IV Zarząd

I Zarząd Głównego WiN
prezes : płk Jan RZEPECKI

II Zarząd Głównego WiN
prezes : płk Franciszek NIEPOKÓLCZYCKI

III Zarząd Głównego WiN
prezes : ppłk Wincenty KWIECIŃSKI

 

IV   ZARZĄD   GŁÓWNY   WiN
(styczeń 1947 – grudzień 1947)

Prezes:
Ppłk Łukasz CIEPLIŃSKI,
ps. „Ostrowski”, „Bogdan” „Ludwik”, „Pług”
I – 27 XI 1947

cieplinski1 cieplinski2

p.o. Prezesa:
Mieczysław KAWALEC,
ps. „Żbik”, „Iza”, „Psarski”
XI 1947 – 1 II 1948

Zastępca Prezesa:
mjr Adam LAZAROWICZ,
„Aleksander”, „Klamra”
XII 1946 – 5 XII 1947

Sekretarz:
Stefan SIEŃKO,
ps. „Oleg”, „Wiktor”

Wydział Informacji i Propagandy

Kierownik Wydziału:
Mieczysław KAWALEC,
ps. „Żbik”, „Iza”, „Psarski”
I 1947 – I 1948

I Zastępca Kierownika Wydziału Informacji:
Stefan SIEŃKO, ps. „Oleg”, „Wiktor”
I 1947 – I 1948

II Zastępca Kierownika Wydziału Informacji:
Władysław JEDLIŃSKI, ps. „Marta”

Oddział Organizacyjny i Łączności:
Ludwik KUBIK, ps. „Alfred”, „Lucjan”, „Juliusz”
XI 1946 – 9 XII 1947
Stefan SIEŃKO, ps. „Oleg”, „Wiktor”
I 1948

Łączność Zewnętrzna:
Józef SZMID,
ps. „Łucja”, „Szymon”

Łączność Wewnętrzna:
Józef BATORY,
ps. „Józef”, „Argus”, „Wojtek”, „August”
XI 1947

Łącznik na PSL:
Karol CHMIEL,
ps. „Leon”
XII 1947

Dział polityczny:
Józef RZEPKA,
ps. „Znicz”, „Krzysztof”
I – XII 1947

Referat do zleceń specjalnych:
Jerzy WOŹNIAK,
ps. „Jacek”

Komórka finansowa:
N.N.,
ps. „Janusz”

Archiwum:
N.N., ps. „Baltazar“

Oddział Propagandy:
Karol CHMIEL, ps. „Polański“

Kierownik Techniczny Drukarni:
Ludwik NALEZIŃSKI,
ps. „Leszek”, „Marek”

Kierownik Kolportażu Prasy na Kraj:
Lucjan ŚLASKI vel Wacław DĘBSKI,
ps. „Karol”, „Oskar”

opracował Andrzej Zagórsk