ZH WiN-u nr 48

„Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 48: 2018