Archiwum aktualności

Nowy numer „Zeszytów Historycznych WiN-u” (nr 41, czerwiec 2015)

Z pewnym opóźnieniem ukazał się nowy numer „Zeszytów Historycznych WiN-u” (nr 41, rok XXIV, ss. 320). W numerze m.in. artykuł Wojciecha Kujawy o „wyklętych” siostrach Chełmickich (Patriotyczne wychowanie. Siostry Bożena, Hanna Róża, Irena, Kalina Chełmickie), historia współpracowników niepodległościowego podziemia zatZHW 41 okładkarudnionych w rzeszowskim UB autorstwa Janusza Borowca (Funkcjonariusze rzeszowskiego UB represjonowani za współpracę z podziemiem poakowskim), a także uwagi Marka Szymaniaka na marginesie książki „Szary”, „Ryś”, „Mściciel”… Żołnierze podziemia niepodległościowego na Kujawach Wschodnich (1945–1947) (Jak nie pisać o niepodległościowym podziemiu zbrojnym. Uwagi do książki Alicji Paczoskiej-Hauke).

Najnowszy numer dostępny jest w cenie 30,00 zł. Zamówienie należy składać za pośrednictwem ksiegarnia@zhwin.pl. Spis treści najnowszego numeru dostępny jest tu…

Nowy numer „Zeszytów Historycznych WiN-u” (nr 40, grudzień 2014)

ZHW 40 okładkaUkazał się nowy numer „Zeszytów Historycznych WiN-u” (nr 40, rok XXIII, ss. 336). W numerze m.in. artykuł Pawła Naleźniaka Ludność cywilna Lwowa we wrześniu 1939 roku, historia oddziału partyzanckiego ROAK „Cichego” autorstwa Alicji Paczoskiej-Hauke (Oddział ROAK Marcjana Sarnowskiego „Cichego”), a także przygotowana przez Wojciecha Frazika edycja źródłowa Schyłek Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach z archiwum Jerzego Brauna oraz biogram ostatniego „cichociemnego” – zrzuconego do Polski w 1952 r. Dionizego Sosnowskiego.

Najnowszy numer dostępny jest w cenie 30,00 zł. Zamówienie należy składać za pośrednictwem ksiegarnia@zhwin.pl. Spis treści najnowszego numeru dostępny jest tu…

„Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w Parczewie 5 lutego 1946 r.”

pogrom czy odwet

Polecamy książkę Mariusza Bechty „Pogrom czy odwet? Akcja zbrojna Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w Parczewie 5 lutego 1946 r.” (Wydawnictwo Zysk i S-ka 2014, ss. 512 + 56 stron wkładki ze zdjęciami).

Wydarzenia w Parczewie ukazują ważny aspekt stosunków polsko-żydowskich po Zagładzie w mikroskali. Opracowanie to jest zachętą do odważnej debaty nad kontrowersyjnymi tematami w naszej historii oraz przykładem tego, jak rozmaite są interpretacje zjawisk kolaboracji, dostosowania i oporu.

(z przedmowy prof. M.J. Chodakiewicza)

Zachęcamy także do obejrzenia zapisu spotkania z Autorem, które odbyło się 26 września 2014 r. w Parczewie: http://vimeo.com/113845910.

Książka dostępna w cenie 50 zł pod adresem rekonkwista72@poczta.onet.pl.

„Partyzanci Lamparta. Historia IV batalionu 1. pułku strzelców podhalańskich AK”

Polecamy książkę Dawida Golika „Partyzanci Lamparta. Historia IV batalionu 1. pułku strzelców podhalańskich AK” (Wydawnictwo Attyka, Kraków 2014, ss. 602).

Pracę Dawida Golika czytam jako jeden z ostatnich żyjących żołnierzy „Lamparta” i zdumiewam się, że mimo upływu 70 lat – w tym udręczonychOkladka-Partyzanci-Lamparta-2 dekad Polski Ludowej – tak drobiazgowa rekonstrukcja zdarzeń była w ogóle możliwa. Lekturę kończę z uczuciem radości, że tak fundamentalne dzieło mogło zostać stworzone, i ze smutkiem zarazem, bo przecież z dwóch setek chłopców „Lamparta” tą panoramą naszych Wielkich Dni nie ucieszy się już niemal nikt. Dzięki tym stronicom nasz młodzieńczy zryw sprzed lat zostaje wydarty niepamięci, a my po raz drugi wracamy na świat – w naszych wyblakłych furażerkach z filcowymi orzełkami. Spełniają się też słowa śpiewki, którą półżartobliwie nuciliśmy przy ogniskach w gorczańskich lasach: Lampartowe imię, nigdy nie zaginie, Ani na wiersycku, ani na dolinie…

(z rekomendacji Józefa Nyki „Szpisa”)

Książkę można nabyć w cenie 50 zł pod adresem biuro@attyka.net.pl.

Nowy numer „Zeszytów Historycznych WiN-u” (nr 39, czerwiec 2014)

ZHW 39Ukazał się nowy numer „Zeszytów Historycznych WiN-u” (nr 39, rok XXIII, ss. 320). W numerze m.in. artykuł Grzegorza Makusa Atak oddziału Leona Taraszkiewicza „Jastrzębia” na Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie 22 października 1946 r., kolejna część studium Marcina Jurka na temat wizerunku Józefa Kurasia „Ognia” (Ogień nie zgasł. Legenda Józefa Kurasia „Ognia” w latach 1989–2012), a także unikatowy dziennik żołnierza polskiego z pierwszych miesięcy II wojny światowej w opracowaniu Szymona Jarosińskiego (Stefan Jarguz, W imię Boże. Dziennik żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939–1940).
Najnowszy numer dostępny jest w cenie 30,00 zł. Zamówienie należy składać za pośrednictwem ksiegarnia@zhwin.pl. Spis treści najnowszego numeru dostępny jest tu…

„Masz synów w lasach, Polsko… Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945-1956”

Polecamy pracę zbiorową pod redakcją Dawida Golika „Masz synów w lasach, Polsko… Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945-1956” (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Dla Miasta w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2014, ss. 414).

Książka sMasz synów - okładkakłada się z kilkunastu artykułów naukowych prezentujących najnowszy stan badań nad działalnością podziemia niepodległościowego oraz represjami komunistycznymi na Podhalu i Sądecczyźnie po zakończeniu II wojny światowej. Poszczególne teksty, przygotowane przez historyków z Instytutu Pamięci Narodowej oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego, stanowią rozszerzone wersje referatów prezentowanych podczas konferencji naukowej „W hołdzie «wyklętym»… Podziemie niepodległościowe i opór społeczny na Sądecczyźnie w latach 1945–1956″, która miała miejsce 2 marca 2012 r. w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Artykuły te wnoszą bez wątpienia istotny wkład w historiografię regionalną, rzucają też, jak się wydaje, nowe światło na zjawiska znane w innych zakątkach Polski. Sam tytuł publikacji – „Masz synów w lasach, Polsko…” – zaczerpnięty został z „Wiersza o obecnej Polsce!”, napisanego podczas pobytu w partyzantce przez Franciszka Tomaszkiewicza „Białego” z oddziału „Huragan”.

Książkę można nabyć w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu (ul. Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz), tel. 018 443 77 08, e-mail: sekretariat@muzeum.sacz.pl.

„Władysław Gurgacz – jezuita wyklęty”

Polecamy książkę Dawida Golika i Filipa Musiała „Władysław Gurgacz – jezuita wyklęty” (Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 208).

Okładka Gurgacz front

Ojciec Władysław Gurgacz – bezkompromisowy kapłan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, był dla komunistów przeciwnikiem w dwójnasób – i jako duchowny, przeciwstawiający się materialistycznemu państwu, i jako kapelan organizacji konspiracyjnej dysponującej własnym oddziałem zbrojnym. W działaniach przeciw niemu jak w soczewce skupiała się aktywność reżimu komunistycznego wymierzona w duchowieństwo katolickie i „Żołnierzy Wyklętych”.

Książka dostępna w cenie 24 zł.

 

zaproszenie2

Program konferencji…

32mainBieżący numer 32 – 33

Więcej…

 

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”

Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” (WiN) zostało powołane do życia 2 września 1945 r. przez grupę wyższych oficerów Komendy Głównej Armii Krajowej z płk. dypl. Janem Rzepeckim ps. „Ożóg”, „Ślusarczyk” na czele. Zakładano, że będzie to działająca w konspiracji organizacja polityczna, stawiająca sobie za cel mobilizację społeczeństwa do zachowania niezłomnej postawy niepodległościowej przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.

Więcej…

 

Ludzie

Biogram Andrzeja Wojciecha Zagórskiego pseudonim „Mścisław”

Więcej…

 

Wspomnienia i relacje…

Ludwik Kubik
Kościół w latach przełomu

Po wybuchu drugiej wojny światowej wielkim autorytetem cieszyły się w kraju dwie wielkie postaci Kościoła katolickiego: kardynał August Hlond, arcybiskup gniezniensko-poznanski i metropolita krakowski arcybiskup Stefan Adam Sapieha. Historia sama wyznaczyła im role, jaką mieli odegrać zarówno w okrutnych latach wojny, jak również po jej zakończeniu. Abp Sapieha czynił wszystko, by bronić praw Kościoła i nieść pomoc społeczeństwu w kraju. Kardynał Hlond znalazł się na emigracji, gdzie zaznaczył się wybitną aktywnością na rzecz ujawnienia zbrodni hitlerowskich, krzepił naród nadzieją i wiarą w ostateczne zwycięstwo, niosąc równocześnie pomoc rodakom na wygnaniu. Ich działalność była ściśle związana z dziejami narodu, z jego walką o niepodległość, tak w strukturach jawnych, jak i tajnych. W szczególności tajna forma działania przejawiała się w duszpasterstwie, nauczaniu i wychowaniu, w akcji charytatywnej, a nade wszystko w popieraniu walki zbrojnej w imię obrony praw ludzkich, życia i zdrowia maltretowanej ludności.

Więcej…