ZH WiN-u nr 46

„Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 46: 2017