T-Z

Alicja   W A L I G Ó R A – Z B L E W S K A

Z DOKUMENTÓW WiN-u

Memoriał Zrzeszenia WiN do Departamentu Stanu USA z 15 czerwca 1947 r.  w sprawie nawiązania współpracy politycznej (nr 12: 1999)   s. 151-177

 

Jerzy   W Ę G I E R S K I

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY

Archiwum Eksterytorialnego Okręgu Lwowskiego WiN-u z r. 1946 (nr 11: 1998) s. 107-125

Aresztowania członków organizacji „NIE” w Małopolsce Wschodniej (nr 5: 1994)   s. 5-30

Członkowie okręgowej Delegatury Rządu i organizacji „NIE” z Małopolski Wschodniej przed sądami sowieckimi w latach 1944-1946 (nr 6: 1995) s. 13-39

Lwowska „NIE” (nr 3: 1993)  s. 28-49

„Lwowskie” Okręgi WiN-u (nr 1: 1992) s. 5-22

Oddziały leśne „Warta” Obszaru Lwów na Rzeszowszczyźnie Wrzesień 1944-czerwiec 1945 (nr 9: 1996)   s. 17-65

Odtwarzanie dowództw organizacji „NIE” w Małopolsce Wschodniej po akcji „Burza” (nr 4: 1993) s. 5-26

Żołnierze AK-„NIE” Obszaru Lwowskiego w obozach sowieckich w latach 1945-1959 (nr 13: 1999) s. 83-106

MATERIAŁY

Dokumenty z archiwum „Warty” (nr 10: 1997)   s. 189-239

Z DZIEJÓW KOMUNISTYCZNEGO TERRORU

Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 4 II 1950 r. skazujący Jana Władykę komendanta Obszaru Lwowskiego AK-NIE (nr 4: 1993)   s. 171-183

MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy)

JABŁOŃSKI Alfons (nr 4: 1993)   s. 194-198

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE

Kronika małej ojczyzny (Alojzy Wojtowicz, Antoni Wojtowicz, Kronika małej ojczyzny w Lwowskim Okręgu AK-NIE-WiN, Zielona Góra 1992 (nr 2: 1992)   s. 139-144

Polemika z treścią majora „Draży” (ZHW” nr 16) (nr 18: 2002) s. 315-316

 

 

Władysław   W I L C Z Y Ń S K I

WSPOMNIENIA

Z działalności grupy „Olimpia” WiN-u (nr 11: 1998) s. 205-215

 

Rafał   W N U K

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY

Antykomunistyczne podziemie na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956. Omówienie literatury tematu (nr 17: 2002) s. 197-203

Atak na Hrubieszów (nr 8: 1995)   s. 87-96

Poakowska konspiracja antykomunistyczna w Wielkopolsce w 1945 r (nr 14: 2000)   s. 63-72

Relacje struktur AK-WiN z konspiracją narodową na Lubelszczyźnie (lipiec 1944-kwiecień 1947) (nr 10: 1997)   s..43-51

MATERIAŁY

Ostatnie rozkazy gen. Leopolda Okulickiego (nr 13: 1999)   s. 199-207

 

Jerzy   WO Ź N I A K

WSPOMNIENIA

Byłem medykiem więziennym. Wspomnienia i refleksje (nr 1: 1992)   s. 23-27

Przyczynek do dyskusji na temat IV-tego i V-tego Zarządu Głównego WiN (nr 5: 1994)   s. 111-114

 

Zygmunt   W O Ź N I C Z K A

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE

W odpowiedzi Panu Kurtyce. Książka nie w stylu minionej epoki (nr 4: 1993)   s. 212-218

 

 

Zbigniew   K.   W Ó J C I K

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY

Ksiądz Mieczysław Bossowski (nr 3: 1993)   s. 63-69

Ksiądz Stanisław Kluz (nr 2: 1992)   s. 27-33

MATERIAŁY

Rys historyczny placówki AK Kańczuga opracowali Andrzej Kuler, Zbigniew K. Wójcik i Andrzej Zagórski (nr 15: 2001)   s. 147-181

 

Tadeusz WYRWA

DYSKUSJE-POLEMKI-RECENZJE

Delegatura Zagraniczna Zrzeszenia WiN („Dardanele”.  Delegatura WiN-u za granicą (1946-1949), wstęp, dobór tekstów, przypisy Stanisław J. Roztworowski, Wrocław 2000) (nr 16: 2001) s. 277-292

 

Leszek   Z A C H U T A

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY

Józef Lebedowicz – szef Wydziału Prezydialnego
OPW (nr 7: 1995)   s. 59-73

Maria Łoszak – szef łączności OPW (nr 9: 1996)   s. 69-84

MATERIAŁY

Czy Maria Górowska była niezawisłym sędzią? (nr 12: 1999)   s. 179-206

Wspólna sprawa (nr 11: 1998)   s. 225-248

Zabójstwo sądowe generała „Nila” (nr 10: 1997)   s. 241-246

 

Andrzej   Z A G Ó R S K I

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY

Schemat organizacyjny WiN-u (1945-1948). (cz. I) (nr 2: 1992)   s. 7-21

Schemat organizacyjny WiN-u (1945-1948). (cz. II) (nr 3: 1993)   s. 50-52

Schemat organizacyjny WiN-u (1945-1947). Okręg WiN Rzeszów (próba rekonstrukcji) (nr 6: 1995)   s. 51-115

MATERIAŁY

Rys historyczny placówki AK Kańczuga opracowali Andrzej Kuler, Zbigniew K. Wójcik

i Andrzej Zagórski (nr 15: 2001)   s. 147-181

Z DZIEJÓW KOMUNISTYCZNEGO TERRORU

Dokumenty mordu sądowego na śp. „Piskorzu” Bolesławie Płachcińskim (nr 2: 1992)   s. 84-96

Edward Cieśla „Zabawa” przed sądami PRL-u. (cz. I) (nr 5: 1994)   s. 131-181

Edward Cieśla „Zabawa” przed sądami PRL-u (cz. II) (nr 6: 1995)   s. 171-217

I Zarząd Główny Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” przed sądem komunistycznym (nr 7: 1995)   s. 143-210

Pierwsze wyroki. Mord sądowy na por. Józefie Puchale „Lisie” (nr 13: 1999)   s. 225-258

Tadeusz Cieśla przed sądami PRL (nr 12: 1999)   s. 207-246

Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z 10 IX 1947 r. w sprawie przeciwko członkom II ZG WiN (Znak akt Sr 978/47) (nr 1: 1992)   s. 89-130

Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z 10 VIII 1948 r. w sprawie przeciwko  członkom Zarządu Wrocławskiego Okręgu WiN-u (nr 2: 1992)   s. 97-129

Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 12 II 1949 r. w sprawie Adama Wochańskiego i Mirosława Bilińskiego (nr 3: 1993)   s. 160-172

Wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 23 X 1948 r. skazujący na karę śmierci Adama Gajdka (nr 3: 1993)   s. 132-159

Wyrok w procesie Emanuela Muchanowa i towarzyszy (nr 8: 1995)   s. 167-180

Wyrok w procesie mjr. Aleksandra Rybnika i Władysława Brulińskiego oraz działaczy Obwodu Suwalsko-Augustowskiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (nr 14: 2000)   s. 187-256

Wyrok w sprawie rtm. Władysława Nowickiego „Stefana”, mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory” i towarzyszy (nr 9: 1996)   s. 149-221

MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy)

BARTUŚ Julian (nr 6: 1995)   s. 219-221

BATORY Józef (nr 8: 1995)   s. 181-182

BŁAŻEJ Franciszek (nr 8: 1995)   s. 183-184

CHMIEL Karol (nr 8: 1995)   s. 185-186

CHRUŚCIEL Antoni (nr 11: 1998)   s. 273-275

CIEPLIŃSKI Łukasz (nr 2: 1992)   s. 130-132

CIEŚLA Tadeusz Juda (nr 12: 1999)   s. 249-254

DEKUTOWSKI Hieronim Kazimierz (nr 3: 1993)   s. 173-176

JEDLIŃSKI Władysław (nr 4: 1993)   s. 199-202

KAWALEC Mieczysław Marian (nr 8: 1995)   s. 193-194

KOBA Władysław Antoni (nr 6: 1995)   s. 227-229

LAZAROWICZ Adam Kalikst Łukasz (nr 8: 1995)   s. 199-201

MACIOŁEK Józef (nr 8: 1995)   s. 203-207

RZEPKA Józef (nr 8: 1995)   s. 209-210

SIŁA-NOWICKI Władysław (nr 9: 1996)   s. 234-237

SZCZEPAŃSKI Wojciech (nr 6: 1995)   s. 237-239

TUMANOWICZ Walerian Józef (nr 7: 1995)   s. 249-250

ŻUBRYD Antoni (nr 5: 1994)   s. 211-215

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE

Panu Benedyktowi Gajewskiemu w odpowiedzi (nr 6: 1995)   s. 252-254

MATERIAŁY DO BIBLIOGRAFII ZRZESZENIA WiN

Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN (nr 1: 1992)   s. 131-138

Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN (nr 2: 1992)   s. 151-155

Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN (nr 3: 1993)   s. 208-212

Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN (nr 4: 1993)   s. 245-248

Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN (nr 5: 1994)   s. 225-228

Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN (nr 6: 1995)   s. 271-277

Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN (nr 7: 1995)   s. 267-270

Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN (nr 8: 1995)   s. 249-254

Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN (nr 9: 1996)   s. 307-313

Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN (nr 10: 1997)   s. 319-326

Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN (nr 11: 1998)   s. 303-311

Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN (nr 12: 1999)   s. 303-309

Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN (nr 13: 1999)   s. 319-326

Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN (nr 14: 2000)   s. 309-318

Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN (nr 15: 2001)   s. 321-326

Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN (nr 16: 2000)   s. 307-334

Materiały do bibliografii Zrzeszenia WiN (nr 17: 2001)   s. 327-334

 

Zdzisław   Z A T H E Y

WSPOMNIENIA

WiN w powiecie lubaczowskim (nr 11: 1998)   s. 203-204

 

 

Zdzisław   Z B L E W S K I

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY

Akcja „Ż” na terenie Obszaru Południowego DSZ i WiN w latach 1945-1946 (nr 18: 2002) s. 61-122

Działalność Rady WiN Olkusz krypt. „Spółdzielnia nr 12” w 1946 roku (nr 17: 2002) s. 7-34

Likwidacja drukarni Obszaru Południowego Zrzeszenia WiN w Krakowie (16-17 XI 1945
r.) (nr 15: 2001)   s. 53-64

Z DOKUMENTÓW WiN-u

Memoriał Zrzeszenia WiN do Departamentu Stanu USA z 15 czerwca 1947 r. w sprawie nawiązania współpracy politycznej (nr 12: 1999)   s. 151-177

Projekt ulotki wyborczej I ZG WiN (nr 13: 1999)   s. 193-198

Szyfry Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (nr 10: 1997)   s. 185-188

MATERIAŁY

Nieznane dokumenty Oddziału Vk (Łączność Konspiracyjna) Sztabu Komendy Okręgu Kraków AK z lat 1944-1945 (nr 16: 2001) s. 163-208

Z DZIEJÓW KOMUNISTYCZNEGO TERRORU

Dwa dokumenty dotyczące UB do akcji ujawniania żołnierzy AK w 1945 roku (nr 17: 2002) s. 251-255

MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy)

DMYTRYSZYN Włodzimierz (nr 17: 2002) s. 275-278

KORWIN-MYCZKOWSKI Witold (nr 18: 2002) s. 301-307

LIB Józef (nr 17: 2002) s. 283-287

ROSPOND Stanisław (nr 16: 2001) s. 247-249

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE

Grzegorz Ostasz, Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na Kraj 1941-1945, Rzeszów 1996 (nr 10: 1997)   s. 303-308

WYDARZENIA

Proces krakowski 11VIII – 10 IX 1947 r. Działacze WiN i PSL przed sądem komunistycznym (nr 18: 2002) s. 325-342

 

 

Leszek   Ż E B R O W S K I

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE

„Odpowiedź” prof. Krzysztofa Dunin-Wąsowicza, czyli o potrzebie dekomunizacji nauki (nr 9: 1996)   s. 280-292

Założenia ideowe NSZ. Wyjaśnienie (nr 6: 1995)   s. 245-249

 

Henryk   Ż U K

WSPOMNIENIA

Krótkie wspomnienia z okresu 1944-1945 (nr 7: 1995)   s. 75-79

Wyprawa na Wschód i podróż na Zachód (1944, 1945) (nr 13: 1999)   s. 161-191

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE

Kilka uwag dotyczących autobiografii Haliny Zakrzewskiej (nr 9: 1996)   s. 270-274