ZH WiN-u nr 45

„Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 45: 2017