D-H

Halina D U D Z I Ń S K A

MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy)
– DZIERŻYŃSKA Maria (nr 4: 1993) s. 184-186

Jan D R A U S

WYDRZENIA
– Pamięci IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (nr 15: 2001) s. 303-306

Krzysztof D U N I N – W Ą S O W I C Z

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
– Odpowiedź (nr 8: 1995) s. 234-235
– Odpowiedź (nr 9: 1996) s. 293-294

Maria F I E L D O R F

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Józef Lebedowicz – szef Wydziału Prezydialnego OPW (nr 7: 1995) s. 59-73
– Maria Łoszak – szef łączności OPW (nr 9: 1996) s. 69-84

MATERIAŁY
– Czy Maria Górowska była niezawisłym sędzią? (nr 12: 1999) s. 179-206
– Wspólna sprawa (nr 11: 1998) s. 225-248
– Zabójstwo sądowe generała „Nila” (nr 10: 1997) s. 241-246

Jerzy F I J A Ł K O W S K I

WSPOMNIENIA
– Pamiętnik (fragmenty) (nr 14: 2000) s. 121-147

Wojciech F R A Z I K

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Aresztowania w sieci „Iskra” w listopadzie 1946 r. Sprawa kryptonim „Wiktoria” (nr 17: 2002) s. 35-48
– „…mogę kursować jak autobus”. Felicja Władysława Wolff-Anna Neuman (1895-1988) (nr 13: 1999) s. 107-123
– Rozbicie II Zarządu Głównego WiN (nr 18: 2002) s. 123-162
– Z dziejów łączności cywilnej Kraj-emigracja w latach 1944/1945-1948/1949 (nr 11: 1998) s. 5-48

Z DOKUMENTÓW WiN-u
– Aresztowania i procesy – sytuacja w Zrzeszeniu WiN w latach 1946-1947 w ocenie prezesa IV Zarządu Głównego (nr 18: 2002) s. 253-264
– „Marek” i zdrajcy. Korespondencja ppłk. Józefa Maciołka z „Wiktorem” i „Kosem” (nr 16: 2001) s. 109-162
– Zrzeszenie WiN a emigracja. „Tezy Ignacego” z 1946 i 1948 r. (nr 8: 1995) s. 131-152

MATERIAŁY
– Historia placówki „W” i przerzutów poczty krajowej (raport Wacława Felczaka „Lecha” z kwietnia 1945 r.) (nr 8: 1995) s. 153-165
– Sprawozdanie Komendy Głównej Narodowego Związku Zbrojnego z 24 III 1946 r. (nr 13: 1999) s. 209-213

Z DZIEJÓW KOMUNISTYCZNEGO TERRORU
– Operacja „Cezary” – ubecka analiza „gry” z WiN-em (nr 15: 2001) s. 183-255

MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy)
– FELCZAK Jan Wacław (nr 7: 1995) s. 231-239
– FREISLER Jan Franciszek (nr 10: 1997) s. 259-265
– KAIM Jan (nr 14: 2000) s. 261-266
– SOJKA Edward Paweł (nr 14: 2000) s. 273-276
– ŻUROWSKA Halina (Helena) (nr 12: 1999) s. 260-264

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
– Jeszcze o sprawie łączności Kraj-emigracja i ludzi z nią związanych (nr 12: 1999) s. 287-292
– „Studia Rzeszowskie”, t. I, pod red. Jana Drausa (nr 8: 1995) s. 237-240
– Zawołać po imieniu. Księga kobiet-więźniów politycznych 1944-1958, t. I, zebrały i oprac.: Barbara Otwinowska przy współpracy z Teresą Drzal, Nadarzyn 1999 (nr 14: 2000) s. 299-302

LISTY DO REDAKCJI
– Odpowiedź w sprawie brzmienia nazwiska „Huzar” (nr 17: 2002) s. 319
– Uzupełnienie do publikacji Operacja „Cezary” – ubecka analiza„gry” z WiN-em (Zeszyty Historyczne WiN-u nr 15) (nr 16: 2001) s. 293

Stanisław Franciszek G A J E R S K I

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
– Jeszcze o WiN-ie w powiecie lubaczowskim (uwagi na marginesie opracowania Grzegorza Ostasza) (nr 12: 1999) s. 265-271
– Ireneusz Caban, Oddziały partyzanckie AK 15 pp „Wilków”, Lublin 1994 (nr 11: 1998) s. 294
– Ireneusz Caban, 8 pułk piechoty Legionów Armii Krajowej. Organizacja i działania bojowe, Warszawa 1994 (nr 10: 1997) s. 308-311
– Emil Czerny, Moja działalność w Armii Krajowej, Przemyśl 1994 (nr 11: 1998) s. 295-296
– Wiktor Frączkowski, Polskie Państwo Podziemne 1939-1945, Gdańsk 1991 (nr 9: 1996) s. 298-300
– Narodowe Siły Zbrojne. T. I: Dokumenty, struktury, personalia, zebrał, opracował i wstępem opatrzył Leszek Żebrowski, Warszawa 1994 (nr 11: 1998) s. 296
– Ryszard Ruszel, Radiostacja Obszaru AK Lwów zamilkła, Gliwice 1994 (nr 10: 1997) s. 311-313
– Zenon Skrzypkowski, Przyszliśmy was oswobodzić… Drohiczyńskie wspomnienia z lat niewoli, Warszawa 1991 (nr 5: 1994) s. 217-222
– Marian Adam Stawecki, Smocza Jama, Tomaszów Lubelski 1992 (nr 4: 1993) s. 203-209
– Tajemnice włodawskiej bezpieki, oprac. Henryk Pająk, Lublin 1995 (nr 10: 1997) s. 313-315
– „Zeszyty Ziemi Tomaszowskiej”, nr 1, Tomaszów Lubelski 1993 (nr 9: 1996) s. 295-297

Benedykt G A J E W S K I

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
– Więcej obiektywizmu! (nr 6: 1995) s. 251

Marek G A Ł Ę Z O W S K I

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Komitet Porozumiewawczy Organizacji Demokratycznych Polski Podziemnej (nr 14: 2000) s. 73-102
– Proces i śmierć ppłk. Wacława Lipińskiego (nr 14: 2000) s. 73-102

Z DZIEJÓW KOMUNISTYCZNEGO TERRORU
– Akt oskarżenia w sprawie pułkownika Zdzisława Zajączkowskiego (nr 16: 2001) s. 231-239

MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy)
– CHRZCZONOWSKI Tymoteusz (nr 16: 2001) s. 241-244
– LIPIŃSKI Wacław (nr 15: 2001) s. 265-271

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
– Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, Komendant „Zagończyk”. Z dziejów zbrojnego podziemia antykomunistycznego, Warszawa 2000 (nr 18: 2002) s. 317-320

Teodor G Ą S I O R O W S K I

MATERIAŁY
– Śladem krakowskich transportów do „nieludzkiej ziemi”. Informacja archiwalna (nr 10: 1997) s. 247-258

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
– Adam Kamiński, Diariusz podręczny 1939-1945, Warszawa 2001 (nr 17: 2002) s. 309-314

WYDARZENIA
– Proces krakowski 11VIII – 10 IX 1947 r. Działacze WiN i PSL przed sądem komunistycznym (nr 18: 2002) s. 325-342

Stanisław G E L M U D A

WSPOMNIENIA
– WiN w powiecie lubaczowskim (nr 11: 1998) s. 203-204

Aleksander G Ł O W A C K I

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
– W imię prawdy o „Zaporze” (nr 9: 1996) s. 239-269

Piotr G O N T A R C Z Y K

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
– Fałszywa biografia [K. Lesiakowski, Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna, Warszawa 1998] (nr 13: 1999) s. 285-303

Gustaw Eligiusz G R A B O W S K I

WSPOMNIENIA
– Wspomnienie o Kazimierzu Grendzie pierwszym prezesie Zarządu Okręgu WiN w Łodzi (nr 6: 1995) s. 117-122

Bogumił G R O T T

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
– Rzezie ludności polskiej na Wołyniu (Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, Warszawa 2000) (nr 15: 2001) s. 287-291

Stanisław H O L A K

LISTY DO REDAKCJI
– List do redakcji w sprawie „Huzara” (nr 17: 2002) s. 319

Czesław H O Ł U B

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Inspektorat Olsztyński ROAK-AKO-WiN (nr 8: 1995) s. 19-24

Mieczysław H U C H L A

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” z perspektywy półwiecza (nr 7: 1995) s. 5-14

WSPOMNIENIA
– Ostatnie miesiące działalności Krakowskiego Okręgu WiN (nr 9: 1996) s. 121-125