Aktualności

Nowy numer „Zeszytów Historycznych WiN-u” (nr 46; ISSN 1230-160X)

W najnowszym numerze „Zeszytów Historycznych WiN-u” (nr 46, rok XXVI, ss. 256) polecamy m.in. artykuł Dominika Panasiuka na temat niepodległościowego podziemia na Ziemi Chełmskiej (Rejon II chełmskiego obwodu AK-DSZ-WiN w latach 1944-1947. Struktura organizacyjna i działalność), opis aktualnego stanu badań nad konspiracją wojenną na południowych Kresach II RP autorstwa Michała Wenklara (Okręgi Stanisławów i Tarnopol ZWZ-AK. Stan badań i postulaty badawcze), a także studium przypadku Marcina Kasprzyckiego na temat działań komunistów wobec parafii w Kamionce Wielkiej („Kamionka to robota władz a szczególnie służby bezpieczeństwa”. Rola komunistycznej policji politycznej w działaniach dezintegracyjnych wobec Kościoła katolickiego na przykładzie parafii w Kamionce Wielkiej) oraz przygotowane przez Jarosława Piotra Ptaka materiały dotyczące kontaktów z UB i SB Franciszka Abraszewskiego „Boruty” („Boruta”. Ślady agenturalnej przeszłości).

Najnowszy numer można zakupić w cenie 30,00 zł. Zamówienie należy składać za pośrednictwem ksiegarnia@zhwin.pl. Spis treści najnowszego numeru dostępny jest tu…

Nowy numer „Zeszytów Historycznych WiN-u” (nr 45; ISSN 1230-160X)

W najnowszym numerze „Zeszytów Historycznych WiN-u” (nr 45, rok XXVI, ss. 256) polecamy m.in. artykuł Franciszka Grabowskiego o próbach infiltracji polskiego podziemia przez Sipo w czasie wojny (Sprawa Merza. Gry operacyjne Sipo z polski podziemiem 1939-1943), opis represji komunistycznych wobec najmłodszych konspiratorów autorstwa Joanny Żelazko (W areszcie – sądzie – więzieniu. Represje wobec członków konspiracji młodzieżowej w Łódzkiem po 1950 roku), a także szkic biograficzny Przemysława Benkena na temat Tadeusza Chomentowskiego (W służbie Armii Krajowej i bezpieki. Skomplikowana historia Tadeusza Chomentowskiego) oraz przygotowany przez Bogusława Górkę obraz prowincjalstwa o. Władysława Janczaka widzianego oczami Służby Bezpieczeństwa (Prowincjalstwo o. Władysława Janczaka (1968-1973) w świetle materiałów SB).

Najnowszy numer można zakupić w cenie 30,00 zł. Zamówienie należy składać za pośrednictwem ksiegarnia@zhwin.pl. Spis treści najnowszego numeru dostępny jest tu…

„Zeszyty Historyczne WiN-u” zindeksowane przez Index Copernicus International

Z przyjemnością informujemy, że „Zeszyty Historyczne WiN-u” zostały zindeksowane na liście czasopism naukowych ICI Journals Master List 2016. Zapraszamy do odwiedzenia zakładki z informacjami na temat naszego czasopisma!

Nowy numer „Zeszytów Historycznych WiN-u” (nr 44; ISSN 1230-160X)

W najnowszym numerze „Zeszytów Historycznych WiN-u” (nr 44, rok XXV, ss. 312) polecamy m.in. artykuł Dawida Golika o działającej na pograniczu polsko-słowackim grupie AK „Przyjaciela” (Oddział Specjalny AK ppor. cc Feliksa Perekładowskiego „Przyjaciela”), analizę myśli politycznej Zrzeszenia WiN autorstwa Macieja Zakrzewskiego (Tradycja niepodległościowa a nowa forma oporu. Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” i ideowy wymiar walki (1945-1948)), tekst Michała Wenklara o krakowskich akowcach w 1956 r. (Środowiska akowskie w Krakowie w 1956 roku) oraz obszerny artykuł biograficzny poświęcony kpt. Jerzemu Łozińskiemu przygotowany przez Tomasza Balbusa (Za czyny bojowe z narażeniem życia. Kapitan Jerzy Łoziński (1912-1949) – oficer wileńskiej AK).

Najnowszy numer można zakupić w cenie 30,00 zł. Zamówienie należy składać za pośrednictwem ksiegarnia@zhwin.pl. Spis treści najnowszego numeru dostępny jest tu…

Archiwalne numery już dostępne w wirtualnej czytelni!

W związku z przypadającym w przyszłym roku dwudziestopięcioleciem ukazywania się „Zeszytów Historycznych WiN-u”, postanowiliśmy stopniowo udostępniać elektroniczne wersje wyczerpanych już numerów czasopisma. Będą one sukcesywnie pojawiać się w naszej wirtualnej czytelni. Na początek zamieszczamy pierwszy trzy numery Zeszytów, które ukazały się w 1992 i 1993 r. Życzymy wszystkim miłej lektury!

 

Nowy numer „Zeszytów Historycznych WiN-u” (nr 43; ISSN 1230-160X)

Dostępny jest już nowy numer „Zeszytów Historycznych WiN-u” (nr 43, rok XXV, ss. 304). W numerze polecamy m.in. artykuł Mirosława Surdeja o rajdzie partyzanckim „Zapory” na Rzeszowszyznę (Rajd Zgrupowania Partyzanckiego Zrzeszenia WiN pod dowództwem mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory” na Rzeszowszczyznę latem 1946 r.), zhw-43-okladkaopracowanie Pawła Sztamy poświęcone sprawie gen. „Nila” (Komunistyczne organa bezpieczeństwa wobec generała brygady Augusta Emila Fieldorfa w latach 1947–1950) oraz artykuł Andrzeja Grajewskiego o kulisach zamachu na życie Jana Pawła II (Ustalenia i pytania bez odpowiedzi. Wokół śledztwa IPN w Katowicach o sygn. S 12/06/Zk w sprawie zamachu na życie Jana Pawła II 13 maja 1981 roku).

Najnowszy numer można zakupić w cenie 30,00 zł. Zamówienie należy składać za pośrednictwem ksiegarnia@zhwin.pl. Spis treści najnowszego numeru dostępny jest tu…

 

„Zeszyty Historyczne WiN-u” w wykazie czasopism naukowych

18 grudnia 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych. Z przyjemnością informujemy, że „Zeszyty Historyczne WiN-u” znalazły się w części B listy czasopism punktowanych MNiSW uzyskując 2 punkty.

Pełny wykaz czasopism naukowych dostępny jest na stronie: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-sa-nowe-listy-punktowanych-czasopism-na-2015-rok.html.

 

Krzyż Jubileuszowy dla „Zeszytów Historycznych WiN-u”

Podczas centralnych uroczystości związanych z 70. rocznicą powstania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, które miały miejsce w Warszawie 6 września 2015 r., Redakcja „Zeszytów Historycznych WiN-u” uhonorowana została przez Prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość „Krzyżem Jubileuszowym 70-lecia powołania do życia organizacji niepodległościowej WiN”.

DSC00187

Została otwarta wirtualna Czytelnia

Na stronie internetowej „Zeszytów Historycznych WiN-u” został otwarty nowy dział, w którym umieszczane będą artykuły naukowe i popularnonaukowe w postaci plików PDF. Materiały te będą stopniowo uzupełniane o nowe teksty autorstwa redaktorów i współpracowników naszego czasopisma. Zachęcamy do lektury.

Zobacz też: archiwum aktualności…