III Zarząd

I Zarząd Głównego WiN
prezes : płk Jan RZEPECKI

II Zarząd Głównego WiN
prezes : płk Franciszek NIEPOKÓLCZYCKI

IV Zarząd Głównego WiN
prezes : ppłk Łukasz CIEPLIŃSKI

 

 

III   ZARZĄD   GŁÓWNY   WiN
(październik 1946 – styczeń 1947)

Prezes:
Wincenty KWIECIŃSKI,
ps. „Głóg”, „Lotny”, „V-T”
X 1946 – 5 I 1947

 kwiecinski

Zastępca Prezesa ds. wojskowych i organizacyjnych:
ppłk Stanisław SĘDZIAK,
ps. „Wiatr”, „Warta”
X 1946 – 4 I 1947

Zastępca Prezesa ds. polityczno-wychowawczych:
Kazimierz CZARNOCKI,
ps. „Kazik”, „X-2”
(?) – 7 I 1947

Wydział Informacji i Wywiadu:
Halina SOSNOWSKA,
ps. „Luna”, „X”

Wydział Propagandy:
Adam OBARSKI,
ps. „P-1”, „R”

Wydział Łączności:
Zofia FRANIO,
ps. „Doktor”

Archiwum
Archiwista: 
Piotr WIRKOWSKI vel Woliński,
ps. „Koral”, „Z-5”

opracował Andrzej Zagórski