N-S

Ludwik   N A L E Z I Ń S K I

WSPOMNIENIA

Od „Nam Posterunku” do „Orła Białego” (nr 1: 1992)   s. 62-83

Od „Na Posterunku” do „Orła Białego”. (cz. II) (nr 2: 1992)   s. 34-42

 

Zbigniew   N A W R O C K I

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY

Brygady Wywiadowcze(1940-1946) – zarys problematyki (nr 18: 2002) s. 33-48

Oddział Jana Totha „Mewy” (nr 15: 2001)   s. 65-87

 

Czesław NIEDBAŁA „MAREK”

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE

Póki żyjemy (nr 16: 2001) s. 261-264

 

Czesław   N O W A K

MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy)

CZUCHRA Józef (nr 7: 1995)   s. 227-229

 

Tomasz   N O W I C K I

WSPOMNIENIA

„V Komenda” WiN w relacjach dwóch szeregowych żołnierzy (nr 15: 2001)  s. 121-124

 

Witold   O R C Z Y K

WSPOMNIENIA

Rewizja – pacyfikacja (nr 8: 1995)   s. 127-129

 

Grzegorz   O S T A S Z

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY

Schemat organizacyjny Okręgu WiN Rzeszów (1945-1947) (nr 8: 1995)   s. 25-86

Z dziejów samoobrony konspiracji niepodległościowej w Rzeszowiew Rzeszowie (nr 4: 1993)   s. 50-62

Z DOKUMENTÓW WiN-u

Raport „Brygad Wywiadowczych” WiN w sprawie śmierci Władysława Kojdra (nr 11: 1998)  s. 217-223

MATERIAŁY

Nad protokołem rozmów WiN-UPA z 18 V 1946 r. (nr 14: 2000)  s. 159-164

Relacja majora „Draży” (nr 16: 2001) s. 209-215

Z DZIEJÓW KOMUNISTYCZNEGO TERRORU

Wyrok w sprawie grupy „Mściciela” (nr 11: 1998)  s. 249-272

MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy)

CHORZEMPA Rudolf (nr 14: 2000) s. 257-259

DĄBEK Władysław (nr 15: 2001)  s. 257-260

GAJDA Józef (nr 10: 1997) s. 266-268

GAJDA Tadeusz (nr 10: 1997) s. 269-272

HUCZEK Jan (nr 15: 2001) s. 261-263

LITWIN Franciszek (nr 14: 2000) s. 267-271

LIWO Mieczysław (nr 5: 1994)   s. 191-193

RALSKI Eugeniusz (nr 7: 1995)   s. 241-244

RZĄSA Leopold (nr 7: 1995)   s. 245-247

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE

O sposobach dociekania prawdy historycznej (nr 12: 1999)  s. 272-279

Rzeszowski Wydział WiN w dokumentach operacyjnych UB (Rozpracowanie i likwidacja Rzeszowskiego Wydziału WiN w dokumentach UB (1945-1949), oprac. Tomasz Balbus, Zbigniew Nawrocki, Warszawa 2001 (nr 16: 2001) s. 271-276

 

Leszek   P I E T R Z A K

MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy)

PIESIEWICZ Jan (nr 16: 2001) s. 245-246

WILCZYŃSKI Zygmunt (nr 14: 2000)  s. 277-281

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE

Kto wydał „Zaporę”? (nr 15: 2001) s. 281-286

 

Sławomir   P O L E S Z A K

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY

Akcja na Grajewo (nr 12: 1999)   s. 43-52

Stosunki pomiędzy AK-AKO-WiN i NSZ-NZW na terenie Inspektoratu Łomżyńskiego AK (styczeń 1945-kwiecień1947) (nr 17: 2002) s. 171-196

Z DOKUMENTÓW WiN-u

Odezwa z 17 II 1947 r. przygotowująca akcję ujawnienia Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w Białostockiem (nr 17: 2002) s. 247-250

MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy)

TABORTOWSKI Jan (nr 12: 1999) s. 255-259

 

PIOTR PONIEDZIAŁEK

MATERIAŁY

Nieznane dokumenty Oddziału Vk (Łączność Konspiracyjna) Sztabu Komendy Okręgu Kraków AK z lat 1944-1945 (nr 16: 2001) s. 163-208

 

Leszek   P O P I E L

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY

Organizacje Poakowskie („NIE”, DSZ, WiN) na terenie powiatu Tarnobrzeg (nr 7: 1995)   s. 15-22

 

Karol   P O Ś K O

WSPOMNIENIA

Moja praca w WiN (nr 10: 1997)   s. 133-140

 

Wiesława RALSKA

WSPOMNIENIA

Wspomnienia z procesu II Zarządu Głównego WiN (do druku podał Filip Musiał) (nr 18: 2002) s. 249-252

 

Stanisław   Jan   R O S T W O R O W S K I

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY

Delegatura WiN zagranicą (nr 3: 1993)   s. 5-27

Spór o wymiar aktywności międzynarodowej (z dziejów Delegatury WiN za granicą) (nr 10: 1997)   s. 53-66

Stosunki WiN z placówkami dyplomatycznymi państw suwerennych (jesień 1946-koniec 1947 r.) (nr 7: 1995)   s. 23-40

Z DOKUMENTÓW WiN-u

Zrzeszenie WiN a emigracja. „Tezy Ignacego” z 1946 i 1948 r. (nr 8: 1995)   s. 131-152

MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy)

BNIŃSKI Wacław Hilary (nr 13: 1999)  s. 259-267

ROSTWOROWSKI Jerzy Marian (nr 13: 1999)  s. 272-274

ROSTWOROWSKI Stefan Maria (nr 5: 1994)   s. 203-209

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE

Dragan M. Sotirović, Europa na licytacji, Warszawa 2000 (nr 17: 2002) s. 315-317

Mylne oskarżenie (nr 13: 1999)   s. 305-309

 

Bogdan   Antoni   S A T A L E C K I

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY

Ucieczka z więzienia w Tarnowie 1/2 VII 1945 r. (nr 11: 1998)   s. 49-69

 

Bronisław   S I G D A

WSPOMNIENIA

Rozpracowanie Komendy WiN (wspomnienia osobiste) (nr 9: 1996)   s. 127-131

 

 

Anna   S I W I K

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE

Organizacje młodzieży katolickiej (Tomasz Biedroń, Organizacje młodzieży Katolickiej w Polsce w latach 1945-1953,„Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica nr 1444.Zagadnienia Społeczno-Filozoficzne, z. 42, Kraków 1991 (nr 2: 1992)   s. 149-150

 

Danuta   S O C H A – J A K U B C Z Y K

WSPOMNIENIA

Moja działalność w AK i WiN (1944-1948) (nr 9: 1996)   s. 105-114

 

 

Andrzej   L.   S O W A

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE

Grzegorz Motyka, Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943-1948, Warszawa 1999. (nr 14: 2000)  s. 302-303

 

 

Antoni   S T O L C M A N

WSPOMNIENIA

Kąkolewnica 1944 rok – podlaski Katyń (nr 11: 1998)  s. 167-190

Rozbicie więzienia w Łukowie (nr 10: 1997)  s. 141-147

Rozbicie więzienia w Siedlcach (12 III 1944 r.) (nr 12: 1999) s. 135-150

 

 

Danuta SUCHOROWSKA

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY

Bohaterowie procesu krakowskiego w moich wspomnieniach (nr 18: 2002) s. 223-234

 

Anna   S U D L I T Z

Z DOKUMENTÓW WiN-u

Nasz stosunek do ZSRR i sojuszu z nim. Wytyczne inspiracji (nr 10: 1997)  s. 177-184

„Nasze podstawy ideowe i organizacja” (nr 9: 1996)  s. 139-147

Projekt ulotki wyborczej I ZG WiN (nr 13: 1999)  s. 193-198

Z raportów Wydziału Informacji Obszaru Centralnego DSZ i WiN w 1945 r. (nr 14: 2000)  s. 149-158

 

 

Stanisław SZKARADEK

WSPOMNIENIA

Stanisław Szkaradek „Olesza”. Relacja pierwszego kierownika Rady WiN Nowy Sącz (nr 17: 2002) s. 251-255

 

 

Mateusz   S Z P Y T M A

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY

Działalność represyjna UB wobec PSL w powiecie krakowskim w latach 1945-1947 (nr 18: 2002) s. 9-32

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE

Zygmunt Woźniczka, Trzecia wojna światowa w oczekiwaniach emigracji i
podziemia w kraju w latach 1944-1953,
Katowice 1999 (nr 15: 2001) s. 293-294

 

 

Krzysztof   S Z W A G R Z Y K

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY

Sędziowie w procesie krakowskim (nr 18: 2002) s. 211-222

Wojskowy Sąd Okręgowy IV w latach 1945-1954 (nr 14: 2000)  s. 103-120

Żołnierze AK w strukturach komunistycznego sądownictwa wojskowego (nr 14: 2000)  s. 103-120

Z DZIEJÓW KOMUNISTYCZNEGO TERRORU

Nieznany dokument o śmierci kpt. Władysława Łukasiuka „Młota” (nr 16: 2001) s. 225-230

Wykonywanie egzekucji w Polsce. Zarządzenia i korespondencja z lat 1945-1946 (wybór dokumentów) (nr 17: 2002) s. 257-263

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE

Kwestia przynależności narodowościowej i służbowej kierownictwa MBP i wrocławskiego WUBP w latach 1945-1954 (nr 14: 2000)  s. 283-295

Wystawa „Straceni na Dolnym Śląsku 1945-1956” (nr 17: 2002) s. 321-326

 

 

Ryszard   Ś M I E T A N K A – K R U S Z E L N I C K I

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY

Zbrojne podziemie poakowskie na Kielecczyźnie 1945-1947. Stan
badań i problematyka badawcza (nr 4: 1993)   s. 27-49

Z DOKUMENTÓW WiN-u

Nieznany dokument do dziejów „Pogromu kieleckiego” (nr 4: 1993)   s. 126-129

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE

O umiejętności czytania i pisania (nr 16: 2001) s. 265-269

 

 

Ryszard   T E R L E C K I

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY

Uniwersytet Jagielloński wobec procesu krakowskiego w 1947 roku (nr 18: 2002) s. 235-248

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE

AK (J. Węgierski, Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym I na
Samborszczyźnie,
Kraków 1993; idem, Armia Krajowa. Oddziały leśne
19. pułku piechoty,
Kraków 1993; idem, Armia Krajowa na zachód od
Lwowa,
Kraków 1993; idem, Lwowska konspiracja narodowa i katolicka 1939-1946, Kraków 1994) (nr 6: 1995)   s. 255-257

Przeciw „Solidarności” 1980-1989. Rzeszowska opozycja w tajnych archiwach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wybór dokumentów i oprac.: Jan Draus i
Zbigniew Nawrocki, Rzeszów 2000 (nr 14: 2000  s. 304-307

 

 

Krzysztof   A.   T O C H M A N

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY

Pułkownik Marian Gołębiewski (nr 10: 1997)   s. 19-41

MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy)

JACKIEWICZ Bolesław (nr 8: 1995)   s. 187-188

SĘDZIAK Stanisław (nr 6: 1995)   s. 231-235