Aktualności

Nowy numer „Zeszytów Historycznych WiN-u” (nr 48; ISSN 1230-160X)

Z pewnym opóźnieniem prezentujemy najnowszy numer „Zeszytów Historycznych WiN-u” (nr 48, rok XXVII, ss. 263), w którym polecamy m.in. artykuł Bartłomieja Szyprowskiego opisujący biografię i działalność niepodległościową Mariana Pilarskiego „Jara” zatytułowany Marian Pilarski (1899–1952) – twórca i dowódca II Inspektoratu Zamojskiego AK, portret niezłomnego kapucyna brata Baltazara Cekusa (Działalność brata Baltazara Cekusa OFMCap w świetle nieznanych źródeł) autorstwa ks. Józefa Mareckiego, a także opis pracy operacyjnej w więziennictwie pióra Marcina Maruszaka (Praca operacyjna w więziennictwie „ludowej” Polski – zarys przemian historycznych). Ponadto na uwagę zasługuje także edycja niewprowadzonej w życie instrukcji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z 1947 r. w sprawie pracy aparatu bezpieczeństwa, która do druku oddał Marcin Kasprzycki.

Najnowszy numer można zakupić w cenie 30,00 zł. Zamówienie należy składać za pośrednictwem ksiegarnia@zhwin.pl. Spis treści najnowszego numeru dostępny jest tu…

Niedostępne numery „Zeszytów Historycznych WiN-u” 

Pragniemy poinformować, że numery 1-4, 15, 18, 22 oraz 26/27 naszego periodyku są już niedostępne w wersji papierowej i nie można ich zakupić. Planujemy w najbliższym czasie zamieścić je na naszej stronie w wersji cyfrowej.

Nowy numer „Zeszytów Historycznych WiN-u” (nr 47; ISSN 1230-160X)

Z pewnym opóźnieniem prezentujemy najnowszy numer „Zeszytów Historycznych WiN-u” (nr 47, rok XXVII, ss. 287), w którym polecamy m.in. artykuł Jarosława Piotra Ptaka na temat działającej na Lubelszczyźnie grupy pozorowanej Jana Jaszczuka (Wolańcy. Grupa Jana Jaszczuka (1945-1946). Oddział pozorowany czy banda rabunkowa?), opracowanie Krzysztofa Pięciaka poświęcone uciekinierom z krakowskiego więzienia św. Michała (Wykaz więźniów zbiegłych z więzienia św. Michała w Krakowie w latach 1945-1949), a także głos Wojciecha Frazika w sprawie Franciszka Abraszewskiego (Współpraca agenturalna Franciszka Abraszewskiego w latach 1950-1952). W numerze zamieszczamy także dwa obszerne artykuły recenzyjne fragmentów książki Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski autorstwa Romana Gieronia (Próby przetrwana Zagłady w powiecie bocheńskim. Refleksje po lekturze artykułu Dagmary Swałtek-Niewińskiej) oraz Dawida Golika (Nowotarska noc. Kilka uwag na marginesie artykułu Karoliny Panz).

Najnowszy numer można zakupić w cenie 30,00 zł. Zamówienie należy składać za pośrednictwem ksiegarnia@zhwin.pl. Spis treści najnowszego numeru dostępny jest tu…

Nowy numer „Zeszytów Historycznych WiN-u” (nr 46; ISSN 1230-160X)

W najnowszym numerze „Zeszytów Historycznych WiN-u” (nr 46, rok XXVI, ss. 256) polecamy m.in. artykuł Dominika Panasiuka na temat niepodległościowego podziemia na Ziemi Chełmskiej (Rejon II chełmskiego obwodu AK-DSZ-WiN w latach 1944-1947. Struktura organizacyjna i działalność), opis aktualnego stanu badań nad konspiracją wojenną na południowych Kresach II RP autorstwa Michała Wenklara (Okręgi Stanisławów i Tarnopol ZWZ-AK. Stan badań i postulaty badawcze), a także studium przypadku Marcina Kasprzyckiego na temat działań komunistów wobec parafii w Kamionce Wielkiej („Kamionka to robota władz a szczególnie służby bezpieczeństwa”. Rola komunistycznej policji politycznej w działaniach dezintegracyjnych wobec Kościoła katolickiego na przykładzie parafii w Kamionce Wielkiej) oraz przygotowane przez Jarosława Piotra Ptaka materiały dotyczące kontaktów z UB i SB Franciszka Abraszewskiego „Boruty” („Boruta”. Ślady agenturalnej przeszłości).

Najnowszy numer można zakupić w cenie 30,00 zł. Zamówienie należy składać za pośrednictwem ksiegarnia@zhwin.pl. Spis treści najnowszego numeru dostępny jest tu…

„Zeszyty Historyczne WiN-u” zindeksowane przez Index Copernicus International

Z przyjemnością informujemy, że „Zeszyty Historyczne WiN-u” zostały zindeksowane na liście czasopism naukowych ICI Journals Master List 2016. Zapraszamy do odwiedzenia zakładki z informacjami na temat naszego czasopisma!

Archiwalne numery już dostępne w wirtualnej czytelni!

W związku z przypadającym w przyszłym roku dwudziestopięcioleciem ukazywania się „Zeszytów Historycznych WiN-u”, postanowiliśmy stopniowo udostępniać elektroniczne wersje wyczerpanych już numerów czasopisma. Będą one sukcesywnie pojawiać się w naszej wirtualnej czytelni. Na początek zamieszczamy pierwszy trzy numery Zeszytów, które ukazały się w 1992 i 1993 r. Życzymy wszystkim miłej lektury!

„Zeszyty Historyczne WiN-u” w wykazie czasopism naukowych

18 grudnia 2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych. Z przyjemnością informujemy, że „Zeszyty Historyczne WiN-u” znalazły się w części B listy czasopism punktowanych MNiSW uzyskując 2 punkty.

Pełny wykaz czasopism naukowych dostępny jest na stronie: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-sa-nowe-listy-punktowanych-czasopism-na-2015-rok.html.

Krzyż Jubileuszowy dla „Zeszytów Historycznych WiN-u”

Podczas centralnych uroczystości związanych z 70. rocznicą powstania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, które miały miejsce w Warszawie 6 września 2015 r., Redakcja „Zeszytów Historycznych WiN-u” uhonorowana została przez Prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość „Krzyżem Jubileuszowym 70-lecia powołania do życia organizacji niepodległościowej WiN”.

DSC00187

Została otwarta wirtualna Czytelnia

Na stronie internetowej „Zeszytów Historycznych WiN-u” został otwarty nowy dział, w którym umieszczane będą artykuły naukowe i popularnonaukowe w postaci plików PDF. Materiały te będą stopniowo uzupełniane o nowe teksty autorstwa redaktorów i współpracowników naszego czasopisma. Zachęcamy do lektury.

Zobacz też: archiwum aktualności…