Bibliografia ZH WiN-u nr 1-40 (1992-2014)

Bibliografia zawartości „Zeszytów Historycznych WiN–u”

nr 1–40 (1992–2014)

 1. Od Redakcji, nr 31: 2009, s. 5.
 2. Od Redakcji, nr 32–33: 2010, s. 3–4.
 3. Frazik Wojciech, Ludwik Kubik (1915–2008), nr 28–29: 2008, s. 5–8.
 4. Frazik Wojciech, Marian Kozielski (1958–2011), nr 34: 2011, s. 5–10.
 5. Gąsiorowski Teodor, Kurtyka Janusz, Andrzej Zagórski (1926–2007) nr 26-27: 2007, s. 5–8.
 6. Musiał Filip, Janusz Marek Kurtyka (1960–2010), nr 32–33: 2010, s. 9–38

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY

 1. Balbus Tomasz, „Będziesz wisiał bandyto!”. Metody śledcze stosowane w WUBP we Wrocławiu wobec aresztowanych żołnierzy i oficerów Okręgu Lwów AK–„NIE”–WiN (1947–1949), nr 16: 2001, s. 71–90.
 2. Balbus Tomasz, Historia jednego uprowadzenia, nr 12: 1999, s. 73–83.
 3. Balbus Tomasz, „Jacek”, nr 21: 2004, s. 9–28.
 4. Balbus Tomasz, „Nie chcemy osiemnastej republiki!” Akcja odwetowa oddziału Wiktora Wójcika „Wilczka” w Czastarach koło Wielunia (18 II 1946 r.), nr 32–33: 2010, s. 201–229.
 5. Balbus Tomasz, Schemat organizacyjny Zrzeszenia WiN Okręg Jelenia Góra „Zachód” (1945–1946), nr 14: 2000, s. 5–61.
 6. Balbus Tomasz, Struktura, obsada personalna i likwidacja Okręgu Katowice WiN (1945–1948), nr 15: 2001, s. 7–52.
 7. Balbus Tomasz, Zrzeszenie WiN na Dolnym i Górnym Śląsku (struktury okręgowe), nr 17: 2002, s. 111–146.
 8. Bechta Mariusz, Kilka uwag o oddziale GL im. Juliusza Słowackiego w Siedleckiem (sierpień–październik 1943 r.), nr 12: 1999, s. 85–97.
 9. Bednarek Jerzy, „Grupa Śmierci” pod dowództwem Stanisława Szymfelda (1946–1948), nr 38: 2013, s. 57–65, sum.
 10. Bednarek Jerzy, W kręgu Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Oddział ppor. Alfonsa Olejnika „Babinicza”, „Romana” i jego likwidacja przez aparat bezpieczeństwa, nr 24: 2005, s. 5–25.
 11. Biedroń Tomasz, Konflikt „Ognia” z Armią Krajową w świetle dokumentów 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK, nr 6: 1995, s. 5–10.
 12. Biedroń Tomasz, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe w powiecie krakowskim (1946–1949), nr 2: 1992, s. 22–26.
 13. Biedroń Tomasz, Okręg Krakowski Narodowych Sił Zbrojnych w latach 1945–1946, nr 3: 1993, s. 53–62.
 14. Biedroń Tomasz, Próby odbudowy pionu politycznego ruchu narodowego w Polsce (1956–1961), nr 8: 1996, s. 109–118.
 15. Biedroń Tomasz, Schemat organizacyjny WiN-u (1945–1947). Obszar Południowy WiN, nr 4: 1993, s. 63–75.
 16. Biedroń Tomasz, Schemat organizacyjny WiN-u (1945–1949). Okręg Krakowski WiN, nr 5: 1994, s. 47–67.
 17. Biegalski Bogdan, Działalność podziemia poakowskiego na terenach Środkowego Nadodrza w latach 1945–1956 w świetle akt WSR (cz. I), nr 12: 1999, s. 53–71.
 18. Bielak Monika, Okręg Warszawa ZWZ–AK – stan badań, nr 32–33: 2010, s. 153–165.
 19. Bilińska-Gut Anna, Struktura i organizacja Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1944–1954, nr 15: 2001, s. 89–120.
 20. Błażejowska Justyna, „Głos” niepodległości. Wokół narodzin i pierwszych miesięcy istnienia pisma, nr 32–33: 2010, s. 497–511.
 21. Błażejowska Justyna, Sprawa werbunku Mirosława Chojeckiego, Radom, 30 IX/1 X 1976 r., nr 31: 2009, s. 41-47.
 22. Bogaczewicz Stanisław A., Biskup Paweł Latusek (1910–1973). W służbie Kościoła Ziemi Śląskiej, nr 32–33: 2010, s. 469–476.
 23. Bogaczewicz Stanisław A., Ks. Bernard Pyclik (1896–1964). Życie w prawdzie, nr 21: 2004, s. 29–46.
 24. Boroń Stanisław, Działalność Zrzeszenia WiN w Skale i okolicy (1945–1948), nr 4: 1993, s. 76–85.
 25. Brenda Waldemar, Konspiracja młodzieżowa w Pasłęku i Morągu w latach 1951–1954, nr 16: 2001, s. 57–70.
 26. Brenda Waldemar, Konspiracja poakowska na północnym Mazowszu 1945–1947, nr 17: 2002, s. 147–170.
 27. Brenda Waldemar, Próby tworzenia struktur AKO–DSZ–WiN w Olsztyńskiem w latach 1945–1947, nr 21: 2004, s. 47–66.
 28. Brenda Waldemar, Z dziejów ROAK na pograniczu mazowiecko-pomorskim, nr 11: 1998, s. 71–77.
 29. Brożek Cezary, Organy bezpieczeństwa Polskiego Państwa Podziemnego w południowo-zachodniej części przedwojennego województwa kieleckiego, nr 26–27: 2007, s. 39–64.
 30. Burczyk Dariusz, „Zapora” przeciw komunizmowi. Dzieje młodzieżowej organizacji niepodległościowej z Tczewa (1949–1952), nr 34: 2011, s. 157–171.
 31. Caban Artur, Oddział zbrojny Henryka Gawrona „Groma”, nr 24: 2005, s. 125–135.
 32. Chmielarz Andrzej, AK – „Nie” – DSZ – WiN, nr 18: 2002, s. 49–60.
 33. Chmielarz Andrzej, Powstanie i działalność I Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, nr 25: 2006, s. 5–22.
 34. Chrzanowski Bogdan, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” na Pomorzu w latach 1945–1947, nr 8: 1996, s. 5–18.
 35. Chorązki Marcin, Konflikty społeczne w strukturach AK na polskiej wsi na przykładzie Inspektoratu „Maria”, nr 30: 2009, s. 5–13.
 36. Domański Tomasz, Niemiecka polityka okupacyjna wobec wsi w dystrykcie radomskim (stan badań i postulaty badawcze), nr 40: 2014, s. 25–38, sum.
 37. Drabik Rafał, Stanisław Szot – funkcjonariusz UB, aparatczyk PPR/PZPR, nr 32–33: 2010, s. 381–387.
 38. Draus Jan, Niepodległościowa działalność ks. Władysława Smolenia, nr 21: 2004, s. 67–72.
 39. Dudek Justyna, Amnestia jako środek walki aparatu bezpieczeństwa z podziemiem niepodległościowym na przykładzie Lubelszczyzny, nr 30: 2009, s. 67–99.
 40. Durka Jarosław, Oddział Władysława Musialika „Bolesława” w latach 1939–1947. Z dziejów polskiego podziemia niepodległościowego, nr 24: 2005, s. 87–102.
 41. Dyląg Dariusz, Zgrupowanie oddziałów partyzanckich myślenickiego Obwodu Armii Krajowej „Murawa”, nr 36: 2012, s. 25–54.
 42. Fieldorf Maria, Zachuta Leszek, Józef Lebedowicz – szef Wydziału Prezydialnego OPW, nr 7: 1995, s. 59–73.
 43. Fieldorf Maria, Zachuta Leszek, Maria Łoszak – szef łączności OPW, nr 9: 1996, s. 69–84.
 44. Florczyk Katarzyna, Kobiety ze sztandarem. Maria Kapturska, Helena Przybyłek, Stanisława Sobańska, nr 32–33: 2010, s. 399–406.
 45. Fornal Paweł, Działalność niepodległościowa michalitów w Miejscu Piastowym i represje aparatu bezpieczeństwa PRL wobec zgromadzenia i jego wychowanków, nr 40: 2014, s. 75–103, sum.
 46. Fornal Paweł, Konspiracja ZWZ–AK na terenie powiatu Brzozów (1940–1945). Geneza, struktura, działalność i likwidacja, nr 26–27: 2007, s. 65–249.
 47. Fornal Paweł, Ksiądz major Franciszek Kojder „Ojciec”, „Brzoskwinia”, kapelan AK i działacz WiN, nr 40: 2014, s. 129–137, sum.
 48. Fornal Paweł, Zamach na Bronisława Czecha, szefa PUBP w Brzozowie (18 kwietnia 1946 r.), nr 24: 2005, s. 47–71.
 49. Fornal Paweł, Zamach na Ludwika Bojanowskiego, funkcjonariusza WUBP w Rzeszowie (24 listopada 1945 r.), nr 30: 2009, s. 15–50.
 50. Frazik Wojciech, Aresztowania w sieci „Iskra” w listopadzie 1946 r. Sprawa kryptonim „Wiktoria”, nr 17: 2002, s. 35–48.
 51. Frazik Wojciech, „…mogę kursować jak autobus”. Felicja Władysława Wolff – Anna Neuman (1895–1988), nr 13: 1999, s. 107–123.
 52. Frazik Wojciech, Operacja „Cezary” – zarys problematyki, nr 25: 2006, s. 59–65.
 53. Frazik Wojciech, Rozbicie II Zarządu Głównego WiN, nr 18: 2002, s. 123–162.
 54. Frazik Wojciech, Z dziejów łączności cywilnej Kraj–emigracja w latach 1944/1945–1948/1949, nr 11: 1998, s. 5–48.
 55. Frazik Wojciech, Musiał Filip, Likwidacja Juliana Świątka i Lwa Sobolewa z PUBP w Tarnowie (1946), nr 22: 2004, s. 5–28.
 56. Gąsiorowski Teodor, Czy „Bariera” mogła zatrzymać niemieckie dywizje pancerne?, nr 32–33: 2010, s. 145–151.
 57. Gąsiorowski Teodor, Wymiar sprawiedliwości w Obwodzie Przeworsk AK, nr 28–29: 2008, s. 9–16.
 58. Gałęzowski Marek, Komitet Porozumiewawczy Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej, nr 16: 2001, s. 5–33.
 59. Gałęzowski Marek, Proces i śmierć ppłk. Wacława Lipińskiego, nr 14: 2000, s. 73–102.
 60. Golik Dawid, „Dla Ciebie Polsko i Dla Twej Chwały”. Oddziały partyzanckie Józefa Toczka „Topora”, Władysława Janura „Wisły” i Jana Peciaka „Graba”, nr 34: 2011, s. 45–88.
 61. Golik Dawid, Józef Kuraś „Ogień” nad Ochotnicą (sierpień–listopad 1946 r.), nr 25: 2006, s. 111–119.
 62. Golik Dawid, Oddział Specjalny AK por. Tadeusza Kosmowskiego „Lasa”, nr 38: 2013, s. 5–15, sum.
 63. Golik Dawid, Sprawa patrolu „Lotnego”, nr 28–29: 2008, s. 17–29.
 64. Golik Dawid, Tajemnice sierżanta „Czarnego”, nr 35: 2012, s. 101–118.
 65. Golik Dawid, Kurzeja Marek, Partyzanci ze Spaleńca, nr 37: 2013, s. 23–30, sum.
 66. Golik Dawid, Szczęch Roksana, Kapłan skazany na śmierć – ks. Władysław Gurgacz SJ, nr 31: 2009, s. 7-20.
 67. Graczyk Roman, Odmowa współpracy: trzy przypadki – trzy taktyki, nr 36: 2012, s. 173–189.
 68. Grądzka Martyna, „Do winy się nie poczuwam…” Proces załogi KL Płaszów (1948), nr 36: 2012, s. 87–103.
 69. Grądzka Martyna, „Wszystkim tym zarzutom przeczę zdecydowanie i stanowczo”. Proces Amona Leopolda Götha (1946), nr 35: 2012, s. 85–100.
 70. Grosicka Marzena, Działalność niepodległościowa Kazimierza Bogacza ps. „Bławat”, „Wiktor”, nr 30: 2009, s. 101–111.
 71. Grosicka Marzena, Kazimierz Warchoł – komendant Młodzieżowego Ruchu Oporu (1948-1949), nr 31: 2009, s. 21-28.
 72. Grosicka Marzena, Napad za wiedzą UB? Wokół rozwiązania Zarządu Powiatowego PSL w Sandomierzu, nr 34: 2011, s. 127–145
 73. Hołub Czesław, Inspektorat Olsztyński ROAK–AKO–WiN, nr 8: 1996, s. 19–24.
 74. Huchla Mieczysław, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” z perspektywy półwiecza, nr 7: 1995, s. 5–14.
 75. Jedynak Marek, Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia „Wykus” – rozpracowanie uroczystości kombatanckich żołnierzy AK „Ponurego” i „Nurta”, nr 30: 2009, s. 113–125.
 76. Jurek Marcin, Czarna legenda „Ognia”. Kreacja wizerunku Józefa Kurasia w latach 1945–1989, nr 38: 2013, s. 17–55, sum.
 77. Jurek Marcin, „Ogień nie zgasł”. Legenda Józefa Kurasia „Ognia” w latach 1989–2012, nr 39: 2014, s. 129–168, sum.
 78. Kaczmarski Krzysztof, Okoliczności śmierci Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta” 19 kwietnia 1954 r., nr 28–29: 2008, s. 127–137.
 79. Kaczmarski Krzysztof, Okoliczności śmierci ppor. Józefa Czuchry „Orskiego” (24 marca 1945 r.), nr 25: 2006, s. 103–110.
 80. Kaczmarski Krzysztof, Okręg Rzeszowski Stronnictwa Narodowego i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (Narodowej Organizacji Wojskowej) w latach 1944–1947. Zarys problematyki, nr 21: 2004, s. 73–94.
 81. Kaczmarski Krzysztof, Przypadek majora „Lucjana”. Zarys biografii Józefa Barana vel Chrząszczyńskiego (1899–1969), nr 32–33: 2010, s. 329–340.
 82. Kaczmarski Krzysztof, Zamach na Tadeusza Sieradzkiego, szefa PUBP w Sanoku (15 czerwca 1945 r.), nr 24: 2005, s. 27–45.
 83. Kalbarczyk Sławomir, Iwan Sierow a Polska w latach II wojny światowej. Część I: Lata 1939–1941, nr 32–33: 2010, s. 67–89.
 84. Kasprzycki Marcin, Działania komunistycznego aparatu represji wobec nowosądeckiego policjanta Stefana Kurowskiego, nr 36: 2012, s. 105–136.
 85. Kasprzycki Marcin, Ludowcy w PUBP w Nowym Sączu w pierwszym okresie jego działalności, nr 30: 2009, s. 51–66.
 86. Kasprzycki Marcin, Milicja Obywatelska w powiecie Nowy Sącz w latach 1945–1949, nr 35: 2012, s. 159–207.
 87. Kasprzycki Marcin, Sprawa operacyjnego rozpracowania „Instrukcja” (1982), nr 32–33: 2010, s. 513–524.
 88. Kawalec Krzysztof, Problem penetracji z zewnątrz życia politycznego II Rzeczypospolitej. Kilka uwag, nr 32–33: 2010, s. 61–66.
 89. Kister Anna G., Komenda Okręgu Lublin AK w 1944 r. (na podstawie akt WSR w Lublinie), nr 9: 1996, s. 5–16.
 90. Kister Anna G., Wojsko wobec polskiego niepodległościowego podziemia zbrojnego 1944–1949, nr 19–20: 2003, s. 35–65.
 91. Klementowski Robert, Działalność Jana Bogdziewicza „Czarnego Janka” jako przykład tzw. „czarnej legendy” podziemia po wojnie, nr 21: 2004, s. 95–110.
 92. Komaniecka Monika, Inwigilacja gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza i ppłk. Ludwika Muzyczki przez SB metodami techniki operacyjnej, nr 32–33: 2010, s. 407–418.
 93. Kopiński Jarosław, Działalność grupy Romana Dawickiego „Lonta” na terenie powiatów Łuków, Radzyń Podlaski i Siedlce w latach 1946–1956, nr 13: 1999, s. 63–81.
 94. Kopiński Jarosław, Inspektorat Radzyń Podlaski AK–ROAK–WiN, nr 11: 1998, s. 79–106.
 95. Kopiński Jarosław, Kontrwywiad AK–WiN w latach 1944–1947. Próba charakterystyki w świetle wybranych przykładów, nr 25: 2006, s. 41–57.
 96. Kopiński Jarosław, Relacje WiN–UPA w Inspektoracie WiN Biała Podlaska w latach 1945–1947, nr 9: 1996, s. 85–90.
 97. Korkuć Maciej, Oddział Partyzancki NSZ kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy”, nr 22: 2004, s. 29–41.
 98. Korkuć Maciej, Oddziały prowokacyjne UB i KBW w Małopolsce, nr 8: 1996, s. 97–108.
 99. Korkuć Maciej, Sabotaż czy kolaboracja? Przyczynek do dyskusji o przenikaniu ludowców do UB, nr 32–33: 2010, s. 167–182.
 100. Korkuć Maciej, Zgrupowanie partyzanckie „Błyskawica”, nr 5: 1994, s. 31–46.
 101. Kotarba Ryszard, Przegorzały, Kamedulska, „Glinik”… Zapomniane miejsce hitlerowskiej kaźni, nr 35: 2012, s. 47–67.
 102. Krajewski Kazimierz, Akcje uwalniania więźniów z więzień, obozów oraz placówek UBP i NKWD 1944–1948 (wstępna próba bilansu), nr 26–27: 2007, s. 271–290.
 103. Krajewski Kazimierz, Organizacje poakowskie na terenie byłego Obszaru Warszawskiego AK – próba klasyfikacji, nr 25: 2006, s. 23–39.
 104. Krajewski Kazimierz, Łabuszewski Tomasz, „Za linię Curzona” – ewakuacja oddziałów AK z Okręgów Nowogródek i Wilno oraz Inspektoratu Grodno Okręgu Białystok w latach 1944–1946, nr 26–27: 2007, s. 291–322.
 105. Krajewski Kazimierz, Łabuszewski Tomasz, Zagadka śmierci Franciszka Potyrały „Oracza”, nr 28–29: 2008, s. 55–84.
 106. Krężołek Edyta, „W mieście socjalistycznym kościoła nie trzeba…”. Starania o budowę świątyni w Świdniku, nr 35: 2012, s. 209–217.
 107. Krowicki Stanisław Ludwik, Biuletyn „Ku Wolności” – organ Okręgu WiN Rzeszów (1946–1947), nr 28–29: 2008, s. 85–126.
 108. Krowicki Stanisław Ludwik, Sądowa zbrodnia na Tadeuszu Pleśniaku, nr 38: 2013, s. 67–87, sum.
 109. Krowicki Stanisław Ludwik, Tadeusz Pleśniak – z AK do WiN-u, nr 36: 2012, s. 55–85.
 110. Krzysztofiński Mariusz, Duchowieństwo w strukturach Rady WiN Tarnobrzeg, nr 19–20: 2003, s.185–192.
 111. Krzysztofiński Mariusz, „…Mówiliśmy, aby Polacy z Ukraińcami szanowali się…” Casus ks. Franciszka Kościa, nr 32–33: 2010, s. 231–237.
 112. Kulińska Lucyna, Próba rekonstrukcji dróg łączności pomiędzy obozem narodowym w Polsce a emigracją w latach 1945–1947, nr 9: 1996, s. 91–104.
 113. Kułak Jerzy, Walki zgrupowania NZW – WiN na Białostocczyźnie wiosną 1946 r., nr 16: 2001, s. 35–56.
 114. Kunert Andrzej Krzysztof, Pierwsza sprawa Kazimierza Moczarskiego (1945–1948), nr 21: 2004, s. 111–124.
 115. Kupiec Władysław, Procesy odszkodowawcze żołnierzy AK i działaczy WiN w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu w latach 1960–1969, nr 13: 1999, s. 125–145.
 116. Kurzeja Marek, Obozy partyzanckie Armii Krajowej w Gorcach, nr 36: 2012, s. 5–24.
 117. Kurzeja Marek, Golik Dawid, Mikołaj Kostkin – historia gajowego z Gorców, nr 37: 2013, s. 117–127, sum.
 118. Kuta Cecylia, Bohaterowie – „bandytami”, zbrodniarze – „bohaterami”. Wizerunek podziemia niepodległościowego w opracowaniach z okresu PRL, nr 32–33: 2010, s. 569–591.
 119. Kuta Cecylia, Sprawa artykułu „Klęska czy zwycięstwo?”, nr 38: 2013, s. 109–120, sum.
 120. Ligarski Sebastian, Operacja „Podmuch”. Lubińscy „bombiarze” w walce o niepodległość w czasie stanu wojennego, nr 32–33: 2010, s. 525–531.
 121. Litwińska Monika, Inicjatywa Obywatelska w Obronie Praw Człowieka „Przeciw Przemocy” w Krakowie (1984–1987), nr 31: 2009, s. 49-71.
 122. Litwińska Monika, Wokół historii Ottona Schimka – ponownie zapomnianego bohatera, nr 32–33: 2010, s. 549–568.
 123. Litwińska Monika, Żyć bez kłamstwa – sprawa Marka Adamkiewicza, nr 34: 2011, s. 213–229.
 124. Lubecka Joanna, Karanie niemieckich zbrodniarzy wojennych w Polsce, nr 34: 2011, s. 11–44.
 125. Lubecka Joanna, Rozliczenie zbrodni niemieckich w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski. Stan badań, perspektywy badawcze, nr 35: 2012, s. 69–83.
 126. Lubecka Joanna, Unde malum? Badania psychologiczne zbrodniarzy niemieckich po 1945 r., nr 37: 2013, s. 5–21, sum.
 127. Łabuszewski Tomasz, Bandy reakcyjnego podziemia czy zbrojne podziemie niepodległościowe?, nr 19–20: 2003, s. 7–34.
 128. Łabuszewski Tomasz, Kazimierz Kamieński „Gryf”, „Huzar” – bohater typowy i wyjątkowy, nr 25: 2006, s. 91–102.
 129. Łatka Rafał, Krakowskie struktury aparatu państwowego PRL zajmujące się Kościołem katolickim, nr 36: 2012, s. 159–172.
 130. Łatka Rafał, Obraz Kościoła katolickiego w latach osiemdziesiątych w „Dziennikach politycznych” Mieczysława F. Rakowskiego, nr 38: 2013, s. 121–158, sum.
 131. Łatka Rafał, Polityka władz Polski ,,ludowej” wobec Kościoła katolickiego w latach 1944–1979 (przypadek krakowski), nr 39: 2014, s. 169–187.
 132. Majchrzak Grzegorz, Z czarnych kart „wymiaru sprawiedliwości” w PRL – stan wojenny, nr 32–33: 2010, s. 533–547.
 133. Makuła Piotr, Pacyfikacja Puszczy Augustowskiej w lipcu 1945 r. w świetle dokumentów aparatu bezpieczeństwa, nr 19–20: 2003, s. 215–230.
 134. Makus Grzegorz, Atak oddziału Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” na Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie 22 października 1946 roku, nr 39: 2014, s. 5–72, sum.
 135. Makus Grzegorz, Działania operacyjne PUBP we Włodawie wobec polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1944–1947, nr 35: 2012, s. 133–158.
 136. Malinowski Jerzy Cezary, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość w Inspektoracie Chełm (1945–1951), nr 6: 1995, s. 41–49.
 137. Marszalec Janusz, Stanisław Tabisz 1888–1948. Droga do X Pawilonu, nr 21: 2004, s. 125–132.
 138. Marszewski Tomasz, Rozbicie Komitetu Porozumiewawczego Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej, nr 10: 1997, s. 67–96.
 139. Maruszak Marcin, Działalność żołnierzy AK z plutonu dywersyjnego „Zagłoby” (1944-1952) w dokumentach UB, nr 23: 2005, s. 33–75.
 140. Maruszak Marcin, Oddział Franciszka Rejmana „Bicza” i Leona Słowika „Uzdy”. Geneza, struktury i działalność (1944–1947), nr 32–33: 2010, s. 239–296.
 141. Matyszewski Tomasz, Uwagi do artykułu Jerzego Węgierskiego, nr 9: 1996, s. 66–68.
 142. Michalik Marek, Wizerunek Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w wybranych tytułach prasy centralnej z lat 1945–1947, nr 12: 1999, s. 5–42.
 143. Michalik Marek, Wizerunek Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w wybranych tytułach prasy centralnej z lat 1945–1947 (cz. II), nr 13: 1999, s. 5–62.
 144. Michalik Marek, Zbigniew Zakrzewski „Bryła”, nr 7: 1995, s. 41–57.
 145. Motyka Grzegorz, Wnuk Rafał, Atak na Hrubieszów, nr 8: 1996, s. 87–96.
 146. Musiał Filip, Jeszcze o orzecznictwie Jana Kołodzieja. Uzupełnienia do artykułu Krzysztofa Szwagrzyka, nr 16: 2001, s. 103–107.
 147. Musiał Filip, Między prawdą a propagandą. Przebieg procesu krakowskiego na sali sądowej i w propagandzie komunistycznej (11 VIII – 10 IX 1947), nr 18: 2002, s. 163–210.
 148. Musiał Filip, Operacja „Lato-79”. Zadania Służby Bezpieczeństwa w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, nr 35: 2012, s. 219–227.
 149. Musiał Filip, Procesy pokazowe jako forma represji. Rozprawy Zarządów Głównych Zrzeszenia WiN, nr 25: 2006, s. 67–76.
 150. Musiał Filip, Sądownictwo wojenne i wojskowe 1943–1955. Budowa struktur aparatu represji, nr 19–20: 2003, s. 67–90.
 151. Musiał Filip, Sprawa abp. Eugeniusza Baziaka w czasie tzw. procesu kurii krakowskiej, nr 40: 2014, s. 139–154, sum.
 152. Musiał Filip, Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie (1946–1955). Organizacja, funkcjonowanie, wyroki śmierci, nr 17: 2002, s. 49–108.
 153. Mysiakowska-Muszyńska Jolanta, Koncepcje ideowe i polityczne środowiska Komitetu Legalizacyjnego Stronnictwa Narodowego (lipiec – październik 1945 r.), nr 32–33: 2010, s. 183–199.
 154. Naleźniak Paweł, Losy lwowskich bernardynów w latach 1939–1990, nr 36: 2012, s. 137–158.
 155. Naleźniak Paweł, Ludność cywilna Lwowa we wrześniu 1939 roku, nr 40: 2014, s. 5–23, sum.
 156. Naleźniak Paweł, Lwowskie więzienia w czerwcu 1941 roku, nr 35: 2012, s. 5–46.
 157. Nawrocki Zbigniew, Brygady Wywiadowcze (1940–1946) – zarys problematyki, nr 18: 2002, s. 33–48.
 158. Nawrocki Zbigniew, Inspektorat Brygad Wywiadowczych Przemyśl, krypt. „Most” (1944–1946), nr 21: 2004, s. 133–155.
 159. Nawrocki Zbigniew, Oddział Jana Totha „Mewy”, nr 15: 2001, s. 65–87.
 160. Niwiński Piotr, Działalność komórki legalizacyjnej Okręgu Wileńskiego AK po lipcu 1944 r., nr 21: 2004, s. 157–171.
 161. Noszczak Bartłomiej, Niepodległościowa organizacja młodzieży szkolnej „Orlęta Warszawy” (1949–1950), nr 34: 2011, s. 147–155.
 162. Noszczak Bartłomiej, Solidarność nastolatków. Przyczynek do historii Międzyszkolnego Komitetu Solidarności (1987/1988–1990), nr 37: 2013, s. 59–74, sum.
 163. Nowakowski Krzysztof Z., Oddział „Wareckiego” na Podhalu. Nieznany epizod z działań Brygady Świętokrzyskiej NSZ w 1945 r., nr 24: 2005, s. 103–123.
 164. Oleszkowicz Ryszard, Konspiracja poakowska na obszarze funkcjonowania Rady WiN Krosno (1945–1948), nr 21: 2004, s. 173–193.
 165. Ostasz Grzegorz, „Burza” w Podobwodzie AK Rzeszów-Południe, nr 21: 2004, s. 195–219.
 166. Ostasz Grzegorz, Schemat organizacyjny Okręgu WiN Rzeszów (1945–1947). Uzupełnienia, nr 8: 1996, s. 25–86.
 167. Ostasz Grzegorz, Siatki wywiadowcze rzeszowskiej Armii Krajowej, nr 22: 2005, s. 5–32.
 168. Ostasz Grzegorz, Z dziejów samoobrony konspiracji niepodległościowej w Rzeszowie, nr 4: 1993, s. 50–62.
 169. Pach Marek, Początki Milicji Obywatelskiej w Przeworsku, nr 31: 2009, s. 29-40.
 170. Paczoska-Hauke Alicja, Antoni Fryszkowski „Ryś” (1924–1948). Żołnierz kujawskiego podziemia niepodległościowego, nr 32–33: 2010, s. 323–328.
 171. Paczoska-Hauke Alicja, Działalność oddziału zbrojnego Jerzego Gadzinowskiego „Szarego” na Kujawach w 1945 r., nr 34: 2011, s. 89–125.
 172. Paczoska-Hauke Alicja, Oddział ROAK Marcjana Sarnowskiego „Cichego”, nr 40: 2014, s. 105–127, sum.
 173. Pasztaleniec Łukasz, Sprawa agenta „Mietka” i jego pobytu w oddziale NOW Józefa Zadzierskiego „Wołyniaka”, nr 35: 2012, s. 119–131.
 174. Pietrzak Leszek, Działalność wywiadu Zrzeszenia WiN w Obwodzie Garwolin w latach 1945–1947, nr 19–20: 2003, s. 193–203.
 175. Pietrzyk Elżbieta, Kryptonim „Klasa” i „Zielony” – sprawa Ignacego Jakubca, nr 32–33: 2010, s. 389–398.
 176. Pietrzyk Elżbieta, Przypadek Jana Kiliana ps. „Przybysz”. Studium współpracy, nr 37: 2013, s. 89–115, sum.
 177. Piotrowski Paweł, Kompanie polowe w „ludowym” Wojsku Polskim jako forma represji politycznych. Zarys problemu, nr 32–33: 2010, s. 429–444.
 178. Piwko Robert, Zarys działalności Zarządu Okręgowego Stronnictwa Narodowego w Częstochowie w latach 1945–1946, nr 37: 2013, s. 31–50, sum.
 179. Poleszak Sławomir, Akcja na Grajewo, nr 12: 1999, s. 43–52.
 180. Poleszak Sławomir, Działalność i likwidacja oddziału ppor. Tadeusza Orłowskiego „Or-Ota” (grudzień 1945 – czerwiec 1946), nr 19–20: 2003, s. 205–214.
 181. Poleszak Sławomir, Formy działalności Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Inspektoracie Łomża (wrzesień 1945 – kwiecień 1947), nr 21: 2004, s. 221–244.
 182. Poleszak Sławomir, Stosunki pomiędzy AK–AKO–WiN i NSZ–NZW na terenie Inspektoratu Łomżyńskiego AK (styczeń 1945 – kwiecień 1947), nr 17: 2002, s. 171–196.
 183. Popiel Leszek, Organizacje poakowskie („NIE”, DSZ, WiN) na terenie powiatu Tarnobrzeg, nr 7: 1995, s. 15–22.
 184. Ptak Jarosław Piotr, Grupa Operacyjna UB-KBW Maków Podhalański. Przyczynek do historii walki aparatu bezpieczeństwa z podziemiem niepodległościowym w latach 1946–1947, nr 39: 2014, s. 73–120, sum.
 185. Ptasińska-Wójcik Małgorzata, Hłasko – dylemat Giedroycia, nr 32–33: 2010, s. 445–461.
 186. Romaniak Andrzej, Publiczne egzekucje w Sanoku – maj–czerwiec 1946 r., nr 24: 2005, s. 73–86.
 187. Rostworowski Stanisław Jan, Delegatura WiN za granicą, nr 3: 1993, s. 5–27.
 188. Rostworowski Stanisław Jan, Spór o wymiar aktywności międzynarodowej (z dziejów Delegatury WiN za granicą), nr 10: 1997, s. 53–66.
 189. Rostworowski Stanisław Jan, Stosunki WiN z placówkami dyplomatycznymi państw suwerennych (jesień 1946 – koniec 1947 r.), nr 7: 1995, s. 23–40.
 190. Samsonowska Krystyna, Leon Schönker – niezwykły życiorys, nr 32–33: 2010, s. 135–144.
 191. Satalecki Bogdan Antoni, Ucieczka z więzienia w Tarnowie 1/2 VII 1945 r., nr 11: 1998, s. 49–69.
 192. Sekściński Bogdan, Kolektywizacja rolnictwa na Lubelszczyźnie, nr 38: 2013, s. 89–107, sum.
 193. Sekściński Bogdan, Lubelska bitwa o handel (1946–1954), nr 32–33: 2010, s. 297–322.
 194. Sekściński Bogdan, Wierni Bogu i Ojczyźnie – w mrokach stalinizmu. Leon Koj i inwigilacja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nr 34: 2011, s. 183–201.
 195. Siepracka Dorota, Żelazko Joanna, Z dziejów „ludowej sprawiedliwości”. Sprawa Marii Śpiewak przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi, nr 21: 2004, s. 245–257.
 196. Sierchuła Rafał, Kobieta staje do walki. Działalność Związku Kobiet Czynu Ruchu „Miecz i Pług”, nr 40: 2014, s. 67–74, sum.
 197. Sobol Leszek, Współczesna historia krakowskich dwunastu apostołów z ulicy Grodzkiej, nr 32–33: 2010, s. 463–467.
 198. Suchorowska Danuta, Bohaterowie procesu krakowskiego w moich wspomnieniach. (Rozważania o nieufności i o poczuciu winy jako dwóch ciężkich schorzeniach, będących rezultatem wyrafinowanych metod stosowanych w stalinowskim śledztwie), nr 18: 2002, s. 223–234.
 199. Surdej Mirosław, Rozbicie aresztu PUBP w Tarnobrzegu – 2 listopada 1944 r., nr 26–27: 2007, s. 251–269.
 200. Szczęch Roksana, Praca ideowo-wychowawcza PZPR w KM MO w Krakowie w latach 1975–1976, nr 32–33: 2010, s. 477–496.
 201. Szpytma Mateusz, Działalność represyjna UB wobec PSL w powiecie krakowskim w latach 1945–1947, nr 18: 2002, s. 9–32.
 202. Szpytma Mateusz, Pars pro toto. Katyńczycy z Markowej – major Antoni Fleszar i kapitan Władysław Ciekot, nr 32–33: 2010, s. 91–113.
 203. Szpytma Mateusz, Zbrodnie na ludności żydowskiej w Markowej w 1942 roku w kontekście postępowań karnych z lat 1949–1954, nr 40: 2014, s. 39–66, sum.
 204. Szwagrzyk Krzysztof, Łączka, nr 38: 2013, s. 159–180, sum.
 205. Szwagrzyk Krzysztof, Między sądem a sumieniem – casus mjr. Tadeusza Lercela, nr 32–33: 2010, s. 373–380.
 206. Szwagrzyk Krzysztof, Sędziowie w procesie krakowskim, nr 18: 2002, s. 211–222.
 207. Szwagrzyk Krzysztof, Wojskowy Sąd Okręgowy IV w latach 1945–1954, nr 14: 2000, s. 103–120.
 208. Szwagrzyk Krzysztof, Żołnierze AK w strukturach komunistycznego sądownictwa wojskowego, nr 16: 2001, s. 91–102.
 209. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Od „Odrodzonych Narodowych Sił Zbrojnych” do „Falangi”. Zarys dziejów konspiracyjnej organizacji młodzieżowej w Radomiu (1960–1961), nr 32–33: 2010, s. 419–427.
 210. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Podziemie antykomunistyczne po 1945 r. wobec kolektywizacji (na przykładzie województwa kieleckiego), nr 26–27: 2007, s. 323–336.
 211. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Wróbel Edyta, Przestępstwa żołnierzy Armii Czerwonej na Kielecczyźnie 1945–1946, nr 25: 2006, s. 121–128.
 212. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Zbrojne podziemie poakowskie na Kielecczyźnie 1945–1947. Stan badań i problematyka badawcza, nr 4: 1993, s. 27–49.
 213. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” na Kielecczyźnie 1945–1948, nr 19–20: 2003, s. 167–184.
 214. Terlecki Ryszard, Uniwersytet Jagielloński wobec procesu krakowskiego w 1947 roku, nr 18: 2002, s. 235–248.
 215. Tochman Krzysztof A., Pułkownik Marian Gołębiewski, nr 10: 1997, s. 19–41.
 216. Trepka Tomasz, Działalność propagandowa organizacji „Młoda Polska”, nr 37: 2013, s. 51–58, sum.
 217. Trepka Tomasz, Propaganda organizacji Józefa Zabrzeskiego „Starego” na Kielecczyźnie, nr 39: 2014, s. 121–128, sum.
 218. Wenklar Michał, Akowcy z Kresów Południowo-Wschodnich w aktach krakowskiego UB–SB, nr 32–33: 2010, s. 341–371.
 219. Wenklar Michał, Oddział samoobrony Placówki WiN Tarnów, nr 28–29: 2008, s. 41–54.
 220. Wenklar Michał, Tajemnice tarnowskich starostów. Przyczynek do charakterystyki kadr komunistycznej administracji terytorialnej, nr 34: 2011, s. 203–211.
 221. Węgierski Jerzy, Archiwum Eksterytorialnego Okręgu Lwowskiego WiN-u z r. 1946, nr 11: 1998, s. 107–125.
 222. Węgierski Jerzy, Aresztowaniaczłonków organizacji „NIE” w Małopolsce Wschodniej, nr 5: 1994, s. 5–30.
 223. Węgierski Jerzy, Członkowie Okręgowej Delegatury Rządu i organizacji „NIE” z Małopolski Wschodniej przed sądami sowieckimi w latach 1944–1946, nr 6: 1995, s. 13–39.
 224. Węgierski Jerzy, Lwowska „NIE”, nr 3: 1993, s. 28–49.
 225. Węgierski Jerzy, „Lwowskie” Okręgi WiN-u, nr 1: 1992, s. 5–22.
 226. Węgierski Jerzy, Lwów, ulica Łąckiego. Rok 1945, nr 21: 2004, s. 259–264.
 227. Węgierski Jerzy, Oddziały leśne „Warta” Obszaru Lwów na Rzeszowszczyźnie (wrzesień 1944–czerwiec 1945), nr 9: 1996, s. 17–65.
 228. Węgierski Jerzy, Odtwarzanie dowództw organizacji „NIE” w Małopolsce Wschodniej po akcji „Burza”, nr 4: 1993, s. 5–26.
 229. Węgierski Jerzy, Żołnierze AK–„NIE” Obszaru Lwowskiego w obozach sowieckich w latach 1945–1959, nr 13: 1999, s. 83–106.
 230. Węgrzyn Dariusz, Zapomniany skoczek. Antoni Sękowski „Metys”, nr 28–29: 2008, s. 31–40.
 231. Wójcik Zbigniew K., Józefa Synosia droga ku Niepodległej, nr 37: 2013, s. 75–87, sum.
 232. Wójcik Zbigniew K., Łukasz Ciepliński – między czarną a białą legendą, nr 25: 2006, s. 77–90.
 233. Wójcik Zbigniew K., Profesorowie i uczniowie I Gimnazjum w Rzeszowie represjonowani za postawę i działalność antykomunistyczną (1944–1956), nr 21: 2004, s. 265–298.
 234. Wójcik Zbigniew K., Władysław Szechyński. Nauczyciel – żołnierz – konspirator, nr 34: 2011, s. 173–181.
 235. Wnuk Rafał, Antykomunistyczne podziemie na Lubelszczyźnie w latach 1944–1956. Omówienie literatury tematu, nr 17: 2002, s. 197–203.
 236. Wnuk Rafał, Poakowska konspiracja antykomunistyczna w Wielkopolsce w 1945 r., nr 14: 2000, s. 63–72.
 237. Wnuk Rafał, Relacje struktur AK–WiN z konspiracją narodową na Lubelszczyźnie (lipiec 1944–kwiecień 1947), nr 10: 1997, s. 43–51.
 238. Wójcik Zbigniew K., Ksiądz Mieczysław Bossowski, nr 3: 1993, s. 63–69.
 239. Wójcik Zbigniew K., Ksiądz Stanisław Kluz, nr 2: 1992, s. 27–33.
 240. Zagórski Andrzej, Schemat organizacyjny WiN-u (1945–1948). (Cz. I) Zarząd Główny WiN, nr 2: 1992, s. 7–21.
 241. Zagórski Andrzej, Schemat organizacyjny WiN-u (1945–1948). (Cz. II) Obszar Centralny WiN, nr 3: 1993, s. 50–52.
 242. Zagórski Andrzej, Schemat organizacyjny WiN-u (1945–1947). Okręg WiN Rzeszów (próba rekonstrukcji), nr 6: 1995, s. 51–115.
 243. Zblewski Zdzisław, Akcja „Ż” na terenie Obszaru Południowego DSZ i WiN w latach 1945–1946, nr 18: 2002, s. 61–122.
 244. Zblewski Zdzisław, Działalność mjr. Łukasza Cieplińskiego od grudnia 1944 do kwietnia 1945 r., nr 19–20: 2003, s. 91–166.
 245. Zblewski Zdzisław, Działalność Rady WiN Olkusz krypt. „Spółdzielnia nr 12” w 1946 roku, nr 17: 2002, s. 7–34.
 246. Zblewski Zdzisław, Likwidacja drukarni Obszaru Południowego Zrzeszenia WiN w Krakowie (16–17 XI 1945 r.), nr 15: 2001, s. 53–64.
 247. Żurek Jacek, Na górze Nebo (Żydzi polscy w niewoli sowieckiej – przyczynek), nr 32–33: 2010, s. 115–133.

WSPOMNIENIA

 1. Beynar Wacław, U boku „Łupaszki”. Cz. I: Na Ziemi Wileńskiej (1914–1944), nr 10: 1997, s. 97–132.
 2. Beynar Wacław, U boku „Łupaszki”. Cz. II: Na Podlasiu i Pomorzu (1944–1948), nr 11: 1998, s. 137–165.
 3. Beynar Wacław, U boku „Łupaszki”. Cz. III: Na przesłuchaniach i w karcerach MBP (1948–1956), nr 12: 1999, s. 99–133.
 4. Bniński Wacław H., Aresztowanie płk Józefa Spychalskiego, komendanta Okręgu Armii Krajowej Kraków, nr 11: 1998, s. 127–135.
 5. Bniński Wacław H., Fragmenty wspomnień z lat 1945–1948, nr 10: 1997, s. 149–175.
 6. Bniński Wacław H., Wspomnienie o Adamie Boryczce, nr 9: 1996, s. 133–137.
 7. Broński Zdzisław „Uskok”, Pamiętnik. Wrzesień 1939 – czerwiec 1941, oprac. Anna Grażyna Kister, nr 23: 2005, s. 77–89.
 8. Budzyński Gustaw, Oddział dyspozycyjny komendanta Obszaru Centralnego NIE–DSZ–WiN (1945–1947), nr 11: 1998, s. 191–202.
 9. Chełmiński Zygmunt, W konspiracji na Dolnym Śląsku, nr 8: 1996, s. 119–125.
 10. Chojnacki Mieczysław, Mokotowskie więzienie. Wspomnienia z celi śmierci, nr 1: 1992, s. 28–61.
 11. Cieślińska-Skrzypiec Irena, Aresztowanie, nr 2: 1992, s. 43–50.
 12. Czechowski Mieczysław „Wrzos”, W oddziale cc mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, oprac. Roksana Szczęch, nr 26–27: 2007, s. 337–366.
 13. Ćwiklińska-Gołąb Danuta, Wspomnienia konspiracyjne i więzienne z lat 1951–1956, oprac. Janusz Kurtyka, nr 19–20: 2003, s. 295–314.
 14. Fijałkowski Jerzy, Pamiętnik (fragmenty), nr 14: 2000, s. 121–147.
 15. Freisler Jan „Ksawery”, Relacja o działalności w czasie wojny, oprac. Wojciech Frazik, nr 38: 2013, s. 181–226.
 16. Gołąb Tomasz, Wspomnienia ze służby w AK i WiN w latach 1940–1953, oprac. Janusz Kurtyka, nr 19–20: 2003, s. 243–293.
 17. Grabowski Gustaw Eligiusz, Wspomnienie o Kazimierzu Grendzie pierwszym prezesie Zarządu Okręgu WiN w Łodzi, nr 6: 1995, s. 117–122.
 18. Huchla Mieczysław, Ostatnie miesiące działalności Krakowskiego Okręgu WiN, nr 9: 1996, s. 121–125.
 19. Jarguz Stefan, W imię Boże. Dziennik żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939–1940), oprac. Szymon Jarosiński, nr 39: 2014, s. 189–234.
 20. Kalaciński Bolesław, W aresztach Urzędu Bezpieczeństwa, oprac. Michał Wenklar, nr 28–29: 2008, s. 139–189.
 21. Kosowicz Franciszek, Oddział Osłony przy Komendzie Głównej DSZ i I Zarządzie Głównym WiN, do druku podał Filip Musiał, nr 17: 2002, s. 205–230.
 22. Kostrzewski Andrzej, Lewandowski, nr 5: 1994, s. 115–117.
 23. Kubik Ludwik, Kościół w latach przełomu, nr 6: 1995, s. 123–126.
 24. Kubik Ludwik, Sprawa „Anny”, nr 9: 1996, s. 115–119.
 25. Kural Zygmunt „Orlik”, „Korczyc”, Z Korca do Krakowa. Wołyniak w krakowskiej konspiracji harcerskiej, oprac. Filip Musiał, nr 30: 2009, s. 141–180.
 26. Lazarowicz Zbigniew, „Klamra” – mój ojciec (cz. I), przypisy oprac. Andrzej Zagórski, nr 3: 1993, s. 70–117.
 27. Lazarowicz Zbigniew, „Klamra” – mój ojciec (cz. II), przypisy oprac. Andrzej Zagórski, nr 4: 1993, s. 86–125.
 28. Lazarowicz Zbigniew, „Klamra” – mój ojciec (cz. III), przypisy oprac. Andrzej Zagórski, nr 5: 1994, s. 69–110.
 29. Lazarowicz Zbigniew, „Klamra” – mój ojciec (dokończenie), przypisy oprac. Andrzej Zagórski, nr 7: 1995, s. 81–128.
 30. Lulek Józef „Wichura”, „Na śmierć wychodził spokojnie”. Wspomnienia z procesu BW WiN i PAS NZW w Tarnowie, oprac. Michał Wenklar, nr 30: 2009, s. 127–140.
 31. Łanowski Zygmunt, Relacja o moich przeżyciach od zakończenia walk o Lwów w lipcu 1944 r. do powrotu do Polski z ZSRR w grudniu 1947 r., nr 13: 1999, s. 147–160.
 32. Mierzwa Stanisław, Zapiski z działalności społeczno-politycznej 13 IV–7 IX 1946 r., oprac. Mateusz Szpytma, nr 34: 2011, s. 231–253.
 33. Molęda Jan „Trzaska”, Rozbicie więzienia w Miechowie w 1945 roku, oprac. Marcin Chorązki, nr 24: 2005, s. 137–154.
 34. Naleziński Ludwik, Od „Na Posterunku” do „Orła Białego”, nr 1: 1992, s. 62–83.
 35. Naleziński Ludwik, Od „Na Posterunku” do „Orła Białego” (cz. II), nr 2: 1992, s. 34–42.
 36. Oddział Partyzantów Polskich „Kmicica” nad Naroczą w 1943 r. we wspomnieniach żołnierzy i działaczy organizacji terenowej, oprac. Leszek Bednarczuk, nr 22: 2004, s. 43–101.
 37. Orczyk Witold, Rewizja – pacyfikacja, nr 8: 1996, s. 127–129.
 38. [Piąta] „V Komenda” WiN w relacjach dwóch szeregowych żołnierzy, zebrał i oprac. Tomasz Nowicki, nr 15: 2001, s. 121–124.
 39. Pośko Karol, Moja praca w WiN, nr 10: 1997, s. 133–140.
 40. Ralska Wiesława, Wspomnienia z procesu II Zarządu Głównego WiN, do druku podał Filip Musiał, nr 18: 2002, s. 249–252.
 41. Rostworowski Stefan Marian, Podróż emisariuszy WiN-u za granicę, oprac. Stanisław Jan Rostworowski, nr 23: 2005, s. 145–186.
 42. Sigda Bronisław, Rozpracowanie Komendy WiN (wspomnienia osobiste), nr 9: 1996, s. 127–131.
 43. Socha-Jakubczyk Danuta, Moja działalność w AK i WiN (1944–1948), nr 9: 1996, s. 105–114.
 44. Stolcman Antoni, Kąkolewnica 1944 rok – podlaski Katyń, nr 11: 1998, s. 167–190.
 45. Stolcman Antoni, Rozbicie więzienia w Łukowie, nr 10: 1997, s. 141–147.
 46. Stolcman Antoni, Rozbicie więzienia w Siedlcach (12 III 1944 r.), nr 12: 1999, s. 135–150.
 47. Szkaradek Stanisław, „Byłem pierwszym kierownikiem Rady WiN Nowy Sącz”, oprac. Zdzisław Zblewski, nr 17: 2002, s. 231–246.
 48. Waszczuk-Bazylewska Halina, Przeżycia jednej łączniczki, przypisami opatrzyła Marta Frankowska, nr 19–20: 2003, s. 231–242.
 49. Wawrzyńczyk Stanisław, Początek wojny w Wilnie i konspiracja do czerwca 1941 r. (Wspomnienia szefa BIP Okręgu Nowogródek 1941-1944), przypisami opatrzyła Marta Frankowska, nr 23: 2005, s. 91-143.
 50. Widelska-Własik Krystyna, Nie żałuję tych moich młodych lat…, oprac. Marzena Kruk, nr 32–33: 2010, s. 593–641.
 51. Wilczyński Władysław, Z działalności grupy „Olimpia” WiN-u, nr 11: 1998, s. 205–215.
 52. Włodek Jan Marian, Między Sonderaktion Krakau a reformą rolną. Wspomnienia okupacyjne z Dąbrowicy i Krakowa, oprac. Marcin Chorązki, nr 31: 2009, s. 73-112.
 53. Woźniak Jerzy, Byłem medykiem więziennym. Wspomnienia i refleksje, nr 1: 1992, s. 23–27
 54. Woźniak Jerzy, Przyczynek do dyskusji na temat IV-tego i V-tego Zarządu Głównego WiN, nr 5: 1994, s. 111–114.
 55. Zathey Zdzisław, Gelmuda Stanisław, WiN w powiecie lubaczowskim, nr 11: 1998, s. 203–204.
 56. Żuk Henryk, Krótkie wspomnienia z okresu 1944–1945, nr 7: 1995, s. 75–79.
 57. Żuk Henryk, Wyprawa na Wschód i podróż na Zachód (1944, 1945), nr 13: 1999, s. 161–191.

ŹRÓDŁOZNAWSTWO

 1. Frazik Wojciech, Sprawa spadochroniarzy – przyczynek do dyskusji o wiarygodności akt sądowych, nr 24: 2005, s. 155–164.
 2. Frazik Wojciech, Musiał Filip, Akta agenturalne w pracy historyka, nr 19–20: 2003, s. 315–339.
 3. Karbowiak Grzegorz, Kandydat na tajnego współpracownika ps. „Te”. Przyczynek do dyskusji nad współpracą z SB, nr 32–33: 2010, s. 785–794.
 4. Koller Stanisław, Bezpieczeństwo interesów totalitarnego państwa i jego funkcjonariuszy motywem brakowania i niszczenia dokumentacji operacyjnej Służby Bezpieczeństwa MSW (1956–1990), nr 40: 2014, s. 155–182.
 5. Koller Stanisław, Brakowanie i niszczenie akt pionu SB do walki z Kościołem – zarys problematyki, nr 38: 2013, s. 227–258.
 6. Komaniecka Monika, Organizacja i funkcjonowanie kartotek ogólnoinformacyjnej i zagadnieniowej aparatu bezpieczeństwa, nr 23: 2005, s. 187-214.
 7. Kuta Cecylia, Informator „009”, TW „L”, „C”, „Nil”. Czesław Lechicki, nr 34: 2011, s. 301–317.
 8. Milczanowski Piotr, Specyfika struktury organizacyjnej Archiwum MSW, nr 22: 2004, s. 103–114.
 9. Musiał Filip, Pomiędzy współpracą a jej zaprzeczeniem. Trzeci głos w sprawie kontaktu operacyjnego „Zebu”, nr 32–33: 2010, s. 749–783.
 10. Świetlik Ewa, Maruszak Marcin, Zbiór kart daktyloskopijnych z rejestru dziesięciopalcowego (dekadaktyloskopijnego) Centralnej Registratury Daktyloskopijnej – dzieje, struktura i stan zachowania, nr 37: 2013, s. 129–172.
 11. Zając Ewa, Akta operacyjne Służby Bezpieczeństwa – wybrane problemy warsztatowe w świetle przepisów i procedur obowiązujących w pionie „C”, nr 19–20: 2003, s. 341–360.
 12. Zając Ewa, „Glosa” w sprawie akt operacyjnych w pracy historyka, nr 23: 2005, s. 215–227.

PUBLICYSTYKA POLSKI NIEZAWISŁEJ

 1. Dosyć tego! (Ulotka Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj z 1945 roku), do druku podał Wojciech Frazik, nr 32–33: 2010, s. 649–651.
 2. Ofensywa jest najlepszym sposobem obrony – narodowcy o polskiej polityce wiosną 1944 r., do druku podał Wojciech Frazik, nr 36: 2012, s. 191–196.
 3. Polska a Sowiety. Dodatek do „Małopolskiego Biuletynu Informacyjnego” z kwietnia 1944 roku, do druku podał Wojciech Frazik, nr 35: 2012, s. 241–251.
 4. Sytuacja Narodu Polskiego w chwili obecnej – anonimowa ulotka z czerwca 1945 roku, do druku podał Wojciech Frazik, nr 40: 2014, s. 183–188.
 5. Uwagi na Czasie (1945), do druku podał Wojciech Frazik, nr 32–33: 2010, s. 643–648.
 6. Wygrać wojnę, wygrać pokój – Polska powojenna w wizji narodowców w 1942 r., do druku podał Rafał Sierchuła, nr 39: 2014, s. 235–238.

Z DOKUMENTÓW WiN-u

 1. Archiwum Delegatury WiN 1946–1953 – pseudonimy i kryptonimy, oprac. Janusz Kurtyka, nr 21: 2004, s. 299–311.
 2. Aresztowania i procesy – sytuacja w Zrzeszeniu WiN w latach 1946–1947 w ocenie prezesa IV Zarządu Głównego, oprac. Wojciech Frazik, nr 18: 2002, s. 253–264.
 3. Dwa dokumenty programowe z 1946 r. („Wytyczne dla Delegacji”, „Nasze podstawy ideowe i organizacja”), oprac. Janusz Kurtyka, nr 7: 1995, s. 129–142.
 4. Gołąb Tomasz „Wacław”, Memorandum emisariusza WiN-u z Kraju – do Przyjaciół (1951), oprac. Wojciech Frazik, nr 35: 2012, s. 229–240.
 5. Gołąb Tomasz „Wacław”, Sprawozdanie emisariusza dla kierownictwa WiN-u w Kraju, styczeń 1952, oprac. Wojciech Frazik, nr 37: 2013, s. 173–198.
 6. Kubik Ludwik, Memoriał do Rady Bezpieczeństwa ONZ, nr 2: 1992, s. 51–83.
 7. Kurtyka Janusz, Przejęte sprawozdanie. Jeszcze jeden dokument z okresu rozbicia IV Zarządu Głównego WiN, nr 5: 1994, s. 119–129.
 8. Kurtyka Janusz, Rozbicie IV Zarządu Głównego WiN i początek prowokacji w świetle dokumentów z Archiwum Delegatury Zagranicznej WiN, nr 4: 1993, s. 130–170.
 9. Listy kuriera „Mietka”, oprac. Maciej Korkuć, Janusz Kurtyka, nr 15: 2001, s. 125–145.
 10. „Marek” i zdrajcy. Korespondencja ppłk. Józefa Maciołka z „Wiktorem” i „Kosem”, oprac. Wojciech Frazik i Janusz Kurtyka, nr 16: 2001, s. 109–162.
 11. Memoriał Zrzeszenia WiN do Departamentu Stanu USA z 15 czerwca 1947 r. w sprawie nawiązania współpracy politycznej, oprac. Alicja Waligóra-Zblewska, Zdzisław Zblewski, nr 12: 1999, s. 151–177.
 12. Nasz stosunek do ZSRR i sojuszu z nim. Wytyczne inspiracji, oprac. Anna Sudlitz, nr 10: 1997, s. 177–184.
 13. „Nasze podstawy ideowe i organizacja”, oprac. Anna Sudlitz, nr 9: 1996, s. 139–147.
 14. Odezwa z 17 II 1947 r. przygotowująca akcję ujawnienia Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Białostockiem, oprac. Sławomir Poleszak, nr 17: 2002, s. 247–250.
 15. Oświadczenie WiN w sprawie odezwy Rządu RP na uchodźstwie o likwidacji akcji zbrojnej w kraju (1947), oprac. Wojciech Frazik, nr 31: 2009, s. 113-118.
 16. Po 47 latach – O wolność obywatela i niezawisłość państwa. Wytyczne ideowe WiN-u z 15 IX 1945 r., oprac. Ludwik Kubik, nr 1: 1992, s. 84–88.
 17. Projekt ulotki wyborczej I ZG WiN, oprac. Anna Sudlitz i Zdzisław Zblewski, nr 13: 1999, s. 193–198.
 18. Protokół z konferencji członków kierownictwa Okręgu Krakowskiego WiN. Tarnów, 27–30 sierpnia 1946 roku, oprac. Zdzisław Zblewski, nr 25: 2006, s. 129–164.
 19. Przed wyborami. Korespondencja z kraju z przełomu 1946 i 1947 r. (wybór), oprac. Janusz Kurtyka, nr 6: 1995, s. 127–169.
 20. Ramowy plan działania ruchu „Wolność i Niezawisłość” do chwili uzyskania niepodległości, nr 3: 1993, s. 118–131.
 21. Raport „Brygad Wywiadowczych” WiN w sprawie śmierci Władysława Kojdra, wyd. Grzegorz Ostasz, nr 11: 1998, s. 217–223.
 22. Sprawa „Iskry”. Raport Franciszka Błażeja, oprac. Wojciech Frazik, nr 22: 2004, s. 115–120.
 23. Szyfry Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, oprac. Zdzisław Zblewski, nr 10: 1997, s. 185–188.
 24. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Nieznany dokument do dziejów „pogromu kieleckiego”, nr 4: 1993, s. 126–129.
 25. Trzy raporty emisariusza „Wacława” z lat 1951–1952, oprac. Janusz Kurtyka, nr 19–20: 2003, s. 361–375.
 26. Wyjazd delegacji WiN na Zachód w 1946 roku – nowe dokumenty, oprac. Wojciech Frazik, nr 24: 2005, s. 165–174.
 27. Wytyczne pracy konspiracyjnej Zrzeszenia WiN z jesieni 1945 r., oprac. Zdzisław Zblewski, nr 23: 2005, s. 229–265.
 28. Zabrzeski Józef, Reorganizacja rolnictwa w Wolnej Polsce, oprac. Michał Wenklar, nr 30: 2009, s. 181–190.
 29. Z raportów Wydziału Informacji Obszaru Centralnego DSZ i WiN w 1945 r., oprac. Anna Sudlitz, nr 14: 2000, s. 149–158.
 30. Zrzeszenie WiN a emigracja. „Tezy Ignacego” z 1946 i 1948 r., oprac. Wojciech Frazik i Stanisław J. Rostworowski, nr 8: 1996, s. 131–152.

MATERIAŁY

 1. Balbus Tomasz, Likwidacja szefa UB w Przeworsku (4 VI 1945 r.), nr 19–20: 2003, s. 377–385.
 2. Baran Adam F., Przemówienie gen. Nikodema Sulika do harcerek i harcerzy w Kraju na falach RWE, nr 21: 2004, s. 313–324.
 3. BECRIPPLE – operacje CIA przeciwko PRL prowadzone w latach 1955–1960, oprac. Franciszek Grabowski, nr 40: 2014, s. 271–273.
 4. BESMIRCH – łączność kurierska CIA z terytorium PRL w latach 1953–1954, oprac. Franciszek Grabowski, nr 39: 2014, s. 239–245.
 5. Brygada Świętokrzyska NSZ w Czechosłowacji. Meldunki czechosłowackiego oficera łącznikowego (czerwiec–lipiec 1945 r.), oprac. Jiří Friedl, nr 22: 2004, s. 123–142.
 6. Chorązki Marcin, Przypadek Stefana Uznańskiego, nr 28–29: 2008, s. 221–227.
 7. Dokumenty z archiwum „Warty”, oprac. Jerzy Węgierski, nr 10: 1997, s. 189–239.
 8. Dziennik Franciszka Tomaszkiewicza ps. „Biały”, oprac. Marcin Kasprzycki, nr 38: 2013, s. 259–281.
 9. Dziennik partyzancki Władysława Gołembiowskiego „Żaka”, oprac. Dawid Golik, nr 40: 2014, s. 195–230.
 10. Fieldorf Maria, Zachuta Leszek, Czy Maria Górowska była niezawisłym sędzią?, nr 12: 1999, s. 179–206.
 11. Fieldorf Maria, Zachuta Leszek, Zabójstwo sądowe generała „Nila”, nr 10: 1997, s. 241–246.
 12. Franciszek Niepokólczycki w opiniach aparatu represji, oprac. Wojciech Frazik, nr 18: 2002, s. 271–276.
 13. Gąsiorowski Teodor, Kuler Andrzej, Śladem krakowskich transportów do „nieludzkiej ziemi”. Informacja archiwalna, nr 10: 1997, s. 247–258.
 14. Grabowski Waldemar, 1. Polska Morska Eskadra Bombowa w Monfalcone i Grignano, nr 40: 2014, s. 189–193.
 15. Historia placówki „W” i przerzutów poczty krajowej (raport Wacława Felczaka „Lecha” z kwietnia 1945 r.), oprac. Wojciech Frazik, nr 8: 1996, s. 153–165.
 16. Incydenty graniczne polsko-słowackie w 1945 r. w świetle dokumentów Komendy Powiatowej MO w Nowym Targu, oprac. Krzysztof Z. Nowakowski i Maciej Depczyński, nr 24: 2005, s. 273–286.
 17. Jak uwiarygodnić agenta? Stefan Sieńko a więzienne losy Jerzego Woźniaka, oprac. Wojciech Frazik, nr 21: 2004, s. 325–338.
 18. Kasprzycki Marcin, Ustalanie miejsc pochówków ofiar terroru komunistycznego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Stan badań, nr 36: 2012, s. 197–222.
 19. Konopka Tomasz, Zabójstwa i inne zgony gwałtowne w pierwszych latach powojennych, w zbiorze protokołów sekcyjnych krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej, nr 24: 2005, s. 239–271.
 20. Kopiński Jarosław, Sprawa chor. UB Franciszka Romaniuka oskarżonego o współpracę z wywiadem WiN, nr 16: 2001, s. 217–220.
 21. Krajewski Kazimierz, Łabuszewski Tomasz, Bohater i antybohater: Edward Wasilewski „Wichura”, nr 28–29: 2008, s. 191–219.
 22. Krajewski Kazimierz, Łabuszewski Tomasz, Zamordowani mordercy. Sprawa „V Kolumny” – czyli zabójstwa na zlecenie, nr 30: 2009, s. 191–217.
 23. Kuler Andrzej, Dokumenty londyńskiego II Oddziału Sztabu Głównego WP w archiwach Polski Ludowej?, nr 14: 2000, s. 165–168.
 24. Łabuszewski Tomasz, Komenda Obwodu AK Grodno Prawy Niemen wobec nowej okupacji – 1944 r., nr 25: 2006, s. 165–192.
 25. Morale funkcjonariuszy SB i MO w Małopolsce w ostatnich latach PRL (wybór dokumentów), oprac. Piotr Milczanowski, nr 32–33: 2010, s. 653–684.
 26. Nad protokołem rozmów WiN–UPA z 18 V 1946 r., oprac. Grzegorz Ostasz, nr 14: 2000, s. 159–164.
 27. Nieznane dokumenty Oddziału Vk (Łączność Konspiracyjna) Sztabu Komendy Okręgu AK Kraków z lat 1944–1945, oprac. Piotr Poniedziałek i Zdzisław Zblewski, nr 16: 2001, s. 163–208.
 28. Odbiorą mi tylko życie… Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci, oprac. Elżbieta Jakimek-Zapart, nr 25: 2006, s. 193–214.
 29. Okano Utako, Niewygasła przeszłość. Analiza wywiadów z członkami Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia, nr 34: 2011, s. 255–278.
 30. Ostatnia akcja ppor. „Przelotnego”. Rozbicie więzienia w Pułtusku 25/26 XI 1946 r. w świetle dokumentów WiN, KBW i UB, oprac. Kazimierz Krajewski i Tomasz Łabuszewski, nr 19–20: 2003, s. 388–395.
 31. Ostatnie rozkazy gen. Leopolda Okulickiego, oprac. Rafał Wnuk, nr 13: 1999, s. 199–207.
 32. Pierwsze kontakty Brygady Świętokrzyskiej NSZ ze Sztabem Naczelnego Wodza, oprac. Czesław Brzoza, nr 13: 1999, s. 215–224.
 33. Przekazanie Inspektoratu AK Rzeszów w likwidacji, 1 III 1945 r., oprac. Elżbieta Jakimek-Zapart, nr 23: 2005, s. 267–278.
 34. Przepisy w sprawie pracy jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych PRL na rzecz wywiadu (1973 r.), oprac. Monika Komaniecka, nr 31: 2009, s. 177-197.
 35. Relacja majora „Draży”, oprac. Grzegorz Ostasz, nr 16: 2001, s. 209–215.
 36. Rys historyczny Placówki AK Kańczuga, oprac. Andrzej Kuler, Zbigniew K. Wójcik i Andrzej Zagórski, nr 15: 2001, s. 147–181.
 37. Schyłek Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach z archiwum Jerzego Brauna, oprac. Wojciech Frazik, nr 40: 2014, s. 231–270.
 38. Sprawa porucznika Hieronima Piotrowskiego „Jura”, oprac. Kazimierz Krajewski i Tomasz Łabuszewski, nr 24: 2005, s. 209–238.
 39. Sprawozdanie Komendy Głównej Narodowego Związku Zbrojnego z 24 III 1946 r., oprac. Wojciech Frazik, nr 13: 1999, s. 209–213.
 40. Sprawozdanie z całokształtu działalności Inspektoratu AK Rzeszów, 8 maja 1945 r., oprac. Elżbieta Jakimek-Zapart, nr 24: 2005, s. 183–207.
 41. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Fikcyjna organizacja „Młoda Gwardia” jako efekt „niedozwolonych metod śledczych”, nr 21: 2004, s. 339–349.
 42. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, Ślady obecności grup ukraińskich na Kielecczyźnie po 1945 r. – przyczynek do zasięgu oddziaływania podziemia ukraińskiego w Polsce, nr 22: 2004, s. 121–122.
 43. „Tygodnik Powszechny” w 1953 r. w doniesieniach Tadeusza Nowaka, oprac. Filip Musiał, nr 37: 2013, s. 199–224.
 44. Ulotka Polskiej Partii Socjalistycznej (Wolność–Równość–Niepodległość) na obchody święta robotniczego 1 V 1945 r., oprac. Marek Gałęzowski, nr 19–20: 2003, s. 397–399.
 45. Umocowania prawne działalności Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957–1990), oprac. Bartosz Kapuściak, nr 31: 2009, s. 157-176.
 46. Więzień karny Rutkowski – relacja pisana we Wronkach (cz. 1), oprac. Grzegorz Ostasz, nr 31: 2009, s. 141-155.
 47. Wspólna sprawa, oprac. Maria Fieldorf, Leszek Zachuta, nr 11: 1998, s. 225–248.
 48. Wytyczne gospodarki pieniężnej Armii Krajowej z grudnia 1944 r., oprac. Filip Musiał, nr 24: 2005, s. 174–182.
 49. Zasady użycia i działania oddziałów partyzanckich, oprac. Dawid Golik, nr 31: 2009, s. 119-140.
 50.  „Zeznanie własne” Franciszka Niepokólczyckiego, oprac. Filip Musiał, nr 18: 2002, s. 265–270.
 51. Żaryn Jan, Ostatni emisariusz – Bożysława Kurowskiego podróż do Polski, nr 26-27: 2007, s. 367-388

Z DZIEJÓW KOMUNISTYCZNEGO TERRORU

 1. Akt oskarżenia w sprawie pułkownika Zdzisława Zajączkowskiego, oprac. Marek Gałęzowski, nr 16: 2001, s. 231–239.
 2. Aresztowanie mjr. Alfonsa Jabłońskiego „Radcy” (9 VI 1946) w świetle dokumentów UB, oprac. Tomasz Balbus, nr 14: 2000, s. 169–185.
 3. Chrzanowska Agnieszka, Kujawa Wojciech, Zobowiązuje się skontaktować z organami bezpieczeństwa brata swego Stefana. „V Kolumna” – kombinacja operacyjna funkcjonariuszy WUBP w Warszawie, nr 34: 2011, s. 279–299.
 4. Dokumenty mordu sądowego na śp. „Piskorzu” Bolesławie Płachcińskim, oprac. Andrzej Zagórski, nr 2: 1992, s. 84–96.
 5. Dwa dokumenty dotyczące stosunku UB do akcji ujawniania żołnierzy AK w 1945 roku, oprac. Zdzisław Zblewski, nr 17: 2002, s. 251–255.
 6. Dwa doniesienia agenta Departamentu III MBP o pseudonimie „333”, oprac. Jarosław Kopiński, nr 24: 2005, s. 291-302
 7. Edward Cieśla „Zabawa” przed sądami PRL-u (cz. I), oprac. Andrzej Zagórski, nr 5: 1994, s. 131–181.
 8. Edward Cieśla „Zabawa” przed sądami PRL-u (cz. II), oprac. Andrzej Zagórski, nr 6: 1995, s. 171–217.
 9. Eksperyment chrzanowski. Nowe formy i metody działań operacyjnych SB w województwie krakowskim w latach 1962–1963, oprac. Rafał Dyrcz, Justyna Kubik, nr 32–33: 2010, s. 709–748.
 10. Gałęzowski Marek, Sprawa sądowa przeciwko ppłk. Romualdowi Najsarkowi i Adelajdzie Najsarek, nr 19–20: 2003, s. 419–425.
 11. Instrukcje i wytyczne pracy operacyjnej przeciwko Kościołowi katolickiemu w latach 1945–1956. Wybór dokumentów, oprac. Filip Musiał, nr 28–29: 2008, s. 247–388.
 12. Instrukcje i zarządzenie regulujące organizację i funkcjonowanie powiatowego aparatu bezpieczeństwa PRL w latach 1952–1956, oprac. Marcin Kasprzycki, nr 31: 2009, s. 219-261.
 13. „Kapitulacja” Łukasza Cieplińskiego, oprac. Wojciech Frazik, nr 19–20: 2003, s. 401–408.
 14. Komunistyczna propaganda w zeznaniach oskarżonych w procesie krakowskim, oprac. Filip Musiał, nr 18: 2002, s. 277–284.
 15. Komunistyczny agent w sercu Podziemia. Meldunki Włodzimierza Lechowicza z 1945 roku, oprac. Wojciech Frazik, nr 26–27: 2007, s. 389–441.
 16. Nieznany dokument o śmierci kpt. Władysława Łukasiuka „Młota”, oprac. Krzysztof Szwagrzyk, nr 16: 2001, s. 225–230.
 17. Nieznany etat Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego z lutego 1945 r., oprac. Jarosław Piotr Ptak, nr 39: 2014, s. 247–256.
 18. O roli adwokata w systemie komunistycznym. Wybór dokumentów, oprac. Filip Musiał, nr 23: 2005, s. 279–329.
 19. Od Rzeszowa do Gdańska… Aparat bezpieczeństwa w Rzeszowie, Krakowie i Gdańsku w relacji Andrzeja Budy, oprac. Daniel Czerwiński, nr 36: 2012, s. 223–258.
 20. Operacja „Cezary” – ubecka analiza „gry” z WiN-em, przypisami opatrzył Wojciech Frazik, nr 15: 2001, s. 183–255.
 21. Operacja „Lawina” – raporty funkcjonariusza MBP Henryka Wendrowskiego, oprac. Tomasz Kurpierz, nr 28–29: 2008, s. 229–246.
 22. Pierwsze wyroki. Mord sądowy na por. Józefie Puchale „Lisie”, oprac. Andrzej Zagórski, nr 13: 1999, s. 225–258.
 23. [Pierwszy]I Zarząd Główny Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” przed sądem komunistycznym, oprac. Andrzej Zagórski, nr 7: 1995, s. 143–210.
 24. Plany politycznego wykorzystania operacji „Cezary” i „Ośrodek” (1 grudnia 1952), oprac. Wojciech Frazik, nr 22: 2004, s. 143–157.
 25. Proces Zarządu Okręgu Łódzkiego WiN w styczniu 1947 r., oprac. Marek Michalik, nr 7: 1995, s. 211–226.
 26. Próba ujęcia Władysława Kowala „Saneckiego” (nieznany dokument), oprac. Filip Musiał, nr 24: 2005, s. 287–290.
 27. Raport z inspekcji po powiatowych, miejskich i gminnych Urzędach Bezpieczeństwa Publicznego, Kraków, 25 III 1945 r., oprac. Dawid Golik, Filip Musiał, nr 37: 2013, s. 225–251.
 28. Rozkaz MBP nr 70 o zwalczaniu podziemia zbrojnego (23 lipca 1946 r.), oprac. Wojciech Frazik, nr 31: 2009, s. 199-217.
 29. Sprawa procesu pokazowego 106. DP AK w dokumentach UB, oprac. Teodor Gąsiorowski, Filip Musiał, nr 22: 2004, s. 159–196.
 30. Tadeusz Cieśla przed sądami PRL, oprac. Andrzej Zagórski, nr 12: 1999, s. 207–246.
 31. Terror w mediach. Proces krakowski w prasie lokalnej, oprac. Filip Musiał, nr 18: 2002, s. 285–294.
 32. Trzy dokumenty ze śledztwa w sprawie II ZG WiN, oprac. Filip Musiał, nr 16: 2001, s. 221–224.
 33. Weszli przemocą i wyrzucają. Eksmisja sióstr marianek z klasztoru w Branicach, oprac. Józef Marecki, nr 32–33: 2010, s. 693–708.
 34. Władysław Furka w doniesieniu agenta ps. „Stefan”, oprac. Michał Wenklar, nr 35: 2012, s. 253–266.
 35. Wskazówki do pracy operacyjnej przeciw podziemiu. Z materiałów szkoleniowych MBP, do druku podali Kazimierz Krajewski i Tomasz Łabuszewski, wstępem i przypisami opatrzył Filip Musiał, nr 30: 2009, s. 219–287.
 36. „Wtyczka bezpieki” w oddziale partyzanckim. Raport z przeprowadzonych działań operacyjnych, oprac. Maciej Korkuć, nr 19–20: 2003, s. 409–418.
 37. Wykonywanie egzekucji w Polsce. Zarządzenia i korespondencja z lat 1945–1946 (wybór dokumentów), oprac. Krzysztof Szwagrzyk, nr 17: 2002, s. 257–263.
 38. Wyrok w procesie Emanuela Muchanowa i towarzyszy, oprac. Andrzej Zagórski, nr 8: 1996, s. 167–180.
 39. Wyrok w procesie mjr. Aleksandra Rybnika i Władysława Brulińskiego oraz działaczy Obwodu Suwalsko-Augustowskiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, oprac. Andrzej Zagórski, nr 14: 2000, s. 187–256.
 40. Wyrok w sprawie grupy „Mściciela”, oprac. Grzegorz Ostasz, nr 11: 1998, s. 249–272.
 41. Wyrok w sprawie rtm. Władysława Nowickiego „Stefana”, mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory” i towarzyszy, oprac. Andrzej Zagórski, nr 9: 1996, s. 149–221.
 42. Wyrok w sprawie Stanisławy Rachwał, oprac. Filip Musiał, nr 17: 2002, s. 265–274.
 43. Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z 10 IX 1947 r. w sprawie przeciwko członkom II ZG WiN (Znak akt Sr 978/47), oprac. Andrzej Zagórski, nr 1: 1992, s. 89–130.
 44. Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 12 II 1949 r. w sprawie Adama Wohańskiego i Mirosława Bilińskiego, oprac. Andrzej Zagórski, nr 3: 1993, s. 160–172.
 45. Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 23 X 1948 r. skazujący na karę śmierci Adama Gajdka, oprac. Andrzej Zagórski, nr 3: 1993, s. 132–159.
 46. Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 4 II 1950 r. skazujący Jana Władykę komendanta Obszaru Lwowskiego AK–NIE, oprac. Jerzy Węgierski, nr 4: 1993, s. 171–183.
 47. Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 10 VIII 1948 r. w sprawie przeciwko członkom Zarządu Wrocławskiego Okręgu WiN-u, oprac. Andrzej Zagórski, nr 2: 1992, s. 97–129.
 48. Wytyczne do pracy Sekcji I MUBP w Częstochowie z 1945 roku, oprac. Dariusz Węgrzyn, nr 32–33: 2010, s. 685–691.
 49. Wytyczne polityki karnej w sprawach „kontrrewolucyjnych” (wybór dokumentów), oprac. Filip Musiał, nr 21: 2004, s. 351–366.

MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy)

 1. BANASIK Bronisław, oprac. Marek Gałęzowski, nr 30: 2009, s. 289–292.
 2. BARTUŚ Julian, oprac. Andrzej Zagórski, nr 6: 1995, s. 219–221.
 3. BATORY Józef, oprac. Andrzej Zagórski, nr 8: 1996, s. 181–182.
 4. BLUMSKI Zygmunt Izydor, oprac. Tadeusz Łaszczewski, nr 12: 1999, s. 247–248.
 5. BŁAŻEJ Franciszek, oprac. Andrzej Zagórski, nr 8: 1996, s. 183–184.
 6. BNIŃSKI Wacław Hilary, oprac. Janusz Kurtyka, Stanisław J. Rostworowski, nr 13: 1999, s. 259–267.
 7. BOGUSZEWSKI Tadeusz, oprac. Tomasz Biedroń, nr 5: 1994, s. 183–184.
 8. BOSSOWSKI Mieczysław, oprac. Paweł Fornal, nr 24: 2005, s. 303–309.
 9. CHMIEL Karol, oprac. Andrzej Zagórski, nr 8: 1996, s. 185–186.
 10. CHORĄŻY Józef, oprac. Marcin Bukała, nr 28–29: 2008, s. 389–391.
 11. CHORZEMPA Rudolf, oprac. Grzegorz Ostasz, nr 14: 2000, s. 257–259.
 12. CHRUŚCIEL Antoni, oprac. Andrzej Zagórski, nr 11: 1998, s. 273–275.
 13. CHRZCZONOWSKI Tymoteusz, oprac. Marek Gałęzowski, nr 16: 2001, s. 241–244.
 14. CIEPLIŃSKI Łukasz, oprac. Andrzej Zagórski, nr 2: 1992, s. 130–132.
 15. CIEŚLA Edward, oprac. Paweł Fornal, nr 23: 2005, s. 331–336.
 16. CIEŚLA Tadeusz Juda, oprac. Andrzej Zagórski, nr 12: 1999, s. 249–254.
 17. CISEK Władysław Maciej, oprac. Tomasz Balbus, nr 11: 1998, s. 276–278.
 18. CZECHAK Mieczysław, oprac. Marek Gałęzowski, nr 19–20: 2003, s. 427–429.
 19. CZUCHRA Józef, oprac. Czesław Nowak, nr 7: 1995, s. 227–229.
 20. DĄBEK Władysław, oprac. Grzegorz Ostasz, nr 15: 2001, s. 257–260.
 21. DECOWSKI Henryk, oprac. Piotr Chmielowiec, nr 28–29: 2008, s. 393–403.
 22. DEKUTOWSKI Hieronim Kazimierz, oprac. Andrzej Zagórski, nr 3: 1993, s. 173–176.
 23. DMYTRYSZYN Włodzimierz, oprac. Zdzisław Zblewski, nr 17: 2002, s. 275–278.
 24. DYDO Stanisław, oprac. Tomasz Balbus, nr 11: 1998, s. 279–282.
 25. DZIEKIELEWSKI Feliks, oprac. Krzysztof A. Tochman, nr 28–29: 2008, s. 405–408.
 26. DZIERŻYŃSKA Maria, oprac. Halina Dudzińska, nr 4: 1993, s. 184–186.
 27. FELCZAK Jan Wacław, oprac. Wojciech Frazik, nr 7: 1995, s. 231–239.
 28. FREISLER Jan Franciszek, oprac. Wojciech Frazik, nr 10: 1997, s. 259–265.
 29. GAJDA Józef, oprac. Grzegorz Ostasz, nr 10: 1997, s. 266–268.
 30. GAJDA Tadeusz, oprac. Grzegorz Ostasz, nr 10: 1997, s. 269–272.
 31. GOŁUŃSKI Walerian, oprac. Tomasz Biedroń, nr 3: 1993, s. 177–178.
 32. GRABOWSKI Henryk, oprac. Tomasz Biedroń, nr 2: 1992, s. 133–136.
 33. HAUSER Euzebiusz, oprac. Tomasz Biedroń, nr 6: 1995, s. 223–226.
 34. HAYDUKIEWICZ Józef Marian, oprac. Tomasz Biedroń, nr 4: 1993, s. 187–190.
 35. HAYDUKIEWICZ Lech Władysław, oprac. Tomasz Biedroń, nr 4: 1993, s. 191–193.
 36. HUCZEK Jan, oprac. Grzegorz Ostasz, nr 15: 2001, s. 261–263.
 37. JABŁOŃSKI Alfons, oprac. Jerzy Węgierski, nr 4: 1993, s. 194–198.
 38. JACKIEWICZ Bolesław, oprac. Krzysztof A. Tochman, nr 8: 1996, s. 187–188.
 39. JANDZIŚ Jan, oprac. Michał Wenklar, nr 26–27: 2007, s. 443–450.
 40. JEDLIŃSKI Władysław, oprac. Andrzej Zagórski, nr 4: 1993, s. 199–202.
 41. JELIŃSKA Janina Zofia, oprac. Wojciech Kujawa, nr 39: 2014, s. 257–262.
 42. KABACIŃSKI Władysław, oprac. Waldemar Brenda, nr 8: 1996, s. 189–191.
 43. KACZMARCZYK Alojzy, oprac. Andrzej Kostrzewski, nr 2: 1992, s. 137–138.
 44. KACZMARCZYK Alojzy, oprac. Filip Musiał, nr 18: 2002, s. 295–300.
 45. KAIM Jan, oprac. Wojciech Frazik, nr 14: 2000, s. 261–266.
 46. KAMIEŃSKI Jan, oprac. Tomasz Biedroń, nr 5: 1994, s. 185–187.
 47. KAWALEC Mieczysław Marian, oprac. Andrzej Zagórski, nr 8: 1996, s. 193–194.
 48. KLAMUT Jan, oprac. Tomasz Balbus, nr 10: 1997, s. 273–277.
 49. KOBA Władysław Antoni, oprac. Andrzej Zagórski, nr 6: 1995, s. 227–229.
 50. KOBOS Stefan, oprac. Jacek Wołoszyn, nr 19–20: 2003, s. 431–438.
 51. KORWIN-MYCZKOWSKI Witold, oprac. Zdzisław Zblewski, nr 18: 2002, s. 301–308.
 52. KOSOWICZ Jan, oprac. Filip Musiał, nr 17: 2002, s. 279–282.
 53. KOSTUREK Władysław, oprac. Tomasz Biedroń, nr 8: 1996, s. 195–197.
 54. KOZIOŁ Romuald Piotr, oprac. Waldemar Brenda, nr 9: 1996, s. 223–225.
 55. KRASZEWSKA-ANCEREWICZ Wanda, oprac. Grzegorz Mazur, nr 9: 1996, s. 226–228.
 56. KRZYŻANOWSKA Michalina, oprac. Marek Gałęzowski, nr 19–20: 2003, s. 439–443.
 57. KUBICKI Zygmunt, oprac. Marek Gałęzowski, nr 22: 2004, s. 197–199.
 58. KUBISIOWSKI Edward Antoni, oprac. Cecylia Kuta, nr 36: 2012, s. 259–263.
 59. KURAL Zygmunt Edmund, oprac. Filip Musiał, nr 34: 2011, s. 319–329.
 60. LANGNER Wiktor Zbigniew, oprac. Andrzej Kostrzewski, nr 5: 1994, s. 189–190.
 61. LAZAROWICZ Adam Kalikst Łukasz, oprac. Andrzej Zagórski, nr 8: 1996, s. 199–201.
 62. LESEK Henryk, oprac. Tomasz Balbus, nr 13: 1999, s. 269–271.
 63. LEŚNIOWSKI Stanisław, oprac. Michał Wenklar, nr 38: 2013, s. 283–288.
 64. LIB Józef, oprac. Zdzisław Zblewski, nr 17: 2002, s. 283–287.
 65. LIPIŃSKI Wacław, oprac. Marek Gałęzowski, nr 15: 2001, s. 265–271.
 66. LIS Wojciech, oprac. Mirosław Surdej, nr 28–29: 2008, s. 409–412.
 67. LISTWAN Antoni, oprac. Grzegorz Ostasz, nr 19–20: 2003, s. 445–448.
 68. LITWIN Franciszek, oprac. Grzegorz Ostasz, nr 14: 2000, s. 267–271.
 69. LIWO Mieczysław, oprac. Grzegorz Ostasz, nr 5: 1994, s. 191–193.
 70. LUDZIA Stanisław, oprac. Dawid Golik, nr 31: 2009, s. 263-270.
 71. MACIOŁEK Józef, oprac. Andrzej Zagórski, nr 8: 1996, s. 203–207.
 72. MARSZAŁEK Ludwik, oprac. Tomasz Balbus, nr 10: 1997, s. 278–284.
 73. MATEJAK Jan, oprac. Paweł Fornal, nr 26-27: 2007, s. 451-459.
 74. MIELNICZEK Rudolf Benedykt, oprac. Grzegorz Ostasz, Andrzej Zagórski, nr 23: 2005, s. 337-341.
 75. MIRECKI Adam, oprac. Krzysztof Kaczmarski, nr 26–27: 2007, s. 461–466.
 76. MIRECKI Leon, oprac. Krzysztof Kaczmarski, nr 31: 2009, s. 271-274.
 77. MÜNCH Henryk Ryszard, oprac. Filip Musiał, nr 18: 2002, s. 309–314.
 78. NARBUTT Jerzy Stanisław, oprac. Cecylia Kuta, nr 37: 2013, s. 253–260.
 79. NIEMIEC Barbara Krystyna, oprac. Cecylia Kuta, nr 39: 2014, s. 263–268.
 80. NOWAKOWSKI Marek Krzysztof, oprac. Cecylia Kuta, nr 40: 2014, s. 275–282.
 81. NOWAKOWSKI Paweł, oprac. Waldemar Brenda, nr 9: 1996, s. 229–230.
 82. OKULICKI Leopold, oprac. Janusz Kurtyka, nr 5: 1994, s. 195–201.
 83. OSTAFIN Józef, oprac. Elżbieta Pietrzyk, nr 31: 2009, s. 275-282.
 84. OSTROWSKI Bolesław Michał, oprac. Teodor Gąsiorowski, nr 28–29: 2008, s. 413–417.
 85. OSZAST Janina Celina, oprac. Grzegorz Mazur, nr 9: 1996, s. 231–233.
 86. OWOC Władysław, oprac. Tomasz Biedroń, nr 3: 1993, s. 179–182.
 87. PASZEK Rafał, oprac. Piotr Szopa, nr 30: 2009, s. 293–297.
 88. PAWLUS Zygmunt, oprac. Zdzisław Zblewski, nr 17: 2002, s. 289–299.
 89. PAWŁOWSKI Kazimierz, oprac. Tomasz Balbus, nr 15: 2001, s. 273–274.
 90. PECIAK Jan Jakub, oprac. Dawid Golik, nr 32–33: 2010, s. 795–804.
 91. PIESIEWICZ Jan, oprac. Leszek Pietrzak, nr 16: 2001, s. 245–246.
 92. PREIDL Jan Roman, oprac. Paweł Fornal, nr 30: 2009, s. 299–309.
 93. RACHWAŁ Stanisława, oprac. Filip Musiał, nr 17: 2002, s. 301–306.
 94. RADYŃSKI Paweł Zdzisław, oprac. Paweł Fornal, nr 25: 2006, s. 215–225.
 95. RALSKI Eugeniusz, oprac. Grzegorz Ostasz, nr 7: 1995, s. 241–244.
 96. ROSPOND Stanisław, oprac. Zdzisław Zblewski, nr 16: 2001, s. 247–249.
 97. ROSTWOROWSKI Jerzy Marian, oprac. Stanisław Jan Rostworowski, nr 13: 1999, s. 272–274.
 98. ROSTWOROWSKI Stefan Maria, oprac. Stanisław Jan Rostworowski, nr 5: 1994, s. 203–209.
 99. RZĄSA Leopold, oprac. Grzegorz Ostasz, nr 7: 1995, s. 245–247.
 100. RZEPKA Józef, oprac. Andrzej Zagórski, nr 8: 1996, s. 209–210.
 101. RZESZÓTKO Jan, oprac. Filip Musiał, nr 19–20: 2003, s. 449–450.
 102. SĘDZIAK Stanisław, oprac. Krzysztof A. Tochman, nr 6: 1995, s. 231–235.
 103. SĘK Karol, oprac. Wiesław Charczuk, nr 28–29: 2008, s. 419–421.
 104. SIŁA-NOWICKI Władysław, oprac. Andrzej Zagórski, nr 9: 1996, s. 234–237.
 105. SIWECKI Jerzy, oprac. Tomasz Balbus, nr 15: 2001, s. 275–276.
 106. SKORUPKA Ignacy, oprac. Andrzej Kostrzewski, nr 3: 1993, s. 183–185.
 107. SŁOWIK Leon, oprac. Marcin Maruszak, nr 34: 2011, s. 331–333.
 108. SOBOCIŃSKI Bolesław, oprac. Rafał Sierchuła, nr 32–33: 2010, s. 805–807.
 109. SOJKA Edward Paweł, oprac. Wojciech Frazik, nr 14: 2000, s. 273–276.
 110. SOSNOWSKI Dionizy, oprac. Wojciech Frazik, nr 40: 2014, s. 283–288.
 111. STĘGA Bronisław, oprac. Grzegorz Ostasz, nr 22: 2004, s. 201–205.
 112. STOLARSKA Ewa Zofia, oprac. Wojciech Kujawa, nr 40: 2014, s. 289–296.
 113. SUCHOROWSKA-ŚLIWIŃSKA Danuta, oprac. Cecylia Kuta, nr 35: 2012, s. 267–276.
 114. SULIKOWSKA Irena Szczęsława, oprac. Wojciech Kujawa, nr 40: 2014, s. 297–302.
 115. SZCZEPAŃSKI Wojciech, oprac. Andrzej Zagórski, nr 6: 1995, s. 237–239.
 116. SZCZEPKOWSKI Zygmunt Jerzy, oprac. Paweł Fornal, nr 24: 2005, s. 311–319.
 117. SZCZUR-SZUMSKI Roman, oprac. Tomasz Balbus, nr 16: 2001, s. 251–254.
 118. SZUMAŃSKI Mieczysław, oprac. Tomasz Balbus, nr 13: 1999, s. 275–277.
 119. TABORTOWSKI Jan, oprac. Sławomir Poleszak, nr 12: 1999, s. 255–259.
 120. TARNAWSKI Władysław, oprac. Tomasz Pudłocki, nr 22: 2004, s. 207–216.
 121. TUMANOWICZ Walerian Józef, oprac. Andrzej Zagórski, nr 7: 1995, s. 249–250.
 122. URSYN-NIEMCEWICZ Jerzy Samuel, oprac. Janusz Kurtyka, nr 13: 1999, s. 278–283.
 123. WAŻYŃSKI Franciszek, oprac. Tadeusz Łaszczewski, nr 16: 2001, s. 255–256.
 124. WENCEL Stanisław, oprac. Jarosław Durka, nr 24: 2005, s. 321–327.
 125. WICKENHAGEN Karol Tytus, oprac. Mariusz Krzysztofiński, Jacek Woyno, nr 22: 2004, s. 217–220.
 126. WIDEŁ Mieczysław Stanisław, oprac. Tomasz Balbus, nr 10: 1997, s. 285–288.
 127. WILCZYŃSKI Zygmunt, oprac. Leszek Pietrzak, nr 14: 2000, s. 277–281.
 128. WOŁKOWICKI Tadeusz Józef, oprac. Tomasz Biedroń, nr 6: 1995, s. 241–243.
 129. ŻELECHOWSKI Tadeusz Józef, oprac. Krzysztof A. Tochman, nr 32–33: 2010, s. 809–814.
 130. ŻUBRYD Antoni, oprac. Andrzej Zagórski, nr 5: 1994, s. 211–215.
 131. ŻUROWSKA Halina (Helena), oprac. Wojciech Frazik, nr 12: 1999, s. 260–264.
 132. ŻYŁKA-ŻEBRACKI Zygmunt, oprac. Tadeusz Łaszczewski, nr 15: 2001, s. 277–279.

DYSKUSJE – POLEMIKI – RECENZJE

 1. Balbus Tomasz, [rec.: Krzysztof Szwagrzyk, Informator o dokumentach sądowo-więziennych z lat 1945–1956 (do użytku wewnętrznego), Wrocław 1998], nr 11: 1998, s. 291–293.
 2. Balbus Tomasz, Przyczynek biograficzny do historii „Tarnopolskiego” Okręgu WiN na Śląsku, nr 12: 1999, s. 281–286.
 3. Biedroń Tomasz, [rec.: Krzysztof Komorowski, Konspiracja Pomorska 1939–1947 – Leksykon, Gdańsk 1993], nr 4: 1993, s. 210–211.
 4. Brenda Waldemar, [rec.: „Czasy Nowożytne. Periodyk poświęcony dziejom polskim i europejskim od XV do XX wieku”, t. 1, Toruń–Lublin–Stalowa Wola–Kielce–Olsztyn 1996], nr 12: 1999, s. 293–295.
 5. Brenda Waldemar, [rec.: Franciszek Gryciuk, Piotr Matusak, Represje NKWD wobec żołnierzy podziemnego Państwa Polskiego w latach 1944–45. Wybór źródeł, t. 1–2, Siedlce 1995], nr 11: 1998, s. 284–286.
 6. Brenda Waldemar, [rec.: Czesław Hołub, Wśród bagien, trzęsawisk i mgły, Stargard Szczeciński 1997], nr 11: 1998, s. 283–284.
 7. Brenda Waldemar, [rec.: Sławomir Poleszak, Major Jan Tabartowski „Bruzda”, Warszawa 1998], nr 14: 2000, s. 297–299.
 8. Brenda Waldemar, [rec.: Tadeusz Swat, „…Przed Bogiem i historią”. Księga ofiar komunistycznego reżimu w Polsce lat 1944–1956. Mazowsze, Warszawa 2003], nr 22: 2004, s. 269–274.
 9. Brenda Waldemar, [rec.: Twarze olsztyńskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Olsztynie. Informator personalny, pod red. Piotra Kardeli, Białystok 2007], nr 30: 2009, s. 311–317.
 10. Bujas-Spyra Henryka, Cmentarz Ofiar represji okupanta niemieckiego w Glinniku – Przegorzałach przy ul. Bruzdowej w Krakowie, nr 37: 2013, s. 261–292.
 11. Charczuk Wiesław, [rec.: Jacek Witold Wołoszyn, Chronić i kontrolować UB wobec środowisk i organizacji konspiracyjnych młodzieży na Lubelszczyźnie (1944–1956), Warszawa 2007], nr 28–29: 2008, s. 423–429.
 12. Chodakiewicz Marek Jan, Logika faktów, nr 9: 1996, s. 275–279.
 13. Chodakiewicz Marek Jan, O globalną emancypację ze stereotypów, czyli kto mordował Żydów?, nr 8: 1996, s. 225–234.
 14. Cimochowicz Kazimierz, Sprawa por. „Jura” – okiem świadka, nr 34: 2011, s. 335–338.
 15. Dunin-Wąsowicz Krzysztof, Odpowiedź [na polemikę M. J. Chodakiewicza], nr 8: 1996, s. 234–235.
 16. Dunin-Wąsowicz Krzysztof, Odpowiedź [na polemikę M. J. Chodakiewicza], nr 9: 1996, s. 293–294.
 17. Frazik Wojciech, [rec.: „Studia Rzeszowskie”, t. 1, pod red. Jana Drausa], nr 8: 1996, s. 237–240.
 18. Frazik Wojciech, [rec.: Zawołać po imieniu. Księga kobiet–więźniów politycznych 1944–1958, t. 1, zebrały i oprac.: Barbara Otwinowska przy współpracy z Teresą Drzal, Nadarzyn 1999], nr 14: 2000, s. 299–302.
 19. Frazik Wojciech, Jeszcze o sprawie łączności Kraj–emigracja i ludzi z nią związanych, nr 12: 1999, s. 287–292.
 20. Gajerski Stanisław F., [rec.: Ireneusz Caban, 8 pułk piechoty Legionów Armii Krajowej. Organizacja i działania bojowe, Warszawa 1994], nr 10: 1997, s. 308–311.
 21. Gajerski Stanisław F., [rec.: Ireneusz Caban, Oddziały partyzanckie AK 15 pp „Wilków”, Lublin 1994], nr 11: 1998, s. 294.
 22. Gajerski Stanisław F., [rec.: Emil Czerny, Moja działalność w Armii Krajowej, Przemyśl 1994], nr 11: 1998, s. 295–296.
 23. Gajerski Stanisław F., [rec.: Wiktor Frączkowski, Polskie Państwo Podziemne 1939–1945, Gdańsk 1991], nr 9: 1996, s. 298–300.
 24. Gajerski Stanisław F., [rec.: Michał J. Kryczko, Szkolenie w Podobwodzie AK Rzeszów Południe na przykładzie placówek Błażowa i Dynów, Przemyśl 1995], nr 11: 1998, s. 294–295.
 25. Gajerski Stanisław F., [rec.: Narodowe Siły Zbrojne. T. I: Dokumenty, struktury, personalia, zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Leszek Żebrowski, Warszawa 1994], nr 11: 1998, s. 296.
 26. Gajerski Stanisław F., [rec.: Ryszard Ruszel, Radiostacja Obszaru AK Lwów zamilkła, Gliwice 1994], nr 10: 1997, s. 311–313.
 27. Gajerski Stanisław F., [rec.: Zenon Skrzypkowski, Przyszliśmy was oswobodzić… Drohiczyńskie wspomnienia z lat niewoli, Warszawa 1991], nr 5: 1994, s. 217–222.
 28. Gajerski Stanisław F., [rec.: Marian Adam Stawecki, Smocza Jama, Tomaszów Lubelski 1992], nr 4: 1993, s. 203–209.
 29. Gajerski Stanisław F., [rec.: Tajemnice włodawskiej bezpieki, oprac. Henryk Pająk, Lublin 1995], nr 10: 1997, s. 313–315.
 30. Gajerski Stanisław F., [rec.: „Zeszyty Ziemi Tomaszowskiej”, nr 1, Tomaszów Lubelski 1993], nr 9: 1996, s. 295–297.
 31. Gajerski Stanisław F., Jeszcze o WiN-ie w powiecie lubaczowskim (uwagi na marginesie opracowania Grzegorza Ostasza), nr 12: 1999, s. 265–271.
 32. Gajewski Benedykt, Więcej obiektywizmu!, nr 6: 1995, s. 251.
 33. Gałęzowski Marek, [rec.: Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, Komendant „Zagończyk”. Z dziejów zbrojnego podziemia antykomunistycznego, Warszawa 2000], nr 18: 2002, s. 317–320.
 34. Gałęzowski Marek, Uzupełnienia do biogramu płk. Mieczysława Szumańskiego, nr 19–20: 2003, s. 455–458.
 35. Gąsiorowski Teodor, Musiał Filip, [rec.: Adam Kamiński, Diariusz podręczny 1939–1945, Warszawa 2001], nr 17: 2002, s. 309–314.
 36. Głowacki Aleksander, W imię prawdy o „Zaporze”, nr 9: 1996, s. 239–269.
 37. Golik Dawid, [rec.: Leszek Pietrzak, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na terenie Inspektoratu Puławy 1944–1956, Warszawa 2011], nr 35: 2012, s. 297–301.
 38. Gontarczyk Piotr, Fałszywa biografia [Krzysztof Lesiakowski, Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna, Warszawa 1998], nr 13: 1999, s. 285–303.
 39. Gontarczyk Piotr, Pomyłka, która raczej była. Jeszcze raz o wpadce komunistycznej drukarni przy ulicy Grzybowskiej, nr 32–33: 2010, s. 815–836.
 40. Graczyk Roman, I za chudy, i za gruby. Odpowiedź p. Marcinowi Łukaszowi Makowskiemu, nr 34: 2011, s. 347–353.
 41. Grott Bogumił, Rzezie ludności polskiej na Wołyniu [Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939–1945, Warszawa 2000], nr 15: 2001, s. 287–291.
 42. Iwaneczko Dariusz, Casus Tadeusza Czubryta „Zagończyka”, czyli problem wroga wewnętrznego, nr 36: 2012, s. 265–283.
 43. Iwaneczko Dariusz, Szansy nie wykorzystuje tylko ten, kto nic nie robi. W odpowiedzi Mariuszowi Moszkowiczowi, nr 39: 2014, s. 279–282.
 44. Jawor Mieczysław – Zagórski Andrzej, Sprawa kapitana Nikszto, nr 19–20: 2003, s. 459–460.
 45. Jurek Marcin, [rec.: Maciej Korkuć, Józef Kuraś „Ogień”. Podhalańska wojna 1939–1945, Kraków 2011], nr 35: 2012, s. 293–295.
 46. Kister Anna G., Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956 (na marginesie słownika biograficznego Instytutu Pamięci Narodowej), nr 19–20: 2003, s. 451–453.
 47. Kister Anna G., Kto wydał „Zaporę” – raz jeszcze, nr 16: 2001, s. 257–259.
 48. Kister Anna Grażyna, O różnym widzeniu historii, nr 22: 2004, s. 225–228.
 49. Kister Anna Grażyna, Polska tonie w czerwonej powodzi… Recenzja „Pamiętnika” Zdzisława Brońskiego „Uskoka”, nr 23: 2005, s. 355-359.
 50. Konopka Witold, Łatka Rafał, [rec.: W służbie Boga i Polski. Komunistyczna bezpieka wobec kardynała Stefana Wyszyńskiego, wybór, wstęp i oprac. ks. Józef Marecki, ks. Piotr Nitecki, Roksana Szczypta-Szczęch, Kraków 2014], nr 40: 2014, s. 309–313.
 51. Kopiński Jarosław, [rec.: Jerzy Sroka, Podlaska Dywizja Piechoty Armii Krajowej, Biała Podlaska 1995], nr 11: 1998, s. 289–290.
 52. Kostrzewski Andrzej, [rec.: Dionizy Garbacz, Zagórski Andrzej, W kleszczach czerwonych, Rzeszów 1991], nr 5: 1994, s. 223.
 53. Kostrzewski Andrzej, [rec.: Mieczysław Jaworski, Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1945–1965, Warszawa 1984], nr 3: 1993, s. 201–207.
 54. Kostrzewski Andrzej, [rec.: Zbigniew K. Wójcik, Zagórski Andrzej, Na katorżniczym szlaku, Warszawa 1994], nr 6: 1995, s. 267–268.
 55. Kostrzewski Andrzej, Wyroki, których być nie powinno [Stefan Zwoliński, Skazani na śmierć przez sądy WP w latach 1944–1945. Wyroki, których być nie powinno,„Wojskowy Przegląd Historyczny” nr 1: 1992, s. 219–251], nr 2: 1992, s. 145–148.
 56. Kotarba Ryszard, W odpowiedzi Pani Henryce Bujas-Spyrze, nr 38: 2013, s. 289–298.
 57. Kuler Andrzej, Kilka uwag o przyczynach śmierci Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, nr 7: 1995, s. 251–254
 58. Kuler Andrzej, Polacy na nieludzkiej ziemi, nr 8: 1996, s. 211–224.
 59. Kurtyka Janusz, [rec.: Henryk Piecuch, Akcje specjalne. Tajna historia Polski od Bieruta do Ochaba, Warszawa 1996], nr 9: 1996, s. 300–303.
 60. Kurtyka Janusz, Jeszcze o monografii Zrzeszenia WiN, o rozbiciu IV Zarządu Głównego i o początkach prowokacji, nr 4: 1993, s. 219–240.
 61. Kurtyka Janusz, Nowa książka o cichociemnych [Krzysztof A. Tochman, Słownik biograficzny cichociemnych, t. 1, Oleśnica 1994], nr 6: 1995, s. 259–265.
 62. Kurtyka Janusz, W stylu minionej epoki. Rozważania nad książką dr. Zygmunta Woźniczki pt.: Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”,nr 3: 1993, s. 186–200.
 63. Lasota Marek, [rec.: Ryszard Terlecki, Uniwersytet Latający i Towarzystwo Kursów Naukowych 1977–1981, Kraków–Rzeszów 2000], nr 15: 2001, s. 298–299.
 64. Lazarowicz Zbigniew, Fałszywe wspomnienia. Sprostowanie do relacji Karola Chmiela z akcji „Burza”, nr 22: 2004, s. 237–245.
 65. Lubecka Joanna, „Zapomniał o nas Bóg, Watykan, rządy, Czerwone Krzyże…”, nr 38: 2013, s. 299–303.
 66. Łatka Rafał, [rec.: Julian Kwiek, Grudzień 1970 roku w Krakowie w świetle dokumentów. Przebieg wydarzeń i konsekwencje, Kraków 2012], nr 38: 2013, s. 305–309.
 67. Łętocha Rafał, [rec.: Wiktor Poliszczuk, Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego, Toronto–Warszawa 1996], nr 11: 1998, s. 286–288.
 68. Makowski Marcin Łukasz, [rec.: Roman Graczyk, Cena przetrwania? SB wobec Tygodnika Powszechnego, Warszawa 2011], nr 34: 2011, s. 339–346.
 69. Marek Łucja, Odpowiedź na recenzję Antoniego Zielińskiego, nr 37: 2013, s. 293–295.
 70. Mazur Grzegorz, Dokumenty NKWD [NKWD i polskoje podpolje 1944–1945 (po „Osobym papkam J.W. Stalina), pod red. A. F. Noskowej, Moskwa 1994], nr 7: 1995, s. 255–259.
 71. Moszkowicz Mariusz, Gdzie w maju 1945 r. przedstawiciele AK–DSZ prowadzili rozmowy i zawarli porozumienie z OUN-B i UPA?, nr 35: 2012, s. 277–283.
 72. Moszkowicz Mariusz, Niewykorzystana szansa. Uwagi na marginesie książki Dariusza Iwaneczki „Przypadek czy przeznaczenie?”. Karol Kazimierz Kostecki „Kostek” (1917–1998), nr 39: 2014, s. 269–277.
 73. Musiał Filip, [rec.: Anthony Kemp-Welch, Polska pod rządami komunistów 1944–1989, Kraków 2010], nr 35: 2012, s. 285–291.
 74. Musiał Filip, [rec.: Marek Borucki, Historia Polski do 2010 roku, [Warszawa] 2010], nr 34: 2011, s. 355–367.
 75. Musiał Filip, [rec.: Krzysztof Szwagrzyk, Zbrodnie w majestacie prawa 1944–1954, Warszawa 2000], nr 15: 2001, s. 295–297.
 76. Niedbała Czesław, Póki żyjemy, nr 16: 2001, s. 261–264.
 77. Od Redakcji. Zamknięcie polemiki między Sławomirem Poleszakiem a Anną Grażyną Kister, nr 24: 2005, s. 329.
 78. Ostasz Grzegorz, O sposobach dociekania prawdy historycznej, nr 12: 1999, s. 272–279.
 79. Ostasz Grzegorz, Rzeszowski Wydział WiN w dokumentach operacyjnych UB [Rozpracowanie i likwidacja Rzeszowskiego Wydziału WiN w dokumentach UB (1945–1949), oprac. Tomasz Balbus, Zbigniew Nawrocki, Warszawa 2001], nr 16: 2001, s. 271–275.
 80. Ostasz Grzegorz, Zagórski Andrzej, Wokół emotywnych źródeł historii, nr 22: 2004, s. 247–249.
 81. Perliceusz Anna, W sprawie błędów w biogramach Anatola Sawickiego, nr 22: 2004, s. 267–268.
 82. Pietrzak Leszek, Kto wydał „Zaporę”?, nr 15: 2001, s. 281–286.
 83. Poleszak Sławomir, W odpowiedzi na recenzję „Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956”, autorstwa Anny Grażyny Kister, nr 22: 2004, s. 221–224.
 84. Poleszak Sławomir, W odpowiedzi na recenzję „Pamiętnika” Zdzisława Brońskiego „Uskoka”, nr 23: 2005, s. 361-367.ę
 85. Rostworowski Stanisław Jan, [rec.: Dragan M. Sotirović, Europa na licytacji, Warszawa 2000], nr 17: 2002, s. 315–317.
 86. Rostworowski Stanisław Jan, Mylne oskarżenie, nr 13: 1999, s. 305–309.
 87. Siwik Anna, Organizacje młodzieży katolickiej [Tomasz Biedroń, Organizacje młodzieży Katolickiej w Polsce w latach 1945–1953,„Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica” nr 1444. Zagadnienia Społeczno-Filozoficzne, z. 42, Kraków 1991], nr 2: 1992, s. 149–150.
 88. Sowa Andrzej L., [rec.: Grzegorz Motyka, Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943–1948, Warszawa 1999], nr 14: 2000, s. 302–303.
 89. Sprawa „Bedy”, nr 10: 1997, s. 289–302.
 90. Stróżyna Katarzyna, [rec.: Władysław Siła-Nowicki, Wspomnienia i dokumenty, Wrocław 2002], nr 19–20: 2003, s. 461–464.
 91. Szpytma Mateusz, [rec.: Zygmunt Woźniczka, Trzecia wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i podziemia w kraju w latach 1944–1953, Katowice 1999], nr 15: 2001, s. 293–294.
 92. Szumiło Mirosław, [rec.: Mariusz Bechta, Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Parczewie 5 lutego 1946 r., Poznań 2014], nr 40: 2014, s. 303–307.
 93. Szwagrzyk Krzysztof, Kwestia przynależności narodowościowej i służbowej kierownictwa MBP i wrocławskiego WUBP w latach 1945–1954, nr 14: 2000, s. 283–295.
 94. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, O umiejętności czytania i pisania, nr 16: 2001, s. 265–269.
 95. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, W poszukiwaniu prawdy – druga odpowiedź p. Czesławowi Niedbale, nr 22: 2004, s. 229–235.
 96. Śmietanka-Kruszelnicki Ryszard, W poszukiwaniu wartości poznawczych książki Jana Tomasza Grossa „Strach”, nr 32–33: 2010, s. 837–842.
 97. Terlecki Ryszard, [rec.: Przeciw „Solidarności” 1980–1989. Rzeszowska opozycja w tajnych archiwach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wybór dokumentów i oprac.: Jan Draus i Zbigniew Nawrocki, Rzeszów 2000], nr 14: 2000, s. 304–307.
 98. Terlecki Ryszard, Lwowska AK [Jerzy Węgierski, Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na Samborszczyźnie, Kraków 1993; idem, Armia Krajowa. Oddziały leśne 19. pułku piechoty, Kraków 1993; idem, Armia Krajowa na zachód od Lwowa, Kraków 1993; idem, Lwowska konspiracja narodowa i katolicka 1939–1946, Kraków 1994), nr 6: 1995, s. 255–257.
 99. Węgierski Jerzy, Kronika małej ojczyzny [Alojzy Wojtowicz, Antoni Wojtowicz, Kronika małej ojczyzny w Lwowskim Okręgu AK–NIE–WiN, Zielona Góra 1992], nr 2: 1992, s. 139–144.
 100. Węgierski Jerzy, Polemika z treścią relacji majora „Draży” (ZHW nr 16), nr 18: 2002, s. 315–316.
 101. Wojtowicz Antoni, Uwagi do „Małopolskiego słownika biograficznego uczestników działań niepodległościowych 1939–1956” oraz słownika biograficznego „Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944–1956”, nr 22: 2004, s. 251–265.
 102. Woźniczka Zygmunt, W odpowiedzi Panu Kurtyce. Książka nie w stylu minionej epoki, nr 4: 1993, s. 212–218.
 103. Wójcik Zbigniew K., [rec.: Jan Łopuski, Opowiadania wojenne. W niemieckich i sowieckich kleszczach, Warszawa–Bydgoszcz 2009], nr 31: 2009, s. 283-285.
 104. Wyrwa Tadeusz, Delegatura Zagraniczna WiN [„Dardanele”. Delegatura WiN-u za granicą (1946–1949), wstęp, dobór tekstów, przypisy Stanisław J. Rostworowski, Wrocław 2000], nr 16: 2001, s. 277–292.
 105. Wyrwa Tadeusz, Działalność poakowskiej organizacji WiN w południowo-zachodniej Polsce w latach 1945-1948, nr 23: 2005, s. 343-354.
 106. Zagórski Andrzej, Panu Benedyktowi Gajewskiemu w odpowiedzi, nr 6: 1995, s. 252–254.
 107. Zblewski Zdzisław, [rec.: Grzegorz Ostasz, Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na Kraj 1941–1945, Rzeszów 1996], nr 10: 1997, s. 303–308.
 108. Zblewski Zdzisław, [rec.: Grzegorz Ostasz, Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” Okręg Rzeszów, Rzeszów 2000], nr 17: 2002, s. 307–309.
 109. Zieliński Antoni, [rec.: Łucja Marek, „Kler to nasz wróg”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956–1970, Katowice 2009], nr 36: 2012, s. 285–290.
 110. Ziobroń Ryszard, [rec.: Krzysztof A. Tochman, Major Wacław Kopisto – cichociemny, oficer AK, Sybirak, Rzeszów 2010], nr 37: 2013, s. 297–299.
 111. Żebrowski Leszek, „Odpowiedź” prof. Krzysztofa Dunin-Wąsowicza, czyli o potrzebie dekomunizacji nauki, nr 9: 1996, s. 280–292
 112. Żebrowski Leszek, Założenia ideowe NSZ. Wyjaśnienie, nr 6: 1995, s. 245–249.
 113. Żuk Henryk, Kilka uwag dotyczących autobiografii Haliny Zakrzewskiej, nr 9: 1996, s. 270–274.

LISTY DO REDAKCJI

 1. Balbus Tomasz, List w sprawie krzywdzącego pomówienia Kazimierza Bogacza o współpracę z UB, nr 18: 2002, s. 321–324.
 2. Bieniasiewicz Janusz, Uzupełnienie i poprawka do artykułu Jerzego Węgierskiego, Aresztowania członków organizacji „NIE” w Małopolsce Wschodniej (Zeszyty Historyczne WiN-u 5: 1994), nr 6: 1995, s. 269–270.
 3. Bechta Mariusz, [List dot. Fundacji Niezależny Zespół Badawczy], nr 10: 1997, s. 317.
 4. Bniński Wacław H., [O przekazaniu insygniów Orderu Orła Białego Adolfa Bnińskiego UAM w Poznaniu], nr 9: 1996, s. 306.
 5. Bystram z domu Chwastowska Wanda, [Sprostowanie do artykułu Jerzego Węgierskiego, Aresztowania członków organizacji „NIE” w Małopolsce Wschodniej (Zeszyty Historyczne WiN-u 5: 1994)], nr 9: 1996, s. 304–305.
 6. Dłużeń Ludmiła, [Mord na Wojciechu Jarzynie], nr 13: 1999, s. 316–318.
 7. Dmochowski Artur, Jeszcze o postaci Józefa Kurasia „Ognia”, nr 8: 1996, s. 242–244.
 8. Frazik Wojciech, Odpowiedź w sprawie brzmienia nazwiska „Huzara”, nr 17: 2002, s. 319–320.
 9. Frazik Wojciech, Sprostowanie do raportów W. Lechowicza, nr 28–29: 2008, s. 433–434.
 10. Frazik Wojciech, Uzupełnienie do publikacji Operacja „Cezary” – ubecka analiza „gry” z WiN-em (Zeszyty Historyczne WiN-u nr 15), nr 16: 2001, s. 293.
 11. Grabowski Waldemar, List z informacjami o Kazimierzu Machowiczu i Tadeuszu Stanku, nr 23: 2005, s. 369–370.
 12. Holak Stanisław, List do redakcji w sprawie „Huzara”, nr 17: 2002, s. 319.
 13. Huchla Mieczysław, [Sprostowanie do jego artykułu w nrze 9], nr 10: 1997, s. 318.
 14. „Intermarium” [informacja o piśmie], nr 10: 1997, s. 318.
 15. Jawor Mieczysław, [Sprostowanie do artykułu Krzysztofa A. Tochmana o Marianie Gołębiewskim], nr 11: 1998, s. 297–298.
 16. Kluz Mieczysław, O archiwum Delegatury WiN, nr 4: 1993, s. 241–244.
 17. Kosowicz Franciszek, [W sprawie błędnego biogramu Jana Kosowicza], nr 15: 2001, s. 301
 18. Kostrzewski Andrzej, Nowe informacje biograficzne o Pawle Lewandowskim (Wieczorku) „Darze”, nr 6: 1995, s. 270.
 19. Krowicki Stanisław Ludwik, Sprostowanie i wyjaśnienie, nr 39: 2014, s. 283–288.
 20. Łaba Marian, [Aresztowanie „Juhasa”], nr 13: 1999, s. 315–316.
 21. Malinowski Jerzy Cezary, O potrzebie szacunku dla cudzych przemyśleń i szkodliwości „korekty” – słów kilka, nr 8: 1996, s. 246–247.
 22. Motyka Grzegorz, Uwagi o biogramie Antoniego Żubryda pióra Andrzeja Zagórskiego („Zeszyty Historyczne WiN-u” 5: 1994), nr 7: 1995, s. 265.
 23. Musiał Filip, Odpowiedź na list p. Marii Żychowskiej w sprawie Władysława Wiśniowskiego, nr 28–29: 2008, s. 432–433.
 24. Niklewicz Konrad, [W związku z artykułem Lucyny Kulińskiej w nrze 9], nr 11: 1998, s. 300–301.
 25. Popek Stefan, O ataku na Hrubieszów, nr 8: 1996, s. 247.
 26. Popiel Leszek, Poprawka do artykułu o WiN w powiecie Tarnobrzeg, nr 8: 1996, s. 246.
 27. Rostworowski Stanisław Jan, Poprawki do artykułu „Stosunki WiN-u z placówkami dyplomatycznymi państw suwerennych”, nr 8: 1996, s. 244–245.
 28. Rudak Julian, Panu Redaktorowi Naczelnemu ku rozwadze, nr 8: 1996, s. 241–242.
 29. Semkowicz Rudolf, Semkowicz Mieczysław, Wojtowicz Antoni, [W sprawie Oddziałów „Warta”], nr 13: 1999, s. 311–313.
 30. Semkowicz Rudolf, Wojtowicz Antoni, [W sprawie Oddziałów „Warta”], nr 11: 1998, s. 298–300.
 31. Socha-Jakubczyk Danuta, Poprawka do artykułu Janusza Kurtyki, Jeszcze o monografii Zrzeszenia WiN, rozbiciu IV Zarządu Głównego i o początkach prowokacji („Zeszyty Historyczne WiN-u 4: 1993) i Oświadczenie w sprawie barbarzyńskich metod śledczych stosowanych w czasie śledztwa w MBP przez oficera UB Romana Laszkiewicza, nr 7: 1995, s. 261–264.
 32. Sprostowanie biogramu Jana Kosowicza, nr 15: 2001, s. 302.
 33. Sura Jan, [W sprawie Oddziałów „Warta”], nr 13: 1999, s. 314–315.
 34. Wanicki Andrzej, W sprawie artykułu Tomasza Biedronia o konflikcie „Ognia” z AK („Zeszyty Historyczne WiN-u” 6: 1995), nr 7: 1995, s. 266.
 35. Węgierski Jerzy, List z informacjami biograficznymi o Janie Bułgajewskim, nr 23: 2005, s. 369.
 36. Węgierski Jerzy, Błędne sprostowanie, nr 12: 1999, s. 297–301.
 37. Węgierski Jerzy, Poprawki do artykułu „Członkowie Delegatury Rządu i organizacji NIE w Małopolsce Wschodniej przed sądami sowieckimi”, nr 8: 1996, s. 246.
 38. Wiraszka Robert, [Poszukiwanie informacji o Konstantym Mikołaju Strus-Krasuskim], nr 9: 1996, s. 305–306.
 39. Żuk Henryk, Uwagi do edycji akt procesu I ZG WiN, nr 8: 1996, s. 245.
 40. Żychowska Maria, W sprawie Władysława Wiśniowskiego, nr 28–29: 2008, s. 431–432.

WYDARZENIA

 1. Ciuła Karina, Książka Historyczna Roku, nr 37: 2013, s. 301–302.
 2. Draus Jan, Pamięci IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, nr 15: 2001, s. 303–306.
 3. Duda Joanna, Zmarł Jerzy Woźniak, nr 35: 2012, s. 303–304.
 4. Dutka Joanna, Wystawa stała w byłym więzieniu św. Michała w Krakowie, nr 30: 2009, s. 319–320.
 5. Gąsiorowski Teodor, Jeżowski Grzegorz, Wystawa „Burza”. Armia Krajowa w 1944 r., nr 22: 2004, s. 275–282.
 6. Gąsiorowski Teodor, Zblewski Zdzisław, Proces krakowski 11 VIII – 10 IX 1947 r. Działacze WiN i PSL przed sądem komunistycznym, nr 18: 2002, s. 325–342.
 7. Głowa Wojciech, 13. Msza Święta w intencji ks. Władysława Gurgacza i żołnierzy PPAN na Hali Łabowskiej, nr 35: 2012, s. 305–308.
 8. Graczyk Roman, Pomnik Janusza Kurtyki w Morawicy pod Krakowem, nr 40: 2014, s. 321–322.
 9. Jakimek-Zapart Elżbieta, Uroczystości pogrzebowe ppor. Edwarda Cieśli ps. „Zabawa”, nr 25: 2006, s. 227-234.
 10. Jeżowski Grzegorz, Wystawa czasowa „Krakowscy wyklęci”, nr 39: 2014, s. 289–292.
 11. Kasprzycki Marcin, Odsłonięcie tablicy w miejscu śmierci Stanisława Perełki „Dębińskiego” oraz Józefa Walkosza „Buka”, nr 40: 2014, s. 315–319.
 12. Koczwańska-Kalita Dorota, Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej, nr 18: 2002, s. 343–346.
 13. Kosecki Tomasz, Pomnik partyzantów na Białowodzkiej Górze, nr 38: 2013, s. 311–315.
 14. Krzyżak Mirosław, Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, nr 34: 2011, s. 379–384.
 15. Matuła Adrian, Nowosądeckie obchody setnej rocznicy urodzin o. Władysława Gurgacza SJ, nr 39: 2014, s. 293–294.
 16. Michajłów-Morek Wioletta, III Konkurs Historyczny Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej, nr 39: 2014, s. 295–296.
 17. Musiał Filip, Ksiądz Władysław Gurgacz. Kapelan Polski Podziemnej, nr 31: 2009, s. 293-295.
 18. Musiał Filip, O wolność obywatela i niezawisłość państwa…, nr 24: 2005, s. 331–332.
 19. Musiał Filip, Twarze bezpieki, nr 26–27: 2007, s. 467–491.
 20. Musiał Filip, Ksiądz Władysław Gurgacz. Kapelan Polski Podziemnej, nr 31: 2009, s. 293–295.
 21. Musiał Filip, Zmarł generał Mieczysław Huchla, nr 32–33: 2010, s. 843–849.
 22. Musiał Filip, Janiec Małgorzata, Odsłonięcie pomnika Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, nr 38: 2013, s. 317–322.
 23. Musiał Filip, Życieński Piotr, IV Festiwal Filmów Dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”, nr 36: 2012, s. 301–302.
 24. Musiał Filip, Życieński Piotr, Ekshumacje na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, nr 36: 2012, s. 291–300.
 25. Musiał Filip, Życieński Piotr, Janusz Kurtyka – Rzeczypospolitej historyk i urzędnik, nr 34: 2011, s. 369–377.
 26. Roguski Tomasz, Księga jubileuszowa dla Profesor Barbary Otwinowskiej, nr 39: 2014, s. 297–300.
 27. Szwagrzyk Krzysztof, Wystawa „Straceni na Dolnym Śląsku 1945–1956”, nr 17: 2002, s. 321–326.
 28. Wenklar Michał, Album o rtm. Witoldzie Pileckim „Książką Historyczną Roku 2009”, nr 31: 2009, s. 287-291.
 29. Wenklar Michał, Bohaterom procesu krakowskiego, nr 28–29: 2008, s. 435–438.
 30. Wenklar Michał, Książka Historyczna Roku 2010, nr 34: 2011, s. 385–388.
 31. Wystawa Żołnierze „Warszyca”, nr 16: 2001, s. 295–306.
 32. Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 r. – wystawa w rzeszowskim oddziale IPN, nr 15: 2001, s. 307–320.

BIBLIOGRAFIA

 

 1. Bibliografia prac Janusza Kurtyki, oprac. Waldemar Bukowski, Wojciech Frazik i Filip Musiał, nr 32–33: 2010, s. 39–52.
 2. Bibliografia wywiadów prasowych i oficjalnych wypowiedzi Janusza Kurtyki z lat 2000–2010, oprac. Piotr Gajewski, nr 32–33: 2010, s. 53–59.
 3. Bibliografia publikacji Andrzeja Zagórskiego, nr 10: 1997, s. 7–18.
 4. Bibliografia publikacji Andrzeja Zagórskiego za lata 1962-2007, oprac. Filip Musiał, nr 26-27: 2007, s. 9-37.
 5. Frazik Wojciech, Bibliografia zawartości „Zeszytów Historycznych WiN-u” nr 21–30 (2004–2009), nr 31: 2009, s. 299-307.
 6. Frazik Wojciech, Bibliografia zawartości „Zeszytów Historycznych WiN-u” nr 21–30 (2004–2009), nr 31: 2009, s. 299–307.
 7. Frazik Wojciech, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 34: 2011, s. 389–397.
 8. Frazik Wojciech, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 35: 2012, s. 309–311.
 9. Frazik Wojciech, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 36: 2012, s. 303–306.
 10. Frazik Wojciech, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 37: 2013, s. 303–306.
 11. Frazik Wojciech, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 38: 2013, s. 323–324.
 12. Frazik Wojciech, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 39: 2014, s. 301–304.
 13. Frazik Wojciech, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 40: 2014, s. 323–325.
 14. Frazik Wojciech, Kozielski Marian Marek, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 32–33: 2010, s. 851–853.
 15. Jakimek-Zapart Elżbieta, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 18: 2002, s. 355–372.
 16. Jakimek-Zapart Elżbieta, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 19–20: 2003, s. 465–485.
 17. Jakimek-Zapart Elżbieta, Zagórski Andrzej, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 22: 2004, s. 283–311.
 18. Jakimek-Zapart Elżbieta, Zagórski Andrzej, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 23: 2005, s. 371–373.
 19. Jakimek-Zapart Elżbieta, Zagórski Andrzej, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 24: 2005, s. 333–337.
 20. Jakimek-Zapart Elżbieta, Zagórski Andrzej, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 25: 2006, s. 235–243.
 21. Jakimek-Zapart Elżbieta, Zagórski Andrzej, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 26–27: 2007, s. 493–499.
 22. Kozielski Marian Marek, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, , nr 28–29: 2008, s. 439–443.
 23. Kozielski Marian Marek, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, , nr 30: 2009, s. 321–324.
 24. Kozielski Marian Marek, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, , nr 31: 2009, s. 297–298.
 25. Musiał Filip, Materiały do bibliografii prasowej procesu krakowskiego, nr 18: 2002, s. 347–354.
 26. Musiał Filip, Frazik Wojciech, Bibliografia zawartości „Zeszytów Historycznych WiN-u” nr 1–20 (1992–2003), nr 21: 2004, s. 367–383.
 27. Pieniążek Seweryn, Materiały do bibliografii prasowej procesu IV Zarządu Głównego WiN, nr 25: 2006, s. 245–248.
 28. Zagórski Andrzej, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 1: 1992, s. 131–138.
 29. Zagórski Andrzej, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 2: 1992, s. 151–155.
 30. Zagórski Andrzej, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 3: 1993, s. 208–212.
 31. Zagórski Andrzej, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 4: 1993, s. 245–248.
 32. Zagórski Andrzej, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 5: 1994, s. 225–228.
 33. Zagórski Andrzej, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 6: 1995, s. 271–277.
 34. Zagórski Andrzej, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 7: 1995, s. 267–270.
 35. Zagórski Andrzej, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 8: 1996, s. 249–254.
 36. Zagórski Andrzej, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 9: 1996, s. 307–313.
 37. Zagórski Andrzej, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 10: 1997, s. 319–326.
 38. Zagórski Andrzej, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 11: 1998, s. 303–311.
 39. Zagórski Andrzej, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 12: 1999, s. 303–309.
 40. Zagórski Andrzej, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 13: 1999, s. 319–326.
 41. Zagórski Andrzej, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 14: 2000, s. 309–318.
 42. Zagórski Andrzej, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 15: 2001, s. 321–326.
 43. Zagórski Andrzej, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 16: 2001, s. 307–334.
 44. Zagórski Andrzej, Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN, nr 17: 2002, s. 327–334.