921-1994)
żołnierz AK, działacz WiN w rejonie Skały, więziony w l. 1949-1956.

Waldemar BRENDA (1967)
historyk, pracownik Muzeum Ziemi Piskiej, badacz dziejów północnego Mazowsza.

Czesław BRZOZA (1947)
dr hab., historyk, pracuje w Instytucie Historii UJ.

Gustaw BUDZYŃSKI (1921)
oficer AK, w konspiracji od 1939 r., uczestnik Powstania Warszawskiego, działacz WiN, dowódca oddziału dyspozycyjnego prezesa Obszaru Centralnego WiN (1945-1947), więziony w l. 1948-1955, kawaler Virtutti Militari 5 kl., nauczyciel akademicki (akustyk).

Zygmunt CHEŁMIŃSKI
żołnierz AK, działacz WiN w Eksterytorialnym Podokręgu Lwowskim w Jeleniej Górze, więziony w l. 1949-1956.

Andrzej CHMIELARZ
dr, historyk, badacz dziejów konspiracji, pracuje w Fundacji Polsko Niemieckie Pojednanie.

Marek J. CHODAKIEWICZ (1962)
historyk, absolwent Columbia University, specjalizuje się w najnowszej historii Polski.

Mieczysław CHOJNACKI (1925)
żołnierz AK do 1945 r. i oddziałów ROAK w l. 1945-1947, w 1950 r. skazany na karę śmierci zamienioną później na wieloletnie więzienie. Zwolniony po 1956 r.

Bogdan CHRZANOWSKI
historyk, autor licznych publikacji dotyczących konspiracji na Pomorzu.

Irena CIEŚLIŃSKA-SKRZYPIEC (1922)
żołnierz AK (wywiadu), kurierka i łączniczka przy inspektoracie AK Rzeszów, a następnie (od 1945 r.) przy Komendzie Okręgu DSZ Kraków i Zarządzie obszaru południowego WiN, wreszcie łączniczka w sieci organizacyjnej IV Zarządu Głównego WiN. Więziona w l. 1947-1956.

Jan DRAUS
prof. dr hab., historyk, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Rzeszowie, dyrektor Instytutu Europejskich Studiów Społecznych w Rzeszowie.

Halina DUDZIŃSKA
pedagog zajmuje się społecznie zbieraniem informacji i materiałów o konspiracji w okolicach Kolbuszowej.

Krzysztof DUNIN-WĄSOWICZ
prof. dr hab., historyk, pracuje w Instytucie Historii PAN.

Maria FIELDORF
muzykolog, pracuje w PWSM w Krakowie. Współautor monografii komendanta Kedywu KG AK gen. A. E. Fieldorfa „Nila.”

Jerzy FIJAŁKOWSKI
żołnierz AK i oddziałów V Brygady Wileńskiej rtm. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, więziony w l. 1948-1950.

Stanisław F. GAJERSKI
historyk-regionalista, zajmuje się dziejami Polski południowo-wschodniej i wschodniej.

Benedykt GAJEWSKI
geograf, emerytowany nauczyciel. Mieszka w Sanoku.

Marek GAŁĘZOWSKI
dr, historyk.

Teodor GĄSIOROWSKI
historyk, pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej (Oddział w Krakowie).

Stanisław GELMUDA
żołnierz AK, działacz WiN, kierownik Rady WiN Lubaczów (1946-1947), w podziemiu do 1952 r., aresztowany 1952, więziony do 1955 r.

Aleksander GŁOWACKI (1918)
oficer WP, w l. 1945-1947 z-ca Hieronima Dekutowskiego „Zapory” – dowódcy zgrupowania oddziałów partyzanckich na Lubelszczyźnie.

Piotr GONTARCZYK
historyk, współautor fundamentalnego wydawnictwa Tajne oblicze GL-AL., Dokumenty, t. I-III, Warszawa 1997-1999.

Gustaw E. GRABOWSKI-BRANDSZTETER
żołnierz AK, działacz WiN, kierownik Wydziału Organizacyjnego w Zarządzie Okręgu Łódzkiego WiN w l. 1945-1946.

Bogumił GROTT (1940)
prof. dr hab., pracuje w Wydziale Filozoficznym UJ, specjalizuje się w problematyce nacjonalizmu.

Stanisław HOLAK
żołnierz AK, OAK i WiN Okręgu Białystok

Czesław HOŁUB
żołnierz AK (Okręg Poleski), uczestnik konspiracji i walki zbrojnej w ramach ROAK, AKO i WiN w Olsztyńskim, więziony w l. 1946-1956. Autor monografii Okręgu Poleskiego AK.

Mieczysław HUCHLA (1920)
prawnik, żołnierz AK (Podokręg Rzeszowski), działacz WiN, p.o. kierownika Zarządu Okręgu WiN Kraków na przełomie 1947/48, więziony w l. 1948-1949. Obecnie prezes Zarządu Głównego odrodzonego Zrzeszenia WiN.

Elżbieta JAKIMEK-ZAPART
historyk, pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej (Oddział w Krakowie).

Anna G. KISTER (1959)
absolwentka polonistyki KUL, historyk.

Jarosław KOPIŃSKI
historyk, specjalizuje się w dziejach konspiracji na Podlasiu, mieszka w Chełmie.

Maciej KORKUĆ (1969)
dr, historyk, pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej (Oddział w Krakowie).

Franciszek KOSOWICZ (1928)
żołnierz AK-DSZ-WiN, prezes Komitetu Pomocy Polakom na Wschodzie, mieszka w USA.

Andrzej KOSTRZEWSKI (1927)
żołnierz AK, historyk, wiceprezes Instytutu Katyńskiego z siedzibą w Krakowie.

Dorota KOWACZYŃSKA-KALITA
polonistka, pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej.

Marek KOZIELSKI
polonista, wydawca.

Ludwik KUBIK (1915-2008)
prawnik, oficer AK-„Nie”-DSZ, działacz WiN, kierownik Wydziału Organizacyjnego w IV Zarządzie Głównym WiN, więziony w l. 1947-1956, w l. 1956-1991 związany ze środowiskiem „Znaku” i „Tygodnika Powszechnego”. Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu „Polonia Restituta”.

Andrzej KULER (1957)
historyk.

Lucyna KULIŃSKA
historyk, pracuje w Instytucie Nauk Społecznych AGH w Krakowie. Autorka monografii obozu narodowego w latach 1944-1947.

Jerzy KUŁAK
historyk, pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej (Oddział w Białymstoku).

Władysław KUPIEC (1927-1999)
sędzia Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Janusz KURTYKA (1960-2010)
dr hab., historyk w Instytucie Historii PAN, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”.

Marek LASOTA (1960)
polonista, pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej (Oddział w Krakowie).

Zbigniew LAZAROWICZ (1925)
żołnierz AK-„Nie”-DSZ, działacz WiN. Syn Adama Lazarowicza „Klamry”, wiceprezesa IV ZG WiN.

Zygmunt ŁANOWSKI (1911-1989)
oficer AK, dziennikarz, tłumacz literatury szwedzkiej.

Tadeusz ŁASZCZEWSKI
historyk-amator, dysponent dużego, stale uzupełnianego zbioru informacji o strukturach organizacyjnych AK.

Jerzy C. MALINOWSKI (1955)
historyk, absolwent KUL.

Tomasz MARSZEWSKI (1928)
dr hab., etnohistoryk, pracuje w Instytucie Filologii Orientalnej UJ.

Tomasz MATYSZEWSKI
oficer AK, d-ca kompanii w OL „Warta”.

Grzegorz MAZUR (1952)
dr hab., historyk, pracownik Wydziału Nauk Międzynarodowych i Politycznych UJ. Autor monografii Biura Informacji i Propagandy KG AK oraz pracy o Stanisławowskim Okręgu ZWZ-AK.

Marek MICHALIK (1967)
Historyk, laureat II nagrody konkursu Fundacji „Niezawisłość” i redakcji „Zeszytów Historycznych WiN-u” na prace magisterskie poświęcone konspiracji antykomunistycznej. Zajmuje się problematyką konspiracji po 1945 r. w Okręgu Łódzkim DSZ-WiN.

Grzegorz MOTYKA
dr, historyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.

Czesław NALEZIŃSKI (1923-2014)
żołnierz AK, działacz WiN, w l. 1946-1947 szef techniczny w zespole „Orła Białego” (organu Obszaru Południowego WiN), dwukrotnie uciekał z więzienia (z rąk Niemców w 1943 r. i z rąk NKWD i UB w 1945 r.), nie ujęty przez UB, ukrywał się w latach 1947-1952. Prezes Zarządu Obszaru Południowego Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego WiN w l. 1990-1997.

Ludwik NALEZIŃSKI (1919-1994)
żołnierz AK, działacz WiN, kierownik KiP-u Inspektoratu AK Rzeszów 1943-1945, redaktor naczelny pisma Inspektoratu „Na Posterunku” i organu Obszaru Południowego WiN „Orła Białego”. Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu „Polonia Restituta”. Więzień łagrów sowieckich (1944), więziony w l. 1947-1956.

Zbigniew NAWROCKI
dr, historyk, dyrektor Oddziału Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Czesław NIEDBAŁA
żołnierz NSZ, członek Komendy Obwodu Kozienice, w 1946 r. członek sztabu Związku Zbrojnej Konspiracji.

Czesław NOWAK
historyk, nauczyciel, działacz „Solidarności” w Krośnie.

Tomasz NOWICKI
dr, historyk, pracuje w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Witold ORCZYK
żołnierz ZWZ-AK, a następnie BCh, działacz WiN, więziony w l. 1949-1954.

Grzegorz OSTASZ (1964)
dr, historyk, autor monograficznego opracowania działalności struktur Delegatury Rządu w Małopolsce. Pracuje w Zakładzie Nauk Humanistycznych Politechniki Rzeszowskiej.

Leszek PIETRZAK
historyk, archiwista, pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej (Oddział w Lublinie).

Sławomir POLESZAK
dr, historyk, pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej (Oddział w Lublinie), zajmuje się problematyką działalności konspiracyjnej na Białostocczyźnie.

Piotr PONIEDZIAŁEK
historyk, pracownik SIW „Znak”.

Leszek POPIEL (1920)
oficer AK-„Nie”-DSZ-WiN, Komendant Obwodu Tarnobrzeg w l. 1945-1946, w 1946 r. szef komórki wywiadu Okręgu Pomorskiego WiN krypt. „Stocznia”. Więziony w l. 1947-1954.

Karol POŚKO
podoficer WP, oficer AK, Sybirak, działacz WiN, więziony w l. 1948-1955.

Wiesława RALSKA
żona Stefana Ralskiego, działacza BW skazanego w procesie krakowskim.

Stanisław J. ROSTWOROWSKI (1934)
absolwent KUL, dziennikarz, publicysta. Syn generała Stanisława Rostworowskiego (Komendanta Okręgu AK Kraków), bratanek Stefana M. Rostworowskiego „Ignacego”, współorganizatora Delegatury Zagranicznej WiN.

Bogdan A. SATALECKI
historyk, pracownik Archiwum Państwowego w Krakowie.

Bronisław SIGDA (1921)
żołnierz AK, działacz WiN, więziony w l. 1946-47, 1952-56.

Józef SIGDA (1911)
żołnierz WP i AK, więzień łagrów sowieckich w l. 1944-1955.

Anna SIWIK (1953)
dr, historyk, adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych przy AGH w Krakowie.

Danuta SOCHA-JAKUBCZYK (1927)
łączniczka AK w l. 1942-1945, kurierka Obszaru Południowego i IV ZG WiN w l. Więziona w l. 1948-1955. Mieszka w Kanadzie.

Andrzej L. SOWA (1946)
dr hab., historyk, pracuje w Instytucie Historii UJ.

Antoni STOLCMAN
żołnierz NSZ, dowódca plutonu Akcji Specjalnej NSZ.

Danuta SUCHOROWSKA
muzyk, badacz dziejów konspiracji antykomunistycznej i losów więźniów politycznych.

Anna SUDLITZ
etnograf i historyk, mieszka w USA.

Stanisław SZKARADEK (1923)
żołnierz ZWZ-AK, działacz WiN, artysta malarz, pisarz, publicysta.

Mateusz SZPYTMA
historyk, politolog, pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej (Oddział w Krakowie).

Krzysztof SZWAGRZYK
dr, historyk, pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej (Oddział we Wrocławiu).

Ryszard ŚMIETANKA-KRUSZELNICKI
dr, historyk, pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej (Oddział w Krakowie), autor monografii zgrupowania partyzanckiego Franciszka Jaskólskiego „Zagończyka”.

Ryszard TERLECKI (1949)
dr hab., historyk i publicysta, pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej (Oddział w Krakowie) oraz w PAN, w l. 70- i 80-tych jeden z animatorów i przywódców opozycji demokratycznej w Krakowie.

Krzysztof A. TOCHMAN (1959)
historyk i publicysta, autor „Słownika Biograficznego Cichociemnych”.

Alicja WALIGÓRA-ZBLEWSKA (1965)
filolog angielski, pracuje w UJ.

Jerzy WĘGIERSKI (1915)
prof. dr hab. inż., oficer AK-„Nie“ we Lwowie, więzień łagrów sowieckich w l. 1944-1955. Autor licznych prac o Lwowie pod okupacją sowiecką i niemiecką, monografista Obszaru Lwowskiego ZWZ-AK-„Nie”.

Anna WIEKLUK
historyk, członek zespołu redakcyjnego „Polskiego Słownika Biograficznego” Instytutu Historii PAN.

Władysław WILCZYŃSKI (1927)
żołnierz AK (1943-1944), działacz WiN (1945-1949), więziony w l. 1949-1955, projektant elektroenergetyk, działacz NSZZ „Solidarność” w l. 1980-1982.

Rafał WNUK
dr, historyk, pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej (Oddział w Lublinie).

Jerzy WOŹNIAK (1923)
lekarz, żołnierz AK, kurier WiN z Londynu do Kraju w 1947 r., p.o. kierownika Wydziału Organizacyjnego w IV ZG WiN w końcu 1947 r. Więziony w l. 1948-1956.

Zbigniew K. WÓJCIK (1952)
prawnik i publicysta. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Tadeusz WYRWA
historyk, emerytowany profesor CNRS w Paryżu.

Leszek ZACHUTA
mgr inż., dyrektor techniczny i członek zarządu Spółki BIPROCEMWAP S.A. w Krakowie. Współautor monografii komendanta Kedywu KG AK gen. A. E. Fieldorfa „Nila”.

Andrzej ZAGÓRSKI (1926-2007)
żołnierz AK, działacz WiN. Historyk Armii Krajowej w Podokręgu Rzeszowskim. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Założyciel, twórca koncepcji i pierwszy redaktor naczelny „Zeszytów Historycznych WiN-u”.

Zdzisław ZATHEY
żołnierz AK, dowódca Obwodu Lubaczów AK, działacz WiN, kierownik Rady Lubaczów WiN (1945-1946).

Leszek ŻEBROWSKI
historyk, autor licznych publikacji dotyczących obozu narodowego, zwłaszcza NSZ.

Henryk ŻUK (1916-2001)
żołnierz AK-DSZ, członek WiN, oficer wywiadu, sądzony w procesie I ZG WiN, więziony w l. 1945-1957.