A-C

Tomasz   B A L B U S

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Historia jednego uprowadzenia  (nr 12: 1999)  s. 73-83
– „Będziesz wisiał bandyto!” Metody śledcze stosowane w WUPB we Wrocławiu wobec aresztowanych żołnierzy i oficerów Okręgu Lwów AK-„NIE”-WiN (1947-1949) (nr 16: 2001) s. 71-90
– Schemat organizacyjny Zrzeszenia WiN. Okręg Jelenia Góra „Zachód” (1945-1946) (nr 14: 2000)   s. 5-61
– Stryktura, obsada personalna i likwidacja Okręgu Katowice WiN (1945-1948) (nr 15: 2001)  s. 7-52
– Zrzeszenie WiN na Dolnym i Górnym Śląsku (struktury okręgowe) (nr 17: 2002) s. 111-146

Z DZIEJÓW KOMUNISTYCZNEGO TERRORU:
– Aresztowanie mjr. Alfonsa Jabłońskiego „Radcy” (9 VI 1946) w świetle dokumentów UB opracował Tomasz Balbus (nr 14: 2000) s. 169-185

MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy)
– CISEK Władysław Maciej (nr 11: 1998) s. 276-278
– DYDO Stanisław (nr 11: 1998) s. 279-282
– KLAMUT Jan (nr 10: 1997) s. 273-277
– LESEK Henryk (nr 13: 1999) s. 269-271
– MARSZAŁEK Ludwik (nr 10: 1997) s. 278-284
– PAWŁOWSKI Kazimierz (nr 15: 2001) s. 273-274
– SIWECKI Jerzy (nr 15: 2001) s. 275-276
– SZUMAŃSKI Mieczysław (nr 13: 1999) s. 275-277
– SZCZUR-SZUMSKI Roman (nr 16: 2001) s. 251-254
– WIDEŁ Mieczysław Stanisław (nr 10: 1997) s. 285-288

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
– Przyczynek biograficzny do historii „Tarnopolskiego” Okręgu WiN na Śląsku (nr 12: 1999) s. 281-286
– Krzysztof Szwagrzyk, Informator o dokumentach sądowo-więziennych z lat 1945-1956 (do użytku wewnętrznego), Wrocław 1998 (nr 11: 1998) s. 291-293

LISTY DO REDAKCJI
– List w sprawie krzywdzącego pomówienia Kazimierza Bogacza o współpracę z UB (nr 18: 2002) s. 321-324

Mariusz   B E C H T A

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Kilka uwag o oddziale GL im. Juliusza Słowackiego w Wsiedleckim (sierpień/październik 1943 r.) (nr 12: 1999) s. 85-97

Wacław   B E Y N A R

WSPOMNIENIA
– U boku „Łupaszki”. Cz. I: Na Ziemi Wileńskiej (1914-1944) (nr 10: 1997) s. 97-132
– U boku „Łupaszki”. Cz. II: Na Podlasiu i Pomorzu (1944-1948) (nr 11: 1998) s. 137-165
– U boku „Łupaszki”. Cz. III. Na przesłuchaniach i w karcerach MBP (1948-1956) (nr 12: 1999) s. 99-133

Tomasz   B I E D R O Ń

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Konflikt „Ognia” z Armią Krajową w świetle dokumentów 1. Pułku Strzelców Podhalańskich AK (nr 6: 1995) s. 5-10
– Narodowe Zjednoczenie Wojskowe w powiecie krakowskim (1946-1949) (nr 2: 1992) s. 22-26
– Okręg Krakowski Narodowych Sił Zbrojnych w latach 1945-1946 (nr 3: 1993) s. 53-62
– Próby odbudowy pionu politycznego ruchu narodowego w Polsce (1956-1961) (nr 8: 1995) s. 109-118
– Schemat organizacyjny WiN-u (1945-1947). Obszar Południowy WiN (nr 4: 1993) s. 63-75
– Schemat organizacyjny WiN-u (1945-1949). Okręg Krakowski WiN (nr 5: 1994) s. 47-67

MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy)
– BOGUSZEWSKI Tadeusz (nr 5: 1994) s. 183-184
– GOŁUŃSKI Walerian (nr 3: 1993) s. 177-178
– GRABOWSKI Henryk (nr 2: 1992) s. 133-136
– HAUSER Euzebiusz (nr 6: 1995) s. 223-226
– HAYDUKIEWICZ Józef Marian (nr 4: 1993) s. 187-190
– HAYDUKIEWICZ Lech Władysław (nr 4: 1993) s. 191-193
– KAMIEŃSKI Jan (nr 5: 1994) s. 185-187
– KOSTUREK Władysław (nr 8: 1995) s. 195-197
– OWOC Władysław (nr 3: 1993) s. 179-182
– WOŁKOWICKI Tadeusz Józef (nr 6: 1995) s. 241-243

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
– Krzysztof Komorowski, Konspiracja Pomorska 1939-1947 – Leksykon, Gdańsk 1993 (nr 4: 1993) s. 210-211

Bogdan   B I E G A L S K I

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Działalność podziemia poakowskiego na terenach Środkowego Nadodrza w latach 1945-1956 w świetle akt WSR (cz. I) (nr 12: 1999) s. 53-71

Anna   B I L I Ń S K A – G U T

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Struktura i organizacja Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1944-1954 (nr 15: 2001) s. 89-120

Wacław   H.   B N I Ń S K I

WSPOMNIENIA
– Aresztowanie płk Józefa Spychalskiego, komendanta Okręgu Armii Krajowej Kraków (nr 11: 1998) s. 127-135
– Fragmenty wspomnień z lat 1945-1948 (nr 10: 1997) s. 149-175
– Wspomnienie o Adamie Boryczce (nr 9: 1996) s. 133-137

Stanisław   B O R O Ń

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Działalność Zrzeszenia WiN w Skale i okolicy (1945-1948) (nr 4: 1993) s. 76-85

Waldemar   B R E N D A

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Konspiracja młodzieżowa w Pasłęku i Morągu w latach 1951-1954 (nr 16: 2001) s. 57-70
– Konspiracja poakowska na północnym Mazowszu 1945-1947 (nr 17: 2002) s. 147-170
– Z dziejów ROAK na pograniczu mazowiecko-pomorskim (nr 11: 1998) s. 71-77

MATERIAŁY DO „SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO UCZESTNIKÓW WALK Z KOMUNIZMEM” (Biogramy)
– KABACIŃSKI Władysław (nr 8: 1995) s. 189-191
– KOZIOŁ Romuald Piotr (nr 9: 1996) s. 223-225
– NOWAKOWSKI Paweł (nr 9: 1996) s. 229-230

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
– „Czasy Nowożytne. Periodyk poświęcony dziejom polskim i europejskim od XV do XX wieku”, t. I, Toruń-Lublin-Stalowa Wola-Kielce-Olsztyn 1996 (nr 12: 1999) s. 293-295
– Franciszek Gryciuk, Piotr Matusak, Represje NKWD wobec żołnierzy podziemnego Państwa Polskiego w latach 1944-45. Wybór źródeł, t. I-II, Siedlce 1995 (nr 11: 1998) s. 284-286
– Czesław Hołub, Wśród bagien, trzęsawisk i mgły, Stargard Szczeciński 1997 (nr 11: 1998) s. 283-284
– Sławomir Poleszak, Major Jan Tabartowski „Bruzda”, Warszawa 1998 (nr 14: 2000) s. 297-299

Czesław   B R Z O Z A

MATERIAŁY
– Pierwsze kontakty Brygady Świętokrzyskiej NSZ ze Sztabem Naczelnego Wodza (nr 13: 1999) s. 215-224

Gustaw   B U D Z Y Ń S K I

WSPOMNIENIA
– Oddział dyspozycyjny komendanta Obszaru Centralnego NIE-DSZ-WiN (1945-1947) (nr 11: 1998) s. 191-202

Zygmunt   C H E Ł M I Ń S K I

WSPOMNIENIA
– W konspiracji na Dolnym Śląsku (nr 8: 1995) s. 119-125

Marek   J.   C H O D A K I E W I C Z

DYSKUSJE-POLEMIKI-RECENZJE
– Logika faktów (nr 9: 1996) s. 275-279
– O globalną emancypację ze stereotypów, czyli kto mordował Żydów? (nr 8: 1995) s. 225-234

Mieczysław   C H O J N A C K I

WSPOMNIENIA
– Mokotowskie więzienie. Wspomnienia z celi śmierci (nr 1: 1992) s. 28-61

Bogdan   C H R Z A N O W S K I

OPRACOWANIA I ARTYKUŁY
– Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” na Pomorzu w latach 1945-1947 (nr 8: 1995) s. 5-18

Irena   C I E Ś L I Ń S K A – S K R Z Y P I E C

WSPOMNIENIA
– Aresztowanie (nr 2: 1992) s. 43-50