Księgarnia

W sprzedaży wysyłkowej:

1) „Zeszyty Historyczne WiN-u”, n-ry:
1 – 4 – wyczerpane
5 -18 – po 10 zł
19 – 25 – po 20 zł
26 – 30 – po 30 zł

2) Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość w dokumentach”:
t. I: wrzesień 1945 – czerwiec 1946, Wrocław 1997;
t. II: lipiec 1946 – styczeń 1947, Wrocław 1997;
t. III: luty – listopad 1947, Wrocław 1997;
t. IV: Delegatura Zagraniczna Zrzeszenia WiN, Wrocław 1998;
t. V: Działalność zbrojna WiN, Wrocław 1999;
t. VI, cz. 1: Cztery Zarządy Główne WiN przed sądami PRL, opracował, przypisami
i notami biograficznymi opatrzył Andrzej Zagórski, Wrocław 1999;
t. VI, cz. 2: Cztery Zarządy Główne WiN przed sądami PRL. Noty biograficzne ważniejszych
postaci wymienionych w tomach I-VI [A-M], oprac. Andrzej Zagórski, Wrocław 2000;
t. VI, cz. 3: Cztery Zarządy Główne WiN przed sądami PRL. Noty biograficzne ważniejszych
postaci wymienionych w tomach I-VI [M-Ż], oprac. Andrzej Zagórski, Wrocław 2000.

I – wyczerpane
II – 10 zł
III – 10 zł
IV – 10 zł
V – wyczerpane
IV cz. 1 – 10 zł
IV cz. 2 – 10 zł
IV cz. 3 – 10 zł

3) Władysław Siła-Nowicki, Wspomnienia i dokumenty, Warszawa 2002, t. I-II,
w twardej oprawie – wyczerpane.

4) Krzysztof Szwagrzyk, Winni? – Niewinni? Dolnośląskie podziemie niepodległościowe (1945-1956) w świetle dokumentów sądowych, Wrocław 1999 – wyczerpane.

5) Dardanele. Delegatura WiN za granicą (1946-1949), pod redakcją Stanisława Jana
Rostworowskiego, Wrocław 2000 – wyczerpane.

6) Miesięcznik „Orzeł Biały” w prenumeracie i sprzedaży detalicznej (także numery archiwalne).

Zamówienia prosimy kierować na adres:

Zarząd Główny Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
Rynek Kleparski 4,
31-150 Kraków

lub na adres poczty elektronicznej:
ksiegarnia@zhwin.pl