ZH WiN-u nr 47

„Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 47: 2018