Procedura recenzyjna

Procedura recenzowania artykułów naukowych nadsyłanych do redakcji „Zeszytów Historycznych WiN-u”:

– do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji;

– autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process);

– pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia;

– nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane (zbiorcza lista recenzentów artykułów danego tomu „Zeszytów Historycznych WiN-u” publikowana jest na stronie redakcyjnej tego tomu);

– formularz recenzji zawierający kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji jest dostępny poniżej.

Formularz recenzji ZHW