I Zarząd

   I   ZARZĄD   GŁÓWNY   WiN
(wrzesień – listopad 1945)

Prezes:
płk. Jan RZEPECKI,
ps. „Ślusarczyk”,  „Wojnar”, „Kosa”„Ożóg”, „Prezes”
2 IX 1945 – 5 XI 1945

0002  0003

p.o. Prezes:
ppłk. Jan SZCZUREK-CERGOWSKI,
ps. „Grom”, „Sławbor”
(?) – 23 XI 1945

Zastępca Prezesa:
Janusz BOKSZCZANIN,
ps. „Sęk”, „Wir”, „Lech”
15 IX 1945 – 7 X 1945
Antoni SANOJCA,
„Cis”, „Kortum”
7 X 1945 – 5 XI 1945

Sekretarz Generalny (Szef Sztabu):
Tadeusz JACHIMEK,
ps. „Ninka”
2 IX 1945 – 4 XI 1945

Szef Wywiadu:
Tadeusz JACHIMEK,
ps. „Ninka”
2 IX 1945 – 4 XI 1945

Kierownik Działu Finansowego (Skarbnik)
ppłk Edward LUBOWICKI,
ps. „Górnik”, „Janicki”, „Seweryn”

Komórka Łączności Zagranicznej:
Kierownik:
Emilia Marcelina MALESSA,
ps. „Marcysia”
2 IX 1945 – 16 lub 20 X 1945
Wincenty WALIGÓRSKI,
ps. „Witek”, „Zbigniew”
20 X 1945 – (?)

Kierownik Łączności Technicznej:
ppłk Feliks DZIKIELEWSKI,
ps. „Oliw”, „Oliwa”, „Rudolf”

Kierownik Łączności Zewnętrznej:
Jadwiga MAŁOWICKA

Szef Działu Informacyjnego:
kpt. Henryk ŻUK,
ps. „Andrzej”, „Barański”, „Jasiński”, „Onufry”, „Tadeusz”
(?) – 8 XI 1945

Kierownik Kancelarii:
Zofia POPŁAWSKA,
ps. „Maria”

 

II Zarząd Głównego WiN
prezes : płk Franciszek NIEPOKÓLCZYCKI

III Zarząd Głównego WiN
prezes : ppłk Wincenty KWIECIŃSKI

IV Zarząd Głównego WiN
prezes : ppłk Łukasz CIEPLIŃSKI