O Zeszytach

„Zeszyty Historyczne WiN-u”

Pierwszy numer „Zeszytów Historycznych WiN-u” (ISSN 1230-160X) ukazał się w marcu 1992 roku, z inicjatywy Andrzeja Zagórskiego. Jego wydawcą była Komisja Historyczna Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, a celem który stawiała sobie redakcja było odkłamanie najnowszej historii Polski oraz odtworzenie heroicznej walki antykomunistycznego podziemia z lat powojennych.

Początkowo w zespole redakcyjnym przeważali weterani WiN-u, z czasem jednak wśród redaktorów i współpracowników coraz liczniej pojawiały się nazwiska młodych historyków, tworzących od nowa najnowszą historię Polski. Wkrótce „Zeszyty Historyczne WiN-u” nie tylko wybiły się wśród periodyków dokumentujących przeszłość konspiracji i zamieszczających wspomnienia uczestników działań niepodległościowych, ale stały się jednym z najważniejszych czasopism historycznych.

Działy „Zeszytów Historycznych” :

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
WSPOMNIENIA
Z DOKUMENTÓW WiN-U
MATERIAŁY
Z DZIEJÓW KOMUNISTYCZNEGO TERRORU
MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy)
RECENZJE
DYSKUSJE I POLEMIKI
DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
LISTY DO REDAKCJI
WYDRZENIA
BIBLIOGRAFIA