ZH WiN-u nr 44

„Zeszyty Historyczne WiN-u”, nr 44: 2016